« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »
Te opcje można wpisać w wierszu poleceń DOSa po komendzie QBasic:
 
  QBASIC   [/B]   [/EDITOR]   [/G]   [/H]   [/MBF]   [/NOHI]   [ [/RUN] nazwapliku ]
 
    Opcja

    Opis
    /B
Pozwala używać monitor monochromatyczny z kolorową kartą graficzną. Jeśli masz kolorowy monitor, opcja /B wyświetla QBasic jako czarno-biały.
 
    /EDITOR
 
Wywołuje edytor tekstowy MS-DOS. Może być skrócona do /ED.
 
    /G
Ustawia QBasic na odświeżanie obrazu CGA tak szybko, jak to jest możliwe. (Działa tylko z maszynami używającymi monitorów CGA.) Jeśli ekran śnieży gdy QBasic odświeża obraz, sprzęt nie może w pełni obsługiwać tej opcji. Jeśli wolisz czysty ekran, uruchom QBasic bez opcji /G.
 
    /H
Wyświetla maksymalną liczbę linii możliwą na danym sprzęcie.
 
    /MBF
Powoduje, że funkcje konwersji (CVS, CVD, MKS$, MKD$) traktują format liczb IEEE jako Microsoft-Binary-format.
 
    /NOHI
Pozwala używać monitor, który nie obsługuje wysokiej jaskrawości. Nie stosuje się do laptopów Compaq.
plikźródłowy
Nazwa pliku, który ma się załadować przy starcie QBasica. Aby załadować plik utworzony w GW-Basic lub BASICA, musi on być zapisany z GW-Basic lub BASICA z opcją ,A.
 
/RUN plikźródłowy
 
Powoduje, że QBasic ładuje i uruchamia plik programu przed jego wyświetleniem.