« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »

Ograniczenia nakładane przez środowisko QBasica:

Nazwy, łańcuchy i liczby
Tablice
Procedury i plikiNazwy, łańcuchy i liczby:


               Maximum         Minimum
               ----------------------  -----------------------
 Długość nazwy zmiennej   40 znaków         1 znak
 Długość łańcucha      32,767 znaków       0 znaków
 Liczby całkowite      32 767          -32 768
 Długie liczby całkowite   2 147 483 647      -2 147 483 648
 Liczby pojedynczej precyzji:
  Dodatnie         3.402823E+38       2.802597E-45
  Ujemne          -2.802597E-45       -3.402823E+38
 Liczby podwójnej precyzji:
  Dodatnie         1.79769313486231D+308   4.940656458412465D-324
  Ujemne          -4.940656458412465D-324  -1.79769313486231D+308
Tablice


                   Maximum        Minimum
                   -------------------  -------
 Rozmiar tablicy (wszystkie elementy):
  statycznej             65 535 bajtów (64K)  1 bajt
  dynamicznej            65 535 bajtów (64K)
 Dozwolona liczba wymiarów      60           1
 Wymiar dopuszczalny, gdy
           nie wymieniono  8           1
 Wartość indeksu           32 767        -32 768

  Uwaga: Maksymalny zakres między indeksami tablicy to 32 767.
Procedury i pliki

                Maximum         Minimum
                --------------------  -----------
 Rozmiar procedury       64K           0
 Liczba przesyłanych
          argumentów 60           0
 Liczba plików danych     255           1
 Liczba rekordów w pliku    2 147 483 647      1
 Rozmiar rekordu        32K           1 bajt
 Rozmiar pliku danych     Wolne miejsce na dysku 0
 Nazwy ścieżek         127 znaków       1 znak
 Liczba komunikatów błędów   255           1
 D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - październik 2006