« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »
 File Edit View Search Run Debug Options        Help

W edytorze skorzystaj z paska menu u góry ekranu do wyboru menu i poleceń

Akcja menu
    Wyświetl menu
Przy pomocy myszy...
Przesuń wskaźnik myszy nad nazwę menu i "kliknij".
Przy pomocy klawiatury...
Naciśnij Alt aby podświetlić litery w menu i naciśnij klawisz z literą menu, które chcesz wyświetlić.
 
    Wybierz polecenie
"Kliknij" nazwę polecenia. Naciśnij klawisz z literą podświetloną w poleceniu.
 
    Anulowanie polecenia
"Kliknij" poza menu. Naciśnij Esc.
 

 Plik Edycja Widok Szukaj Start Debug Opcje        Pomoc

D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006