« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »

Zestaw znaków Microsoft Basic zawiera litery alfabetu (A-Z, a-z), cyfry (0-9 i A-F lub a-f dla liczb szesnastkowych) oraz znaki specjalne. Niektóre znaki mają w Basicu specjalne znaczenie:


  Przyrostki dla typów danych  

  ! Single-precision    Liczba pojedynczej precyzji

  # Double-precision    Liczba podwójnej precyzji

  $ String         Łańcuch znaków 

  % Integer         Liczba całkowita

  & Long-integer      Długa liczba całkowita


  Operatory matematyczne  

  * Symbol mnożenia 
  - Znak minus
  / Symbol dzielenia (slash)
  = Operator relacji lub symbol przypisania
  > Większy niż
  + Znak plus
  . Kropka dziesiętna
  < Mniejszy niż
  \ Symbol dzielenia całkowitoliczbowego (backslash)
  ^ Symbol potęgowania


  Znaki specjalne  

  ' Linia komentarza (pojedynczy apostrof)

  ; Steruje wypisywaniem przez PRINT i INPUT (średnik)

  , Steruje wypisywaniem przez PRINT i INPUT (przecinek)

  : Oddziela wiele poleceń w jednej linii

  ? Znak zachęty polecenia INPUT (także skrót polecenia PRINT)

  _ Kontynuacja linii (znak zarezerwowany dla zgodności z innymi
   wersjami Basica lecz nie obsługiwany przez QBasic).


D.A.M. Deger (Damian Gawrych) sierpień 2006