« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »

QBasic wyświetla okna dialogowe gdy wybierzesz polecenie które ma opcjeAkcja w oknie dialogowym

    Wyświetl menu
Przy pomocy myszy...

Przesuń wskaźnik myszy do okna tekstowego i "kliknij".
Przy pomocy klawiatury...

Naciskaj Tab, aż kursor trafi do okna tekstowego.
 
    Wybierz pozycję z listy rozwijanej
"Kliknij" nazwę polecenia. Naciśnij klawisz z literą podświetloną w poleceniu.
 
    Wybierz opcję
"Kliknij" opcję. Przesuń się do opcji klawiszami strzałek.
 
    Włącz i wyłącz okno zaznaczania
"Kliknij" okienko zaznaczania. Naciskaj Tab do przeniesienia się kursora do okienka, po czym naciśnij Spację.