« Ogólny spis treści »    « Indeks QB»

Original in English:
'on-line'   ZIP      

GW-BASIC   -   Przewodnik użytkownika

Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych), sierpień 2006
http://deger.republika.pl


 1. Rozdział 1  Witaj w GW-BASIC
  1.1 Wymagania systemowe
  1.2 Wstęp
  1.3 Konwencje zapisu
  1.4 Organizacja podręcznika
  1.5 Bibliografia
 2. Rozdział 2   Zaczynając z GW-BASIC
  2.1 Ładowanie GW-BASICa
  2.2 Tryby pracy
  2.2.1 Tryb bezpośredni (kalkulatorowy)
  2.2.2 Tryb programowy
  2.3 Format linii komend GW-BASICa
  Przekierowywanie standardowego wejścia i wyjścia
  2.4 Polecenia, funkcje, komendy i zmienne GW-BASICa
  2.4.1 Słowa kluczowe
  2.4.2 Komendy (Commands)
  2.4.3 Polecenia (Statements)
  2.4.4 Funkcje
  2.4.4.1 Funkcje numeryczne
  2.4.4.2 Funkcje łańcuchowe
  2.4.4.3 Funkcje definiowane przez użytkownika
  2.4.5 Zmienne
  2.5 Format linii
  2.6 Powrót do MS-DOS
 3. Rozdział 3   Przeglądając i ćwicząc GW-BASIC
  3.1 Przykład trybu bezpośredniego
  3.2 Przykłady trybu programowego
  3.3 Klawisze funkcyjne
  3.4 Edycja linii
  3.5 Zapisywanie pliku programu
 4. Rozdział 4   Edytor ekranowy GW-BASICa
  4.1 Edytowanie linii w nowych plikach
  4.2 Edytowanie linii w zapisanych plikach
  4.2.1 Edytowanie informacji w liniach programu
  4.3 Klawisze specjalne
  4.4 Klawisze funkcyjne
  Tabela 4.1 Przypisanie klawiszy funkcyjnych GW-BASICa
 1. Rozdział 5   Tworzenie i stosowanie plików
  5.1 Komendy plików programów
  5.2 Pliki danych
  5.2.1 Tworzenie plików sekwencyjnych
  5.2.2 Dostęp do plików sekwencyjnych
  5.2.3 Dodawanie danych do plików sekwencyjnych
  5.3 Pliki o dostępie swobodnym
  5.3.1 Tworzenie plików o dostępie swobodnym
  5.3.2 Dostęp do plików o dostępie swobodnym
 2. Rozdział 6   Stałe, zmienne, wyrażenia i operatory
  6.1 Stałe
  6.1.1 Stałe pojedynczej i podwójnej precyzji
  6.2 Zmienne
  6.2.1 Nazwy i deklaracje zmiennych
  6.2.2 Znaki deklaracji typu zmiennej
  6.2.3 Zmienne tablicowe
  6.2.4 Ilość pamięci wymagana do przechowywania zmiennych
  6.3 Konwersja typu
  6.4 Wyrażenia i operatory
  6.4.1 Operatory arytmetyczne
  6.4.1.1 Dzielenie całkowitoliczbowe i dzielenie Modulo
  6.4.1.2 Overflow and Division by Zero
  6.4.2 Operatory relacji
  Tabela 6.1 Operatory relacji
  6.4.3 Operatory logiczne
  Tabela 6.2 Wyniki zwracane przez operacje logiczne
  6.4.4 Operatory funkcyjne
  6.4.5 Operatory dla łańcuchów

  Dodatek A Kody i komunikaty błędów
  Dodatek B Funkcje matematyczne
  Dodatek G Hexadecimal Equivalents
  Dodatek C - Kody znaków ASCII, H - Kody klawiatury, I - Zestaw znaków zob. w Pomocy QB

  Nie załączone: Dodatek D "Podprogramy w języku asemblera", Dodatek E "Konwersja programów z innych BASICów na GW-BASIC", Dodatek F "Komunikacja", Słowniczek