« Ogólny spis treści »    « Indeks »     « Wstecz »
    SŁOWA KLUCZOWE
Pozycje pisane dużymi literami są słowami kluczowymi Basica. Słowa kluczowe są konieczną częścią polecenia z wyjatkiem, gdy są zamknięte w nawiasach.
 
    placeholders
Pozycje pisane małymi literami są miejscami dla informacji, ktorą musisz dostarczyć do polecenia (takiej jak nazwapliku$). Składnia QBasica używa przyrostków do określenia typu danych w miejscach, gdzie dane muszą być określonego typu. Placeholders, które mogą być więcej niż jednym typem danych, nie mają przyrostków.
 
    [Pozycje opcjonalne]
 
Pozycje wewnątrz nawiasów kwadratowych są opcjonalne.
 
    {wybór1 | wybór2}
Nawiasy klamrowe i pionowa kreska wskazują wybór między dwiema lub więcej możliwościami. W komendzie musisz użyc jedną z możliwości, chyba że nawiasy klamrowe są zawarte w nawiasach kwadratowych.
 
    pozycja, pozycja, ...
Wielokropek oznacza, że więcej poprzednich pozycji może być użytych w poleceniu w jednej linii.
 
    słowo kluczowe
    .
    .
    .
    słowo kluczowe
Pionowy wielokropek jest używany do opisu poleceń wieloliniowych (lub poleceń w strukturach blokowych). Oznacza, że inne polecenie może być użyte między początkiem i końcem bloku.