« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »           Ponad QBasic 


 QBasic jest środowiskiem do tworzenia programów, łatwym w użyciu.
 Poniższa tabela podpowiada kilka rozwiązań, gdybyś potrzebował wznieść
 się ponad QBasic.


 Jeśli potrzebujesz       możesz
 ---------------------------   --------------------------------------------

 szybkiego wykonania programu  zastosować kompilator Basic'a (np. Microsoft
                 Visual Basic for MS-DOS) do przełożenia
                 twojego programu na czysty kod maszynowy.

 napisać program, który wymaga  zastosować środowisko Basic'a które wspomaga
 ponad 160 KB pamięci      tworzenie dużych programów.

 rozprowadzać swój program    zastosować Microsoft Visual Basic for MS-DOS
                 lub inny kompilator Basica do stworzenia
                 samodzielnej aplikacji z twojego kodu
                 w Basicu. To pozwoli na dystrybucję programu
                 eliminując potrzebę obecności interpretera
                 QBasica.

 dodać obsługę myszy do swojej  Zastosuj Microsoft Visual Basic for MS-DOS,
 aplikacji lub stworzyć     który ma wbudowaną obsługę myszy oraz
 standardowy interfejs      narzędzia, które pomogą ci stworzyć
 użytkownika           atrakcyjny interfejs użytkownika.


 Odwiedź miejscowego dostawcę oprogramowania, jeśli potrzebujesz więcej
 informacji o produktach programowania w Basic'u. Jeżeli chcesz nauczyć
 się więcej o programowaniu w Basicu,zajrzyj do następujących książek:
 
  = "Running QBasic" by Michael Halvorson and David Rygmyr (1991).
  = "QBasic: Programmer's Quick Reference" by Kris Jamsa (1991).
  = "The Waite Group's QBasic Reference Plus" by Waite, Prata, et al.
   (1991).
  = "Do It Yourself Visual Basic for MS-DOS" by WIlliam J. Orvis (1992).
  = "Microsoft Guide to Visual Basic for MS-DOS Programming" by Peter G.
   Aitken (1992).
  = "Peter Norton's Guide to Visual Basic for MS-DOS Programming" by Steve
   Holzer and the Peter Norton Computing Group (1992).
  = "Teach Yourself Visual Basic for MS-DOS" by Chuck Butkus(1992).
  = "Visual Basic for MS-DOS by Example" by D.F. Scott (1992).
  = "Visual Basic for MS-DOS Inside and Out" by David I. Schneider and
   Gary Cornell (1992).
  = "Visual Basic for MS-DOS Uncovered" by Bryon Scott, et al.(1992).

 Od tłumacza:

  = "Basic dla IBM PC", Tomasz Kopacz (1992)
  = "Quick Basic", Lech Wiśniewski (1992)
  = "QBasic Kurs na zderzenie", Greg Perry (1993)D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006