« Ogólny spis treści »    « Spis treści w układzie oryginału »    « Odmienności GW-Basica »
  Rozdziały:
Indeks alfabetyczny
Słowa kluczowe, według ich zadań:
Sterowanie przebiegiem programu
Deklaracja stałych i zmiennych, tablice
Definiowanie i wywoływanie procedur i funkcji
Wejście/wyjście urządzeń
Wyświetlanie grafiki
Komendy plikowe DOSa, środowisko DOSa
Wejście/wyjście na plik

Zarządzanie pamięcią
Operacje na łańcuchach
Operacje na liczbach
Ustawianie pułapek zdarzeń i błędów
Operatory boolowskie
Typy danych
Dźwięk
Pozostałe słowa kluczowe


Indeks

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z

    ABS   funkcja          APPEND słowo kluczowe
 ABSOLUTE słowo kluczowe      AS   słowo kluczowe
    ACCESS  słowo kluczowe      ASC  funkcja
    AND   operator boolowski    ATN  funkcja
 ANY   słowo kluczowe      Atrybuty i wartości koloru
↑ Alfabet

    BASE  słowo kluczowe       BLOAD polecenie
    Basic Character Set        Boolean Operators
    BEEP  polecenie         BSAVE polecenie
 BINARY słowo kluczowe
↑ Alfabet

    CALL  polecenie         COLOR polecenie
 CALL ABSOLUTE polecenie      COM  polecenie
 CASE  słowo kluczowe       COMMON polecenie
    CDBL  funkcja       CONST polecenie
    CHAIN  polecenie         COS  funkcja
    CHDIR  polecenie         CSNG  funkcja
    CHR$  funkcja          CSRLIN funkcja
    CINT  funkcja          CVD  funkcja
    CIRCLE polecenie      CVDMBF funkcja
    CLEAR  polecenie         CVI  funkcja
 CLNG  funkcja       CVL  funkcja
    CLOSE  polecenie         CVS  funkcja
    CLS   polecenie      CVSMBF funkcja
↑ Alfabet

    DATA  polecenie      DEFLNG polecenie
    Dane - typy danych         DEFSNG polecenie
    DATE$  funkcja          DEFSTR polecenie
    DATE$  polecenie         DIM  polecenie
 DECLARE polecenie      DO...LOOP polecenie
    DEF FN polecenie         DOUBLE słowo kluczowe
    DEF SEG polecenie         DRAW  polecenie
    DEFDBL polecenie      $DYNAMIC metapolecenie
    DEFINT polecenie
↑ Alfabet

    ELSE  słowo kluczowe       EQV  operator boolowski
 ELSEIF słowo kluczowe       ERASE polecenie
    Ekran:               ERDEV funkcja
       tryby            ERDEV$ funkcja
       kompatybilność        ERL  funkcja
    END   polecenie         ERR  funkcja
    ENVIRON polecenie         ERROR polecenie
    ENVIRON$ funkcja       EXIT  polecenie
    EOF   funkcja          EXP  funkcja
↑ Alfabet

    FIELD  polecenie         FOR...NEXT polecenie
 FILEATTR funkcja          FRE  funkcja
    FILES  polecenie      FREEFILE funkcja
    FIX   funkcja       FUNCTION polecenie
↑ Alfabet

    GET (File I/O) polecenie      GOSUB polecenie
    GET (Graphics) polecenie      GOTO  polecenie
↑ Alfabet

    HEX$  funkcja
↑ Alfabet

    IF...THEN...ELSE polecenia     INSTR funkcja
    IMP   operator          INT  funkcja
    INKEY$ funkcja          INTEGER słowo kluczowe
    INP   funkcja          IOCTL polecenie
    INPUT  polecenie         IOCTL$ funkcja
    INPUT$ funkcja       IS   słowo kluczowe
↑ Alfabet

    KEY (przypisanie) polecenie    KILL  polecenie
    KEY (zdarzenia)  polecenie    Kolor - atrybuty i wartości
    Klawisze użytkownika - definiowanie
↑ Alfabet

 LBOUND funkcja          LOCK...UNLOCK polecenia
 LCASE$ funkcja          LOF  funkcja
    LEFT$  funkcja          LOG  funkcja
    LEN   funkcja       LONG  słowo kluczowe
    LET   polecenie      LOOP  słowo kluczowe
    LINE (grafika) polecenie      LPOS  funkcja
    LINE INPUT polecenie        LPRINT polecenie
    LIST  słowo kluczowe       LPRINT USING polecenie
    LOC   funkcja          LSET  polecenie
    LOCATE polecenie      LTRIM$ funkcja
↑ Alfabet

    MID$  funkcja          MKI$  funkcja
    MID$  polecenie      MKL$  funkcja
    MKD$  funkcja          MKS$  funkcja
    MKDIR  polecenie      MKSMBF$ funkcja
 MKDMBF$ funkcja          MOD  operator arytmet.
↑ Alfabet

    NAME  polecenie         NOT  operator boolowski
    NEXT  słowo kluczowe
↑ Alfabet

    OCT$  funkcja          ON TIMER polecenie
    OFF   słowo kluczowe       ON...GOSUB polecenie
    ON COM polecenie         ON...GOTO polecenie
    ON ERROR polecenie         OPEN  polecenie
    ON   słowo kluczowe       OPEN COM polecenie
    ON KEY polecenie         OPTION BASE polecenie
    ON PEN polecenie         OR   operator boolowski
    ON PLAY polecenie         OUT  polecenie
    ON STRIG polecenie         OUTPUT słowo kluczowe
↑ Alfabet

    PAINT  polecenie         POINT funkcja
    PALETTE polecenia         POKE  polecenie
    PCOPY  polecenie         POS  funkcja
    PEEK  funkcja          PRESET polecenie
    PEN   funkcja          PRINT polecenie
    PEN   polecenie         PRINT USING polecenie
    PLAY  funkcja          PSET  polecenie
    PLAY (muzyka) polecenie      PUT (plik I/O) polecenie
    PLAY (zdarzenia) polecenia     PUT (grafika) polecenie
    PMAP  funkcja
↑ Alfabet

    RANDOM słowo kluczowe       RETURN polecenie
    RANDOMIZE polecenie        RIGHT$ funkcja
    READ  polecenie         RMDIR polecenie
 REDIM  polecenie         RND  funkcja
    REM   polecenie         RSET  polecenie
    RESET  polecenie      RTRIM$ funkcja
    RESTORE polecenie         RUN  polecenie
    RESUME polecenie
↑ Alfabet

    SCREEN funkcja          SQR  funkcja
    SCREEN polecenie      STATIC polecenie
 SEEK  funkcja       $STATIC metapolecenie
 SEEK  polecenie         STEP  słowo kluczowe
 SELECT CASE polecenie       STICK funkcja
    SGN   funkcja          STOP  polecenie
 SHARED polecenie         STR$  funkcja
    SHELL  polecenie         STRIG funkcja
    SIN   funkcja          STRIG polecenia
    SINGLE słowo kluczowe       STRING słowo kluczowe
 SLEEP  polecenie         STRING$ funkcja
    SOUND  polecenie      SUB  polecenie
    SPACE$ funkcja          SWAP  polecenie
    SPC   funkcja          SYSTEM polecenie
↑ Alfabet

    TAB   funkcja          TO   słowo kluczowe
    TAN   funkcja          TROFF polecenie
    THEN  słowo kluczowe       TRON  polecenie
    TIME$  funkcja          Tryby ekranowe
    TIME$  polecenie         Tryby otwierania plików
    TIMER  funkcja       TYPE  polecenie
    TIMER  polecenia         Typy danych w QB
↑ Alfabet

 UBOUND funkcja         UNTIL słowo kluczowe
 UCASE$ funkcja            USING słowo kluczowe
    UNLOCK polecenie
↑ Alfabet

    VAL   funkcja       VARSEG funkcja
    VARPTR funkcja          VIEW  polecenie
    VARPTR$ funkcja          VIEW PRINT polecenie
↑ Alfabet

    WAIT  polecenie         WIDTH polecenia
    Wartości i atrybuty koloru     WINDOW polecenie
    WEND  słowo kluczowe       WRITE polecenie
    WHILE...WEND polecenie
↑ Alfabet

    XOR   operator boolowski

↑ Alfabet

    Zestaw znaków QBasica
    Znaki formatujące dla PRINT USING

↑ Alfabet
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - sierpień 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »

  Słowa kluczowe, zgrupowane według ich zadań

Zadanie

Słowa kluczowe

Sterowanie przebiegiem programu CHAIN, DO...LOOP, END, EXIT, FOR...NEXT, IF...THEN...ELSE, GOSUB...RETURN, GOTO, ON...GOSUB, ON...GOTO, SELECT CASE, SHELL, STOP, SYSTEM, WHILE...WEND

Deklaracja stałych i zmiennych, tablice COMMON, CONST, DATA, DEFINT, DEFLNG, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR, DIM, ERASE, OPTION BASE, READ, REDIM, REM, RESTORE, SWAP, TYPE...END TYPE, $STATIC, $DYNAMIC, LBOUND, UBOUND, VARPTR, VARSEG

Definiowanie i wywoływanie procedur i funkcji CALL, CALL ABSOLUTE, DEF FN, DECLARE, EXIT, FUNCTION, RUN, SHARED, STATIC, SUB

Wejście/wyjście urządzeń CLS, CSRLIN, INKEY$, INP, INPUT, IOCTL, IOCTL$, KEY (Przypisanie), LINE INPUT, LOCATE, LPOS, LPRINT, LPRINT USING, OPEN COM, OUT, POS, PRINT, PRINT USING, funkcja SCREEN, SPC, TAB, WAIT, WIDTH

Wyświetlanie grafiki CIRCLE, COLOR, GET (grafika), LINE, PAINT, PALETTE, PCOPY, PMAP, POINT, PRESET, PSET, PUT (grafika), polecenie SCREEN, VIEW, VIEW PRINT, WINDOW Atrybuty i wartości koloru Tryby ekranowe (Screen modes) Tablice i kompatybilnośc obrazów ekranu

Komendy plikowe DOSa, środowisko DOSa CHDIR, DATE$, ENVIRON$, ENVIRON, FILES, KILL, MKDIR, NAME, RMDIR, SHELL, TIME$

Wejście/wyjście na plik ACCESS, APPEND, BINARY, CLOSE, EOF, FILEATTR, FREEFILE, GET (plik I/O), INPUT, INPUT$, LINE INPUT, LOC, LOCK, LOF, OPEN, OUTPUT, PUT (plik I/O), RANDOM, RESET, funkcja SEEK, polecenie SEEK, UNLOCK, WRITE

Zarządzanie pamięcią BSAVE, BLOAD, DEF SEG, CLEAR, FRE, PEEK, POKE

Operacje na łańcuchach ASC, CHR$, HEX$, INSTR, LCASE$, LEFT$, LEN, LSET, LTRIM$, funkcja MID$, MID$ (polecenie), OCT$, RIGHT$, RSET, RTRIM$ SPACE$, STR$, STRING$, UCASE$, VAL

Operacje na liczbach ABS, ATN, CDBL, CINT, CLNG, COS, CSNG, CVI, CVL, CVS, CVD, CVDMBF, CVSMBF, EXP, INT, LOG, MKI$, MKL$, MKS$, MKD$, MOD, RANDOMIZE, RND, SGN, SIN, SQR, TAN, funkcja TIME$

Ustawianie pułapek zdarzeń i błędów COM, ERDEV, ERDEV$, ERL, ERR, ERROR, KEY (Event Trapping), ON COM, ON ERROR, ON KEY, ON PEN, ON PLAY, ON STRIG ON TIMER, PEN (zdarzenia), PEN (funkcja), PLAY (Event Trapping), RESUME, SLEEP, STICK, STRIG, funkcja TIMER, polecenie TIMER, TRON, TROFF, VARPTR$

Operatory boolowskie (logiczne) NOT, AND, OR, XOR, EQV, IMP,

Typy danych INTEGER, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING

Dźwięk (PC speaker) BEEP, funkcja PLAY, polecenie PLAY (muzyka), SOUND

Zobacz także:

PLAY ON, PLAY OFF, PLAY STOP, VARPTR$

Pozostałe słowa kluczowe ACCESS, APPEND, BINARY, INPUT, OUTPUT, RANDOM, AS, FIELD, LET, NEXT, OFF, ON, KEY (definiowanie klawiszy użytkownika), tryby otwarcia plików, funkcja PEN, RESET, STEP, TO, USING
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Polecenia sterujące przebiegiem programu 

CHAIN, DO...LOOP, END, EXIT, FOR...NEXT, IF...THEN...ELSE, GOSUB...RETURN, GOTO, ON...GOSUB, ON...GOTO, SELECT CASE, SHELL, STOP, SYSTEM, WHILE...WEND

 CHAIN

Przekazuje sterowanie z bieżącego programu do innego programu w Basicu.

CHAIN filespec$

  • filespec$  Nazwa programu, do którego przekazywane jest sterowanie.

Zobacz także:  CALL  COMMON  RUN  Różnice w porównaniu z BASICA

Przykład:
  'Zakładając, że program TEST.BAS jest w katalogu \DOS:
  CHAIN "C:\DOS\TEST.BAS"
  MNEMOTECHNIKA: CHAIN - łańcuch (programów nawzajem się wywołujących).
↑ Alfabet   Rozdział

 DO ... LOOP


Powtarza blok poleceń, gdy warunek jest prawdziwy, lub do chwili aż warunek
stanie się prawdziwy.

DO [{WHILE | UNTIL} warunek]
  [blok_poleceń]
LOOP


DO
  [blok_poleceń]
LOOP [{WHILE | UNTIL} warunek]

  • warunek   Wyrażenie numeryczne, które Basic interpretuje jako
          prawdę (nie-zero) lub fałsz (zero).

Zobacz także:  EXIT  FOR...NEXT  WHILE...WEND

Przykład:
  i% = 0
  PRINT "Wartosc i% na poczatku petli wynosi "; i%
  DO WHILE i% < 10
    i% = i% + 1
  LOOP
  PRINT "Wartosc i% na koncu petli wynosi "; i%

Wartosc i% na poczatku petli wynosi 0
Wartosc i% na koncu petli wynosi 10  MNEMOTECHNIKA: DO - rób, wykonuj; WHILE - podczas gdy; UNTIL - aż do; LOOP - pętla.
↑ Alfabet   Rozdział

 END


Kończy program, procedurę, blok lub typ danych użytkownika.

END [{DEF | FUNCTION | IF | SELECT | SUB | TYPE}]
DEF     Kończy wielowierszową definicję funkcji DEF FN.
  • FUNCTION  Kończy definicję procedury FUNCTION.
  • IF     Kończy blok polecenia IF...THEN...ELSE.
  • SELECT   Kończy blok SELECT CASE.
  • SUB     Kończy procedurę SUB.
  • TYPE    Kończy definicję typu danych użytkownika.

  • Jeśli żaden argument nie jest dołączony, END kończy program i zamyka
   wszystkie pliki

Zobacz także:  DEF FN  FUNCTION  IF...THEN...ELSE  SELECT CASE

Przykład:
  PRINT "Game over."
  END

Game over


Press any key to continue
  MNEMOTECHNIKA: END - koniec
↑ Alfabet   Rozdział

 EXIT


Powoduje wyjście z pętli DO lub FOR, procedury FUNCTION lub SUB, albo
funkcji DEF FN.

EXIT {DEF | DO | FOR | FUNCTION | SUB}
DEF     - z funkcji DEF FN
  • DO     - z pętli DO
  • FOR     - z pętli FOR
  • FUNCTION  - z procedury FUNCTION
  • SUB     - z procedury SUB SUB

 Zobacz także: DEF FN  DO...LOOP  FOR...NEXT  FUNCTION  SUB

Przykład:
  i% = 0
  DO
    i% = i% + 1
    IF i% = 500 THEN EXIT DO
  LOOP
  PRINT "Wyjscie przez EXIT przy "; i%

Wyjscie przez EXIT przy 500

  MNEMOTECHNIKA: EXIT - wyjście
↑ Alfabet   Rozdział

 FOR ... NEXT


Powtarza blok poleceń wyszczególnioną liczbę razy.

FOR licznik = start TO end [STEP increment]
  [blok_poleceń]
NEXT [licznik [,licznik]...]
licznik     Zmienna numeryczna użyta jako licznik powtórzeń pętli.
  • start i end   Początkowa i końcowa wartość licznika.
  • increment    Wielkość, o jaką zwiększany jest licznik po każdym
            przebiegu pętli.

Zobacz także:  DO...LOOP  EXIT  WHILE...WEND

Przykład:
  FOR i% = 1 TO 15
    PRINT i%
  NEXT i%
  FOR i% = 7 to -6 STEP -3
    PRINT i%
  NEXT i%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
4
1
-2
-5

Press any key to continue
  MNEMOTECHNIKA: FOR i = 1 TO 100: NEXT i - DLA i = 1 DO 100: (weź) NASTĘPNE I
↑ Alfabet   Rozdział

 IF ... THEN ... ELSE

Wykonuje polecenie lub blok poleceń zależnie od określonych warunków.

IF warunek1 THEN
  [blok_poleceń-1]
[ELSEIF warunek2 THEN
  [blok_poleceń-2]]...
[ELSE
  [blok_poleceń-n]]
END IF

IF warunek THEN polecenia [ELSE polecenia]
warunek1     Jakieś wyrażenie, które może być zinterpretowane
   warunek2     jako prawda (nie-zero) lub fałsz (zero)

  • blok_poleceń-1  Jedno lub więcej poleceń, w jednej lub więcej linii.
   blok_poleceń-2
   blok_poleceń-n

  • polecenia     Jedno lub więcej poleceń, oddzielonych dwukropkami.


 Zobacz także:  ON...GOSUB  ON...GOTO  SELECT CASE

Przykład:
  INPUT "1 czy 2? ", i%
  IF i% = 1 OR i% = 2 THEN
    PRINT "OK"
  ELSE
    PRINT "Poza zakresem"
  END IF

1 czy 2? 1
OK
1 czy 2? 2
OK
1 czy 2? 3
Poza zakresem
  MNEMOTECHNIKA: IF...THEN...ELSE - jeżeli... to..., inaczej ... (jeszce coś innego)
↑ Alfabet   Rozdział

 GOSUB ... RETURN


Wychodzi do podprogramu i wraca z podprogramu.

GOSUB line1
.
.
.
RETURN [line2]
line1  Etykieta lub numer linii pierwszej linii podprogramu.
  • line2  Etykieta lub numer linii, dokąd ma nastąpić powrót
          z podprogramu.

  • Jeśli nie umieścisz etykiety lub numeru linii w poleceniu RETURN,
   program podejmuje wykonywanie od polecenia następującego po GOSUB
   (przy wywoływaniu podprogramu), lub od miejsca, gdzie nastąpiło
   zdarzenie (przy obsłudze zdarzeń). Zob. słowo ON dla informacji
   o poleceniach obsługujących zdarzenia.

  • Polecenia SUB i CALL stanowią lepszą alternatywę dla podprogramów
   GOSUB.

 Zobacz także:  CALL  Słowo kluczowe ON  ON...GOSUB  SUB

Przykład:
  FOR i% = 1 TO 20
    GOSUB Kwadrat
  NEXT i%
  END

  Kwadrat:
  PRINT i%, i% * i%
  RETURN

 1       1
 2       4
 3       9
 4       16
 5       25
 6       36
 7       49
 8       64
 9       81
 10      100
 11      121
 12      144
 13      169
 14      196
 15      225
 16      256
 17      289
 18      324
 19      361
 20      400

Press any key to continue
  MNEMOTECHNIKA: GO SUB - idż pod; RETURN - powrót, wróć
↑ Alfabet   Rozdział

 GOTO


Przekazuje wykonywanie programu do określonej linii.

GOTO line

  • line  Etykieta lub numer linii do następnego wykonania.

  • DO...LOOP, SELECT CASE, IF...THEN...ELSE, SUB, i FUNCTION zapewniają
   lepsze drogi sterowania przebiegiem programu.
  • GOTO jest także używane jako słowo kluczowe w poleceniu ON ERROR.

Przykład

Zobacz także:  DO...LOOP  FUNCTION  IF...THEN...ELSE
         ON ERROR   ON...GOTO  SELECT CASE  SUB

  MNEMOTECHNIKA: GO TO - idź do
↑ Alfabet   Rozdział

 ON ... GOSUB,    ON ... GOTO


Przekazuje sterowanie do jednego z kilku miejsc, w zależności od wartości
wyrażenia.

ON wyrażenie% GOSUB lista_linii
ON wyrażenie% GOTO lista_linii
wyrażenie%   Wyrażenie z zakresu 0 do 255.
  • lista_linii  Zestaw etykiet lub numerów linii. Jeśli wartością
           wyrażenia jest 1, program idzie do pierwszej linii
           na liście; jeśli 2 - do drugiej linii, itd.

  • SELECT CASE dostarcza lepszej drogi do wykonania wielokrotnego
   odgałęzienia.

 Zobacz także: Słowo kluczowe ON  SELECT CASE

Przykład:
  FOR i% = 1 TO 2
    ON i% GOSUB Jeden, Dwa
  NEXT i%
  END

  Jeden: PRINT "Jeden"
  RETURN
  Dwa: PRINT "Dwa"
  RETURN

Jeden
Dwa↑ Alfabet   Rozdział

 SELECT  CASE


Wykonuje jeden z kilku bloków poleceń w zależności od wartości wyrażenia.

SELECT CASE wyrażenie_testowe
CASE lista_wyrażeń1
 [blok_poleceń-1]
[CASE lista_wyrażeń2
 [blok_poleceń-2]]...
[CASE ELSE
 [blok_poleceń-n]]
END SELECT
wyrażenie_testowe Jakieś wyrażenie numeryczne lub łańcuchowe.
  • lista_wyrażeń1   Jedno lub więcej wyrażeń odpowiadających wyrażeniu
   lista_wyrażeń2   testowanemu
      Słowo IS musi stać przed operatorem relacji, jeśli jest on użyty
      w wyrażeniu.
  • blok_poleceń-1   Jedno lub więcej poleceń w jednej lub wielu liniach.
   blokpoleceń-2
   blok_poleceń-n

  • Argumenty listy wyrażeń mogą mieć którąkolwiek z następujących
   form, lub ich kombinacji, oddzielonych przecinkami:

   wyrażenie[,wyrażenie]...
   wyrażenie TO wyrażenie
   IS operator_relacji wyrażenie

     wyrażenie     Jakiekolwiek wyrażenie numeryczne lub łańcuchowe
               zgodne z wyrażeniem testowym.
     operator_relacji  Jeden z następujących operatorów relacji:
               <, <=, >, >=, <>, lub =.

 Zobacz także:  IF...THEN...ELSE

Przykład:
  INPUT "Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): ", Razem
  SELECT CASE Razem

    CASE IS >= 5
      PRINT "Maksimum ryzyka i potencjalnych zysków."
      PRINT "Wybierz inwestowanie w akcje."

    CASE 2 TO 4
      PRINT "Ryzyko i potencjalne zyski umiarkowane do wysokich."
      PRINT "Zainwestuj w fundusz powierniczy."

    CASE 1
      PRINT "Bez ryzyka, mały zysk."
      PRINT "Wybierz bank."

  END SELECT

Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): 5
Maksimum ryzyka i potencjalnych zysków.
Wybierz inwestowanie w akcje.
Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): 4
Ryzyko i potencjalne zyski umiarkowane do wysokich.
Zainwestuj w fundusz powierniczy.
Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): 3
Ryzyko i potencjalne zyski umiarkowane do wysokich.
Zainwestuj w fundusz powierniczy.
Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): 2
Ryzyko i potencjalne zyski umiarkowane do wysokich.
Zainwestuj w fundusz powierniczy.
Wpisz akceptowany poziom ryzyka(1-5): 1
Bez ryzyka, mały zysk.
Wybierz bank.


  MNEMOTECHNIKA: SELECT CASE - wybierz przypadek
↑ Alfabet   Rozdział

 SHELL


Zawiesza wykonywanie programu w Basicu na czas uruchomienia komendy DOSa
lub pliku wsadowego.

SHELL [łańcuch_komendy$]

  • łańcuch_komendy$  Nazwa komendy DOSa lub pliku wsadowego.

  • Program Basica wznowi się, gdy zakończy się działanie komendy DOSa
   lub pliku wsadowego.
• Jeżeli opuścisz łańcuch komendy, SHELL wywołuje środowisko DOSa i wyświetla jego znak zachęty. Zastosuj wtedy komendę EXIT, aby wznowić program w Basicu. Przykład: SHELL "DIR"

 Wolumin w stacji dysków A nie ma etykiety
 Numer seryjny woluminu: 0A31-11F7
 Katalog A:\

README   TXT   60 646 94.05.31 6:22 README.TXT
REMLINE  BAS   12 314 94.05.31 6:22 REMLINE.BAS
QBASIC   EXE  194 309 93.09.30 6:20 QBASIC.EXE
QBASIC   HLP  130 881 93.09.30 6:20 QBASIC.HLP
         4 plik(ów) 398 150 bajtów
         0 katalog(ów) 1 058 304 bajtów wolnych


  MNEMOTECHNIKA: SHELL - muszla, łupina, tu: otoczka (środowisko) DOSa
↑ Alfabet   Rozdział

 STOP


Zatrzymuje program.

STOP

  • Słowo kluczowe STOP także zawiesza wychwytywanie zdarzeń
   w następujących poleceniach:

   COM, ON COM   KEY, ON KEY     PEN, ON PEN
   PLAY, ON PLAY  STRIG, ON STRIG   TIMER, ON TIMER

 Zobacz także:  END  SYSTEM

Przykład:
  FOR i% = 1 TO 10
    PRINT i%
    IF i% = 5 THEN STOP   'STOP pauses; F5 Continues.
  NEXT i%

Działanie polecenia STOP
↑ Alfabet   Rozdział

 SYSTEM


Zamyka wszystkie otwarte pliki i zwraca sterowanie do systemu operacyjnego.

SYSTEM

Zobacz także:  END  STOP


↑ Alfabet   Rozdział

 WHILE ... WEND


Wykonuje serie poleceń tak długo, jak długo określony warunek jest prawdziwy.

WHILE warunek
.
.
.
WEND

  • warunek   Wyrażenie numeryczne, które Basic interpretuje jako
          prawdę (nie-zero) lub fałsz (zero).

  • DO...LOOP stanowi lepszy sposób wykonywania poleceń w pętlach.


 Zobacz także:  DO...LOOP  FOR...NEXT


  MNEMOTECHNIKA: WHILE - podczas gdy; WEND - WHILE END - koniec WEND
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Deklaracja stałych i zmiennych, tablice
 

COMMON, CONST, DATA, DEFINT, DEFLNG, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR, DIM, ERASE, LBOUND, OPTION BASE, READ, REDIM, REM, RESTORE, SWAP, TYPE...END TYPE, $STATIC, $DYNAMIC UBOUND, VARPTR, VARSEG,

 COMMON


Definiuje zmienne globalne, które mogą być wspóldzielone w programie albo
pomiędzy dołączanymi programami.

COMMON [SHARED] lista_zmiennych

  • SHARED     Określa, że zmienne są wspólne dla wszystkich
           procedur SUB lub FUNCTION.

  • lista_zmiennych  Jedna lub więcej zmiennych współdzielonych:

           zmienna[( )] [AS typ] [, zmienna[( )] [AS typ]]...

           zmienna  Nazwa zmiennej Basica. Nazwy zmiennych
                 mogą składać się z najwyżej 40 znaków
                 i muszą zaczynać się od litery. Akceptowane
                 są znaki A-Z, 0-9 i kropka (.).

           typ    Typ danych zmiennej (INTEGER, LONG, SINGLE,
                 DOUBLE, STRING albo typ zdefiniowany przez
                 użytkownika.

  • Jeśli nie zadeklarowano tablicy statycznej w uprzednim poleceniu
   DIM, zmienne tablicowe w poleceniu COMMON są tablicami dynamicznymi.
   Ich rozmiar musi być określony przez późniejsze polecenie DIM
   lub REDIM.

Zobacz także:  CHAIN  DIM, REDIM  FUNCTION
         SHARED, STATIC     SUB

  MNEMOTECHNIKA: COMMON - wspólny
↑ Alfabet   Rozdział

 CONST


Deklaruje jedną lub więcej stałych symbolicznych.

CONST nazwa_stałej = wyrażenie [, nazwa_stałej= wyrażenie]...
nazwa_stałej Nazwa stałej. Nazwa może składać się z maksymalnie
          40 znaków i musi zaczynać się od litery. Akceptowane są 
          znaki A-Z, 0-9, i kropka (.).
  • wyrażenie   Wyrażenie, które jest przypisane do stałej. Wyrażenie
          może składać się z literałów (takich jak 1.0), innych
          stałych, operatorów arytmetycznych lub logicznych
          z wyjątkiem potęgowania (^), lub z pojedynczego łańcucha
          literału.
Przykład:
  CONST PI = 3.141593
  INPUT "Promien okregu: "; r
  PRINT "Powierzchnia = "; PI * r ^ 2

Promien okregu: ? 10
Powierzchnia = 314.1593  MNEMOTECHNIKA: CONSTans - (łac.) stała
↑ Alfabet   Rozdział

 DATA,  READ,  RESTORE


DATA zawiera wartości, ktore będą czytane przez późniejsze polecenia READ.
READ czyta te wartości i przypisuje je do zmiennych.
RESTORE pozwala READ wczytywać powtórnie wartości z określonych poleceń DATA.

DATA stała[,stała]...
READ lista_zmiennych
RESTORE [linia]
stała      Jedna lub więcej stałych liczbowych lub łańcuchowych,
           będących danymi do odczytania. Stałe łańcuchowe
           zawierające przecinki, dwukropki, lub wiodące albo
           kończące spacje, zamykane są w cudzysłowach (" ").

  • lista_zmiennych Jedna lub więcej zmiennych oddzielonych przecinkami,
           którym są przypisywane wartości z DATA. Nazwy zmiennych
           mogą składać się z maksymalnie 40 znaków i muszą
           zaczynać się od litery. Akceptowane znaki to A-Z, 0-9,
           i kropka (.).

  • linia      Etykieta lub numer linii polecenia DATA. Jeśli linia
           jest opuszczona, następne polecenie READ czyta wartości
           z pierwszego polecenia DATA w programie.
Przykład:
  FOR i% = 1 TO 3
    READ a%, b$
    PRINT a%, b$
    RESTORE
  NEXT i%
  DATA 1, "Powtarzaj"

   1      Powtarzaj
   1      Powtarzaj
   1      Powtarzaj
 

  MNEMOTECHNIKA: DATA - dane; READ - czytaj; RESTORE - przywróć
↑ Alfabet   Rozdział

 DEFINT,  DEFLNG,  DEFSNG,  DEFDBL,  DEFSTR


Określa domyślny typ danych dla zmiennych, funkcji DEF FN i procedur
FUNCTION.

DEFINT zakres_liter [,zakres_liter]...
DEFLNG zakres_liter [,zakres_liter]... 
DEFSNG zakres_liter [,zakres_liter]...
DEFDBL zakres_liter [,zakres_liter]...
DEFSTR zakres_liter [,zakres_liter]...

  • zakres_liter  Litera lub zakres liter (jak np. A-M). Qbasic
           ustawi domyślny typ danych dla zmiennych, funkcji
           DEF FN i procedur FUNCTION, których nazwy zaczynają
           się od określonej litery lub liter, następująco:

       Polecenie  Domyślny typ danych
       ---------  -----------------------
       DEFINT    Integer (Liczba całkowita)
       DEFLNG    Long integer (Długa liczba całkowita) 
       DEFSNG    Single precision (Liczba pojedynczej precyzji)
       DEFDBL    Double precision (Liczba podwójnej precyzji)
       DEFSTR    String (Łańcuch)

  • Przyrostki typu danychA (%, &, !, #, lub $) zawsze mają pierwszeństwo
   przed poleceniem DEFtyp.

  • Pojedyncza precyzja jest domyślnym typem danych (liczbowych), jeżeli
   nie określisz ich w poleceniu DEFtyp.

  • Po tym, jak określisz polecenie DEFtyp w programie, QBasic
   automatycznie wstawi odpowiadające polecenia DEFtyp w każdej
   procedurze, którą utworzysz.

Zobacz także:  Różnice w porównaniu z BASICA

Przykład:
  DEFDBL A-Z
  a = SQR(3)
  PRINT "Pierwiastek kwadratowy z 3 = "; a
Pierwiastek kwadratowy z 3 =  1.732050807568877  MNEMOTECHNIKA: DEFINE INTEGER - zdefiniuj (jako) liczbę całkowitą; DEFine LoNG - zdefiniuj długą (liczbę całkowitą);
                            DEFine SiNGle precision; DEFine DouBLe precision; DEFine STRing
↑ Alfabet   Rozdział

 DIM,  REDIM


DIM deklaruje tablicę lub określa typ danych dla zmiennych nietablicowych.
 
REDIM deklaruje lub zmienia rozmiar tablicy dynamicznej, usuwając wszystkie
   poprzednio przechowywane w niej wartości.

DIM [SHARED] zmienna[(indeksy)] [AS typ]
       [,zmienna[(indeksy)] [AS typ]]...
REDIM [SHARED] zmienna(indeksy) [AS typ]
        [,zmienna(indeksy) [AS typ]]...
SHARED    Określa, że zmienne są wspólne dla wszystkich procedur
          SUB lub FUNCTION w module. zmienna    Nazwa tablicy lub zmiennej.
  • indeksy    Wymiary tablicy, wyrażone następująco:
           
          [dolny TO] górny [,[dolny TO] górny]...

          dolny  Dolna granica indeksów tablicy. Domyślną dolną
              granicą jest zero.
          górny  Górna granica indeksów. 
           AS typ    Deklaruje typ danych tablicy lub zmiennej
          (INTEGER, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, albo
          typ danych zdefiniowany przez użytkownika).

  • DIM deklaruje zarówno tablice statyczne jak i dynamiczne. Jeśli tablica
   nie została okreslona przez $STATIC, $DYNAMIC lub COMMON, tablice
   zwymiarowane cyframi są statyczne, a tablice zwymiarowane przez zmienne
   są dynamiczne. REDIM zawsze deklaruje tablice dynamiczne. 

  • Pamięć dla tablicy statycznej jest przydzielana gdy program startuje 
   i pozostaje stała. Pamięć dla tablic dynamicznych jest przydzielana
   podczas przebiegu programu.

Zobacz także:    COMMON  ERASE  OPTION BASE  SHARED, STATIC
           $STATIC, $DYNAMIC  Różnice w porównaniu z BASICA

Przykład:
  ' $DYNAMIC
  DIM A(49, 49)
  REDIM A(19, 14)
  MNEMOTECHNIKA: DIMENSION - wymiar
↑ Alfabet   Rozdział

 ERASE


Reinicjalizuje elementy tablicy lub zwalnia pamięć tablic dynamicznych.

ERASE nazwa_tablicy [,nazwa_tablicy]...

  • nazwa_tablicy  Nazwa tablicy.

  • Dla tablic statycznych ERASE ustawia każdy element tablicy liczbowej
   na zero, a każdy element tablicy łańcuchowej na łańcuch pusty.
    
  • Dla tablic dynamicznych - ERASE zwalnia pamięć zajmowaną przez
   talicę. Nalezy zadeklarować powtórnie wymiary tablicy przez REDIM
   lub DIM przed jej użyciem.

 Zobacz także:   CLEAR  DIM, REDIM

Przykład:
  DIM a%(0)
  a%(0) = 6
  PRINT "Przed: "; a%(0)
  ERASE a%
  PRINT "Po: "; a%(0)

Przed: 6
Po: 0  MNEMOTECHNIKA: ERASE - wymazuj
↑ Alfabet   Rozdział

 LBOUND,  UBOUND


Zwraca dolną i górną granicę (najmniejszy i największy dostępny indeks)
dla określonego wymiaru tablicy.

LBOUND(tablica[,wymiar%])
UBOUND(tablica[,wymiar%])

  • tablica    Nazwa tablicy.

  • wymiar%    Wskazuje wymiar tablicy, którego dolna lub górna granica
          ma być zwrócona. Stosuj 1 dla pierwszego wymiaru, 2 dla
          drugiego wymiaru itd. Domyślnie jest 1.

Zobacz także:  DIM, REDIM

Przykład:
  DIM a%(1 TO 3, 2 TO 7)
  PRINT LBOUND(a%, 1), UBOUND(a%, 2)

  MNEMOTECHNIKA: LOW BOUNDARY - niższa granica; UPPER BOUNDARY - wyższa granica
↑ Alfabet   Rozdział

 OPTION BASE


Ustawia domyślną dolną granicę indeksów tablicy.

OPTION BASE {0 | 1}

  • Polecenie DIM z członem TO zapewnia lepszą drogę ustawiania dolnej
   granicy indeksu tablicy.

 Zobacz także:  DIM, REDIM  LBOUND, UBOUND

↑ Alfabet   Rozdział

 REM


Pozwala wstawiać do programu komentarze objaśniające.

REM komentarz
' komentarz

  • komentarz  Dowolny tekst.

  • Komentarze sa ignorowane podczas pracy programu, z wyjątkiem gdy
   zawierają metapolecenia.

  • Komentarz może być wstawiony w linii po wykonywalnym poleceniu,
   jeśli jest poprzedzony apostrofową (') formą REM, lub jeśli REM jest
   poprzedzone przez dwukropek (:).

Zobacz także:  $STATIC, $DYNAMIC

Przykład:
  REM  To jest komentarz.
  '   To jest także komentarz.
  PRINT "Test1"    'To jest komentarz po poleceniu PRINT.
  PRINT "Test2" : REM To jest także komentarz po poleceniu PRINT.
Test1
Test2  MNEMOTECHNIKA: REMARK - uwaga
↑ Alfabet   Rozdział

 SWAP


Zamienia wartości dwóch zmiennych.

SWAP zmienna1, zmienna2
zmienna1 i zmienna2  Dwie zmienne o tym samym typie danych.

Przykład:
  a% = 1: b% = 2
  PRINT "Przed: "; a%, b%
  SWAP a%, b%
  PRINT "Po: "; a%, b%

Przed: 1   2
Po: 2    1  MNEMOTECHNIKA: SWAP - zamień, wymień
↑ Alfabet   Rozdział

 TYPE


Definiuje typ danych zawierający jeden lub wiecej elementów.

TYPE typ_użytkownika
 nazwa_elementu AS nazwa_typu
 [nazwa_elementu AS nazwa_typu]
.
.
.
END TYPE
typ_użytkownika Nazwa definiowanego typu danych. Nazwa może składać
            się z maksymalnie 40 znaków i musi zaczynać się
            od litery. Akceptowane znaki to A-Z, 0-9, i kropka (.).

  • nazwa_elementu  Element typu danych użytkownika.

  • nazwa_typu    Typ elementu (INTEGER, LONG, SINGLE, DOUBLE,
            STRING, lub typ danych użytkownika).

  • Stosuj DIM, REDIM, COMMON, STATIC, lub SHARED do tworzenia zmiennych
   o typie danych zdefiniowanym przez użytkownika.

Zobacz także:  COMMON  DIM, REDIM  SHARED, STATIC

Przykład:
  TYPE Karty
    Kolor AS STRING * 9
    Wartosc AS INTEGER
  END TYPE
  DIM Talia(1 TO 52) AS Karty
  Talia(1).Kolor = "Kier"
  Talia(1).Wartosc = 2
  PRINT Talia(1).Kolor, Talia(1).Wartosc

Kier             2↑ Alfabet   Rozdział

 $STATIC,  $DYNAMIC


Ustawia domyślną pamięć dla tablicy.

{REM | '} $STATIC
{REM | '} $DYNAMIC
{REM | '}  REM lub znak komentarza (') musi stać
          przed metapoleceniem.

  • $STATIC   Określa, że tablice deklarowane w następnych poleceniach
          DIM są tablicami statycznymi (z wyjątkiem gdy są deklaro-
          wane w nie-statycznej procedurze SUB lub FUNCTION).
          Pamięć dla tablic jest alokowana przy starcie programu
          i pozostaje stała.
 
  • $DYNAMIC   Określa, że tablice deklarowane w następnych poleceniach
          DIM są tablicami dynamicznymi. Pamięć dla tablic jest
          alokowana dynamicznie podczas przebiegu programu.

  • DIM i REDIM zazwyczaj zapewniają lepsza drogę do określenia, czy
   tablice mają być statyczne, czy dynamiczne.

Zobacz także:  DIM, REDIM  REM  SHARED, STATIC

↑ Alfabet   Rozdział

 VARPTR,  VARSEG


VARPTR returns the offset address of a variable.
VARSEG returns the segment address of a variable. 

VARPTR(nazwa_zmiennej)
VARSEG(nazwa_zmiennej)

  • nazwa_zmiennej  Dowolna zmienna Basica.

Zobacz także:  CALL ABSOLUTE  DEF SEG  PEEK, POKE  VARPTR$

↑ Alfabet   RozdziałPrzekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Definiowanie i wywoływanie procedur i funkcji

CALL, CALL ABSOLUTE, DECLARE, DEF FN, EXIT, FUNCTION, RUN, SHARED, STATIC, SUB

 CALL


Przekazuje sterowanie do procedury SUB.

[CALL] nazwa [([lista argumentów])]

  nazwa      Nazwa wywoływanej procedury SUB.

  • lista argumentów  Zmienne lub stałe, które mają zostać przekazane
           do procedury SUB. Wiele argumentow oddziela się
           przecinkami. Argumenty tablicy określa się przez
           nazwę tablicy zakończoną pustymi nawiasami.

  • Jeśli opuszcza się słowo CALL, należy także pominąć nawiasy
   wokół listy argumentów. Albo deklaruj procedurę poleceniem DECLARE
   przed jej wywołaniem, albo po prostu zapisz program, a Basic
   automatycznie wygeneruje polecenie DECLARE.

  • Aby wskazać argument, ktorego wartość nie będzie zmieniana
   przez procedurę, należy zamknąć argument w nawiasach. 


Przykład:
  Program REMLINE.BAS ilustruje wywoływanie procedur SUB. Aby obejrzeć
  lub uruchomić ten program, załaduj REMLINE.BAS używając komendy Open
  z menu File.

Zobacz także:  CALL ABSOLUTE  DECLARE  SUB

  MNEMOTECHNIKA: CALL - wołać, wołanie
↑ Alfabet   Rozdział

 CALL  ABSOLUTE

 
Przekazuje sterowanie do procedury w języku maszynowym.

CALL ABSOLUTE ([lista_argumentów,] ofset%)

  lista_argumentów  Argumenty przekazywane do procedury w języku
             maszynowym jako ofsety z bieżącego segmentu danych.

  • ofset%       Ofset z bieżącego segmentu danych, ustawiony przez
             DEF SEG, do lokacji startowej procedury.
 
Przykład:
  'Wywołuje program drukowania ekranu na drukarce.
  DIM a%(2)
  DEF SEG = VARSEG(a%(0))
  FOR i% = 0 TO 2
    READ d%
    POKE VARPTR(a%(0)) + i%, d%
  NEXT i%
  DATA 205, 5, 203 : ' int 5 retf 'Kod w języku maszynowym
                    'do drukowania ekranu
  CALL ABSOLUTE(VARPTR(a%(0)))
  DEF SEG

Zobacz także:  CALL  VARPTR, VARSEG  Różnice w porównaniu z BASICA


↑ Alfabet   Rozdział

 DECLARE


Deklaruje procedurę FUNCTION lub SUB i wywołuje sprawdzenie typu danych
 argumentu.

DECLARE {FUNCTION | SUB} nazwa [([lista_parametrów])]

  nazwa        Nazwa procedury

  • lista_parametrów  Jedna lub więcej zmiennych, które wyszczególniają
            parametry mające zostać przekazane do procedury, gdy
            bedzie wywoływana:

            zmienna[( )] [AS typ] [, zmienna[( )] [AS typ]]...

            zmienna   Nazwa zmiennej Basica

            typ     Typ danych zmiennej (INTEGER,
                  LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, albo typ
                  zdefiniowany przez użytkownika). ANY
                  zezwala na każdy typ danych. 

  Program REMLINE.BAS ilustruje wywoływanie procedur SUB. Aby obejrzeć
  lub uruchomić ten program, załaduj REMLINE.BAS używając komendy Open
  z menu File.

Zobacz także:  CALL  FUNCTION  SUB

↑ Alfabet   Rozdział

 DEF FN


Definiuje funkcję.

DEF FNname[(lista_parametrów)] = wyrażenie
 
DEF FNname[(lista_parametrów)]
  [blok_poleceń]
 FNname = wyrażenie
  [blok_poleceń]
 EXIT DEF]
  [blok_poleceń]
 END DEF

  lista_parametrów  Jeden lub wiecej parametrów w następującej formie:
                            
            zmienna[( )] [AS typ] [, zmienna[( )] [AS typ]]...

            zmienna   Nazwa zmiennej Basica.
            
            typ     Typ danych w zmiennej (INTEGER,
                  LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, albo
                  typ zdefiniowany przez użytkownika).

  • wyrażenie    Zwraca wartość funkcji.

  • Polecenie FUNCTION zapewnia lepszą drogę definiowania funkcji.

Zobacz także:  EXIT  FUNCTION  SHARED, STATIC


  MNEMOTECHNIKA: DEFINE FUNCTION
↑ Alfabet   Rozdział

 FUNCTION


Definiuje procedurę FUNCTION.

FUNCTION name [(lista_parametrów)] [STATIC]
  [blok_poleceń]
 nazwa = wyrażenie
  [blok_poleceń]
END FUNCTION

  • nazwa       Nazwa funkcji i typ danych, które zwraca, określony
            przez przyrostki typu danych (%, &, !, #, or $).

  • lista_parametrów Jedna lub więcej zmiennych, które wyszczególniają
            parametry mające zostać przekazane do funkcji gdy
            jest ona wywoływana:

            zmienna[( )] [AS typ] [, zmienna[( )] [AS typ]]...

            zmienna   Nazwa zmiennej Basica.

            typ     Typ danych w zmiennej (INTEGER,
                  LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, albo
                  typ zdefiniowany przez użytkownika).

  • STATIC      Określa, że wartości zmiennych lokalnych funkcji są
            zachowywane między wywołaniami funkcji.

  • wyrażenie     Zwraca wartość funkcji.

  • Gdy wywołujesz funkcję, możesz określić, że wartości argumentu nie będą
   zmieniane przez funkcję - przez zamknięcie argumentu w nawiasach.   

Przykład:
   Program REMLINE.BAS ilustruje wywoływanie procedur SUB. Aby obejrzeć
   lub uruchomić ten program, załaduj REMLINE.BAS używając komendy Open
   z menu File.

Zobacz także:  DECLARE  DEF FN  EXIT  SHARED, STATIC  SUB

↑ Alfabet   Rozdział

 RUN


Uruchamia beżący program, lub program wyspecyfikowany.

RUN [{numer_linii | plik$}]
numer_linii  Numer linii w bieżącym programie, od której winno
          zacząć się jego wykonywanie. Jeśli numer linii nie jest
          podany, wykonywanie zacznie się od pierwszej wykonywalnej
          linii.
          
  • plik$     Nazwa pliku źródłowego Basica. QBasic zakłada
          rozszerzenie .BAS.

  • RUN zamyka wszystkie pliki i czyści pamięć przed załadowaniem
   programu. Zastosuj polecenie CHAIN aby uruchomić program bez zamykania
   otwartych plików.

Przykład:
  'Zakładając, że program TEST.BAS jest w katalogu \DOS:
  RUN "C:\DOS\TEST.BAS"

Zobacz także:  CHAIN

  MNEMOTECHNIKA: RUN - biegnij
↑ Alfabet   Rozdział

 SHARED,  STATIC


SHARED daje procedurom dostęp do zmiennych na poziomie modułu.
STATIC czyni zmienną lokalną dla funkcji lub procedury i zachowuje jej
wartość pomiędzy wywołaniami.

SHARED zmienna[()] [AS typ] [,zmienna[()] [AS typ]]...
STATIC zmienna[()] [AS typ] [,zmienna[()] [AS typ]]...

   zmienna   Nazwa zmiennej na poziomie modułu, którą chcemy
         współdzielić, lub zmiennej którą chcemy uczynić lokalną.
         Nazwy zmiennych mogą składać się z maksimum 40 znaków
         i muszą zaczynać się od litery. Akceptowane znaki
         to A-Z, 0-9, i kropka (.).

  • AS typ   Deklaruje typ danych w zmiennej (INTEGER, LONG,
         SINGLE, DOUBLE, STRING, lub typ zdefiniowany przez
         użytkownika).
Przykład:
   Program REMLINE.BAS ilustruje użycie poleceń SHARED i STATIC. Aby
   obejrzeć lub uruchomić ten program, załaduj REMLINE.BAS używając
   komendy Open z menu File.

Zobacz także:  COMMON  DIM, REDIM

  MNEMOTECHNIKA: SHARE - mieć udział
↑ Alfabet   Rozdział

 SUB


Definiuje procedurę SUB.

SUB nazwa[(lista_parametrów)] [STATIC]
 [blok_poleceń]
END SUB

   nazwa        Nazwa procedury SUB, do 40 znaków długości, bez
            przyrostków typu danych.

  • lista_parametrów  Jedna lub więcej zmiennych, które określają
            parametry mające zostać przekazane do procedury SUB
            gdy zostanie wywołana:

            zmienna[( )] [AS typ] [, zmienna[( )] [AS typ]]...

            zmienna   Nazwa zmiennej Basica.

            typ     Typ danych w zmiennej (INTEGER, LONG,
                  SINGLE, DOUBLE, STRING, lub typ
                  zdefiniowany przez użytkownika).

  • STATIC      Określa, że wartości zmiennych lokalnych w procedurze
            SUB są zachowywane między wywołaniami funkcji.

  • Gdy wywołujesz procedurę SUB, możesz określić, aby wartości
    argumentów nie były zmieniane przez procedurę - przez zamknięcie
    argumentu w nawiasach.

Przykład:
   Program REMLINE.BAS ilustruje wywoływanie procedur SUB. Aby obejrzeć
   lub uruchomić ten program, załaduj REMLINE.BAS używając komendy Open
   z menu File.

Zobacz także:  CALL  DECLARE  EXIT  FUNCTION  SHARED, STATIC

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Operacje Wejścia/Wyjścia urządzeń 

CLS, CSRLIN, INKEY$, INP, INPUT, IOCTL$, KEY (Przypisanie), LINE INPUT, LOCATE, LPOS, LPRINT, LPRINT USING, OPEN COM, OUT, POS, PRINT, PRINT USING, SPC, funkcja SCREEN, TAB, VIEW PRINT, WAIT, WIDTH

 CLS


Czyści ekran.

CLS [{0 | 1 | 2}]

  CLS   Czyści zarówno ekran tekstowy jak i graficzny. Jeśli było
       ustawione okno graficzne (przez użycie VIEW), czyści tylko
       to okno. W przeciwnym razie - czyści okno tekstowe
       lub cały ekran.

  CLS 0  Czyści ekran z całego tekstu i grafiki.

  CLS 1  Czyści okno graficzne, lub cały ekran, jeśli okno graficzne
       nie było ustawione.

  CLS 2  Czyści okno tekstowe.

Zobacz także:  VIEW  VIEW PRINT  WINDOW


  MNEMOTECHNIKA: CLEAR SCREEN - czyść ekran
↑ Alfabet   Rozdział

 LOCATE,  CSRLIN,  POS


LOCATE przesuwa kursor do określonej pozycji na ekranie.
CSRLIN zwraca pozycję wiersza, w którym znajduje się kursor.
POS zwraca bieżącą pozycję kolumny, w której znajduje się kursor.

LOCATE [wiersz%] [,[kolumna%] [,[kursor%] [,start% [,stop%]]]]
CSRLIN
POS(wyrażenie)
 wiersz% i kolumna% Numer wiersz i kolumny, do których ma być
             przesunięty kursor.

  • kursor%       Określa czy kursor ma być widoczny:
              0 = niewidoczny, 1 = widoczny

  • start% i stop%   Wyrażenia całkowitoliczbowe z zakresu 0 -31,
             które określają pierwszą i ostatnią linię skanu
             kursora. Można zmieniać rozmiar kursora przez
             zmianę linii skanu kursora.

  • wyrażenie      Jakieś wyrażenie.

Przykład:
  CLS
  LOCATE 5, 5
  wiersz% = CSRLIN
  kolumna% = POS(0)
  PRINT "Pozycja 1 (Nacisnij cokolwiek)"
  DO
  LOOP WHILE INKEY$ = ""
  LOCATE (wiersz + 2), (kolumna% + 2)
  PRINT "Pozycja 2"
  Pozycja 1 (Nacisnij cokolwiek)

   Pozycja 2


  MNEMOTECHNIKA: LOCATE - umiejscowić; CURSOR LINE - wiersz kursora; POSITION - położenie
↑ Alfabet   Rozdział

 INKEY$


Czyta znak z klawiatury.

INKEY$

  • INKEY$ zwraca łańcuch zerowej długości, jeśli nie naciśnięto żadnego
   klawisza.
  • Dla standardowych klawiszy INKEY$ zwraca jednobajtowy łańcuch
   zawierający odczytany znak.
  • Dla klawiszy klawiatury rozszerzonej INKEY$ zwraca dwubajtowy
   łańcuch złożony ze znaku 'null' (ASCII 0) i kodu klawiatury.

Zobacz także:  Kody klawiatury

Przykład:
  PRINT " Esc - wyjscie..."
  DO
  LOOP UNTIL INKEY$ = CHR$(27)  '27 jest kodem ASCII dla Esc.

↑ Alfabet   Rozdział

 INP,  OUT


INP zwraca bajt odczytany ze sprzętowego portu wejścia/wyjścia.
OUT wysyła bajt do sprzętowego portu wejścia/wyjścia.

INP(port%)
OUT port%, datne%

   port%   Liczba z zakresu 0 do 65,535 która identyfikuje port.
  • dane%   Wyrażenie numeryczne z zakresu 0 do 255 do wysłania
        na port.


Zobacz także:   WAIT

Przykład:
  x% = INP(&H3FC)     'Czyta COM1 Modem Control Register.
  OUT &H3FC, (x% XOR 1)  'Zmienia bit danych gotowości terminala.

  MNEMOTECHNIKA: skróty od INPUT i OUTPUT, dla odróżnienia od tamtych poleceń, które mogą przenosić więcej niż jeden bajt
↑ Alfabet   Rozdział

 INPUT,   LINE  INPUT


INPUT odczytuje wprowadzenie z klawiatury lub z pliku. LINE INPUT czyta
linię do 255 znaków z klawiatury lub z pliku.

INPUT [;] ["komunikat"{; | ,}] lista_zmiennych
LINE INPUT [;] ["komunikat";] zmienna$
INPUT #filenumber%, lista_zmiennych
LINE INPUT #numer_pliku%, zmienna$

  komunikat    Opcjonalny ciąg znaków, który jest wyświetlany
           zanim użytkownik wprowadzi dane. Średnik po komuni-
           kacie dodaje do niego znak zapytania.

  • lista_zmiennych Jedna lub więcej zmiennych oddzielonych przecinkami,
           w których są przechowywane dane wprowadzane z klawia-
           tury lub wczytywane z pliku. Nazwy zmiennych mogą
           składać się z maksimum 40 znaków i muszą zaczynać się
           od litery. Akceptowane znaki to A-Z, 0-9, i kropka (.).

  • zmienna$     Przechowuje linię znaków wprowadzoną z klawiatury
           albo odczytaną z pliku.

  • numer_pliku%   Numer otwartego pliku.

  • INPUT używa przecinka jako separatora pomiędzy wprowadzeniami.
   LINE INPUT czyta wszystkie znaki do znaku końca wiersza.

  • Dla wpisu z klawiatury - średnik bezpośrednio po INPUT utrzymuje
   kursor w tej samej linii po naciśnięciu Enter przez użytkownika.

Zobacz także:  INKEY$  INPUT$  Tryby otwarcia plików
  
Przykład:
  CLS
  OPEN "LIST" FOR OUTPUT AS #1
  DO
    INPUT "  IMIE:    ", Imie$ 'Czyta wpisy z klawiatury.
    INPUT "  WIEK:    ", Wiek$
    WRITE #1, Imie$, Wiek$
    INPUT "Dodac nowy wpis"; R$
  LOOP WHILE UCASE$(R$) = "T"
  CLOSE #1
  'zwrotne echo z pliku
  OPEN "LIST" FOR INPUT AS #1
  CLS
  PRINT "Zapisy w pliku:": PRINT
  DO WHILE NOT EOF(1)
    LINE INPUT #1, REC$ 'Czyta zapisy z pliku.
    PRINT REC$      'Wypisuje je na ekranie.
  LOOP
  CLOSE #1
  KILL "LIST"

Zapisy w pliku:

"ADAM","30"
"BASIA","20"

  MNEMOTECHNIKA: INPUT - (elektron.) wejście
↑ Alfabet   Rozdział

 INPUT$


Zwraca łańcuch znaków odczytany z określonego pliku lub z klawiatury.

INPUT$(n[,[#]numer_pliku%])
 n        Liczba znaków (bajtów) do odczytania.

  • numer_pliku%  Numer otwartego pliku. Jeśli numer pliku jest
           opuszczony, INPUT$ czyta z klawiatury.

Zobacz także:  INPUT, LINE INPUT

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR OUTPUT AS #1
  PRINT #1, "The text"
  CLOSE
  OPEN "TEST.DAT" FOR INPUT AS #1
  PRINT INPUT$(3, 1)    'Wypisuje pierwsze 3 znaki.
  CLOSE

The
↑ Alfabet   Rozdział

 IOCTL,  IOCTL$


IOCTL transmituje łańcuch sterujący do sterownika urządzenia.
IOCTL$ zwraca informację o bieżącym statusie ze sterownika urządzenia.

IOCTL [#]numer_pliku%%, łańcuch$
IOCTL$([#]numer_pliku%)
 numer_pliku%  Numer otwartego urządzenia.
  • łańcuch$    Łańcuch sterujący wysyłany do urządzenia.

  • Łańcuch sterujący IOCTL i informacja zwracana przez IOCTL$ zależy
   od sterownika urządzenia. Zobacz w dokumentacji sterownika informacje
   o łańcuchach sterujących IOCTL i co jest zwracane przez IOCTL$.
↑ Alfabet   Rozdział

 KEY  (przypisanie)


Przypisuje wartości łańcuchowe do klawiszy funkcyjnych i, opcjonalnie,
wyświetla wartości klawiszy.

KEY key%, wyrażenie_łańcuchowe
KEY LIST
KEY ON
KEY OFF
 key%         Numer klawisza funkcyjnego. Używaj 1 do 10 dla
              klawiszy F1 do F10. Używaj 30 i 31 dla klawiszy
              F11 i F12 na klawiaturach rozszerzonych.

  • wyrażenie_łańcuchowe Łańcuch do 15 znaków, zwracany po naciśnięciu
              klawisza funkcyjnego.

  • LIST         Wyświetla przypisanie dla każdego klawisza.
  • ON          Włącza wyświetlanie linii klawiszy funkcyjnych.
  • OFF          Wyłącza wyświetlanie linii klawiszy funkcyjnych.

Zobacz także:  KEY, ON KEY (wychwytywanie zdarzeń)

Przykład:
  KEY 4, "MENU" + CHR$ (13)
  KEY LIST
  KEY 4, ""
  KEY LIST

F2
F3
F4 MENU
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Press any key to continue

  MNEMOTECHNIKA: KEY - klucz, klawisz
↑ Alfabet   Rozdział

 LPOS


Zwraca liczbę znaków wysłanych na drukarkę od chwili wysłania ostatniego
znaku końca wiersza (CR).


LPOS(n%)

  • n%  Wskazuje jeden z portów drukarki:
       0 = LPT1, 1 = LPT1, 2 = LPT2, 3 = LPT3
Przykład:
  'Ten przykład wymaga drukarki.
  LPRINT
  FOR i% = 1 TO 20
    LPRINT i%;
    IF LPOS(1) >= 10 THEN LPRINT   'rozpoczyna nowy wiersz.
  NEXT i%

  MNEMOTECHNIKA: LINEPRINTER POSITION
↑ Alfabet   Rozdział

 PRINT,  LPRINT


PRINT wypisuje dane na ekran lub do pliku.
LPRINT drukuje dane na drukarce LPT1.

PRINT [#numer_pliku%,] [lista_wyrażeń] [{; | ,}]
LPRINT [lista_wyrażeń] [{; | ,}]
 numer_pliku%   Numer otwatego pliku. Jesli nie określisz numeru
            pliku, PRINT pisze na ekran.

  • lista_wyrażeń   Lista jednego lub więcej wyrażeń numerycznych
            lub łańcuchowych do wypisania.

  • {; | ,}      Określa, gdzie rozpocznie się następny wpis:
             ; oznacza drukowanie bezpośrednio po ostatniej
              wartości.
             , oznacza drukowanie od początku następnej strefy
              drukowania. Strefy drukowania mają szerokość
              14 znaków.

Zobacz także:  PRINT USING, LPRINT USING  WIDTH  WRITE

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR OUTPUT AS #1
  PRINT #1, USING "##.### "; 12.12345
  CLOSE
  OPEN "TEST.DAT" FOR INPUT AS #1
  INPUT #1, a$
  PRINT a$
  LPRINT "To jest linia"; 1
  LPRINT "To jest linia",
  LPRINT 2

12.123
  MNEMOTECHNIKA: PRINT - drukuj; LINE PRINTER - drukarka wierszowa
↑ Alfabet   Rozdział

 PRINT  USING,    LPRINT  USING


PRINT USING wypisuje tekst sformatowany na ekran lub do pliku.
LPRINT USING drukuje tekst sformatowany na drukarce LPT1.

PRINT [#numer_pliku%,] USING łańcuch_formatujący$; lista_wyrażeń [{; | ,}]
LPRINT USING łańcuch_formatujący$; lista_wyrażeń [{; | ,}]

   numer_pliku%   Numer otwartego pliku sekwencyjnego.

  • łańcuch_formatujący$;  Wyrażenie łańcuchowe zawierające jeden
            lub wiecej znaków formatujących.

  • lista_wyrażeń  Lista jednego lub więcej wyrażeń numerycznych lub
            łańcuchowych do wypisania, oddzielonych perzecinkami,
            średnikami, apcjami lub tabulatorami.

  • {; | ,}     Określa, gdzie rozpocznie się następny wpis:
             ; oznacza drukowanie bezpośrednio po ostatniej
              wartości.
             , oznacza drukowanie od początku następnej strefy
              drukowania. Strefy drukowania mają szerokość
              14 znaków.

Zobacz także:  PRINT, LPRINT  WIDTH

Przykład:
  a = 123.4567
  PRINT USING "###.##"; a
  LPRINT USING "+###.####"; a
  a$ = "ABCDEFG"
  PRINT USING "!"; a$
  LPRINT USING "\ \"; a$123.46
A


Znaki, które formatują wyrażenie numeryczne # Pozycja cyfry. ¦ - Umieszczony po cyfrze, . Pozycja kropki dziesiętnej. ¦ drukuje wiodący minus , Umieszczony na lewo od kropki ¦ dla liczb ujemnych. dziesiętnej, drukuje przecinki ¦ $$ Drukuje wiodący $. co każde trzy cyfry. ¦ ** Wypełnia gwiazdkami (*) + Pozycja znaku liczby . ¦ wiodace spacje. ^^^^ Drukuje w postaci wykładniczej ¦ **$ Kombinacja ** and $$. Znaki używane do formatowania wyrażenia łańcuchowego & Drukuje cały łańcuch. ¦ \ \ Drukuje pierwszych n znaków, ! Drukuje tylko pierwszy znak ¦ gdzie n jest liczbą spacji łańcucha. ¦ miedzy \ \ plus 2. Znaki używane do druku literałów _ Drukuje następny znak ¦ Każdy znak nie zamieszczony formatujacy jako literał ¦ w tej tabeli jest drukowany ¦ jako literał.
↑ Alfabet   Rozdział   Temat

 OPEN  COM


Otwiera i inicjalizuje kanał komunikacyjny dla operacji wejścia/wyjścia
Polecenie OPEN COM musi być wykonane, zanim można bedzie użyć urządzenia
do komunikacji przez interfejs RS232.

OPEN "COMn: optlist1 optlist2" [FOR mode] AS [#]filenum% [LEN=reclen%]

   n      The communications port to open (1 = COM1, 2 = COM2).
  • optlist1  The most-often-used communications parameters:
          [baud] [,[parity] [,[data] [,[stop]]]] 
         baud is the baud rate of the device to be opened:
          75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
         parity is the method of parity checking:
          N (none)   E (even)  O (odd)
          S (space)  M (mark)  PE (enable error checking)
         data is the number of data bits per byte:
          5, 6, 7, 8
         stop is the number of stop bits:
          1, 1.5, 2
         Defaults: 300 baud, even parity, 7 data bits, 1 stop bit.
  • optlist2  A list of less-often-used parameters, separated by commas:

         Option Description
         ------ --------------------------------------------------
         ASC   Opens the device in ASCII mode.
         BIN   Opens the device in binary mode.
         CD[m]  Sets the timeout period (in milliseconds) on the
             Data Carrier Detect (DCD) line.
         CS[m]  Sets the timeout period (in milliseconds) on the
             Clear to Send (CTS) line.
         DS[m]  Sets the timeout period (in milliseconds) on the
             Data Set Ready (DS) line.
         LF   Sends a line-feed character after a carriage
             return.
         OP[m]  Specifies how long (in milliseconds) OPEN COM
             waits for all communications lines to become open.
         RB[n]  Sets the size (in bytes) of the receive buffer.
         RS   Suppresses detection of Request to Send (RTS).
         TB[n]  Sets the size (in bytes) of the transmit buffer.

  • mode    INPUT, OUTPUT, or RANDOM (the default).
         See OPEN Statement File Modes.
  • filenum%  A number in the range 1 through 255 that identifies the
         communications channel as long as it is open.
  • reclen%   Random-access-mode buffer size (default is 128 bytes).

Example:
  'Use this example for trouble shooting serial communications problems.
  'Slow baud, hardware handshaking is ignored and buffers are enlarged.
  OPEN "COM1:300,N,8,1,CD0,CS0,DS0,OP0,RS,TB2048,RB2048" FOR RANDOM AS #1

Zobacz także:  OPEN

↑ Alfabet   Rozdział

 SCREEN   funkcja


Zwraca kod ASCII znaku lub atrybut koloru z określonego miejsca na ekranie.

SCREEN (wiersz%,kolumna% [,colorflag%])
wiersz%    Współrzedna wiersza znaku.
  • kolumna%   Współrzedna kolumny znaku.
  • colorflag%  Wartość (0 or 1) określająca, co jest zwracane:

          Wartość      Zwraca
          --------------  --------------------------------
          0 (lub brak)   Kod ASCII znaku.
          1         Atrybut koloru znaku.

Zobacz także:  POINT          Polecenie SCREEN
         Tabela kodów ASCII  Atrybuty i wartości koloru

Przykład:
  CLS
  PRINT "Hello"
  PRINT "Kod ASCII znaku na pozycji 1,1 to"; SCREEN(1, 1)

Hello
Kod ASCII znaku na pozycji 1,1 to 72
  MNEMOTECHNIKA: SCREEN - ekran
↑ Alfabet   Rozdział

 SPC


Wstawia określoną liczbę spacji w poleceniach PRINT i LPRINT.

SPC(n%)
 n%  Liczba spacji do wstawienia; wartość z zakresu 0 do 32767.

Zobacz także:  PRINT, LPRINT  PRINT USING, LPRINT USING
         SPACE$      TAB
Przykład:
  PRINT "Tekst1"; SPC(10); "Tekst2"


Tekst1 Tekst2
  MNEMOTECHNIKA: SPACE - przestrzeń, spacja
↑ Alfabet   Rozdział

 TAB


Przesuwa kursor na określoną pozycję drukowania.

TAB(kolumna%)
 kolumna%  Numer kolumny nowej pozycji drukowania.

Przykład:
  PRINT TAB(25); "Tekst"

Zobacz także:  PRINT, LPRINT  PRINT USING, LPRINT USING
         SPC  SPACE$


Tekst
↑ Alfabet   Rozdział

 VIEW  PRINT


Ustawia granice ekranowego okna tekstowego.

VIEW PRINT [górny_wiersz% TO najniższy_wiersz%]
górny_wiersz%    Numer najwyższego wiersza okna tekstowego.
  • najniższy_wiersz%  Numer najniższego wiersza okna tekstowego.

  • Jeśli opuści się argumenty górny_wiersz% i najniższy_wiersz%,
   VIEW PRINT ustawi cały ekran jako okno tekstowe.
  • Zakresy górny_wiersz% i najniższy_wiersz% zależą od trybu ekranowego.

Zobacz także:  CLS    PRINT, LPRINT  SCREEN  WIDTH
         Tryby ekranu

Przykład:
  VIEW PRINT 10 TO 15
  FOR i% = 1 TO 100   'Wyprowadzenie będzie przewijane.
    PRINT i%
  NEXT i%


96 97 98 99 100
↑ Alfabet   Rozdział

 WAIT


Suspends program execution until a specified bit pattern is input from an
input port.

WAIT portnumber%, AND-expression% [,XOR-expression%]
 portnumber%    The number of the input port.
  • AND-expression%  An integer expression that WAIT combines with the
             bit pattern value using an AND operator. When the
             result is nonzero, WAIT stops monitoring the port.
  • XOR-expression%  Can be used to turn line bits on and off in the bit
             pattern before the AND operation is applied.

Example:
  'Reads the interrupt controller port address &H20.
  'Press any key to continue.
  WAIT &H20, 1

Zobacz także:  INP, OUT  Operatory boolowskie

↑ Alfabet   Rozdział

 WIDTH


Przypisuje szerokość linii wyjściowej do urządzenia (np. drukarki) lub pliku,
albo zmienia liczbę wyswietlanych na ekranie kolumn i wierszy.

WIDTH [kolumny%] [,wiersze%]
WIDTH {#numer_pliku% | urządzenie$}, kolumny%
WIDTH LPRINT columns%
 kolumny%    Pożądana szerokość w kolumnach. Szerokość wyświetlania
           na ekranie musi mieć 40 lub 80 kolumn.

  • wiersze%    Pożądana wysokość wyświetlania w wierszach. Wartość
           może wynosić 25, 30, 43, 50, lub 60, zależnie od karty
           graficznej i trybu ekranowego.

  • #numer_pliku%  Numer otwartego pliku lub urządzenia.

  • urządzenie$   Nazwa urządzenia:
            SCRN:, COM1:, COM2:, LPT1:, LPT2:, LPT3:

Przykład:
  OPEN "LPT1:" FOR OUTPUT AS #1
  WIDTH #1, 132

Zobacz także:  PRINT, LPRINT  SCREEN  VIEW PRINT

  MNEMOTECHNIKA: WIDTH - szerokość
↑ Alfabet   Rozdział


Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Wyświetlanie grafiki

CIRCLE, COLOR, GET (grafika), LINE, PAINT, PALETTE, PCOPY, PMAP, POINT, PSET, PRESET, PUT (grafika), polecenie SCREEN, VIEW, VIEW PRINT, WINDOW

Atrybuty i wartości koloru

Tryby ekranowe (Screen modes)

Tablice i kompatybilnośc obrazów ekranu

 CIRCLE


Rysuje na ekranie okrąg lub elipsę.

CIRCLE [STEP] (x!,y!),promień![,[kolor%] [,[start!] [,[end!] [,aspect!]]]]
 STEP    Określa, że współrzędne są liczone względem bieżącej
         pozycji kursora graficznego.

  • (x!,y!)  Współrzędne dla środka okręgu lub elipsy.

  • promień!  Promień okręgu lub elipsy w jednostkach bieżącego
         systemu współrzędnych, określonego przez najświeższe
         polecenia SCREEN, VIEW i WINDOW.

  • kolor%   Atrybut koloru, który ustawia kolor okręgu. Dostępne
         atrybuty koloru zależą od karty graficznej i trybu
         ekranowego ustawionego przez najświeższe polecenie SCREEN.

  • start!   Poczatkowy kąt dla łuku, w radianach.

  • end!    Końcowy kąt dla łuku, w radianach.

  • aspect!  Stosunek długości osi y do długości osi x, używany
         do kreślenia elips.

  • Aby przeliczyć stopnie na radiany, pomnóż stopnie przez (PI / 180).


Zobacz także:  COLOR  DRAW  LINE  SCREEN  VIEW  WINDOW
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranu

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 2
  CIRCLE (320, 100), 200
  CIRCLE STEP (0,0), 100

Przykład działania polecenia CIRCLE.


  MNEMOTECHNIKA: CIRCLE - okrąg
↑ Alfabet   Rozdział

 COLOR


Ustawia kolory wyświetlane na ekranie.

COLOR [foreground%][,[background%][,border%]] Tryb graficzny 0 (tylko tekst) 
COLOR [background%][,palette%]        Tryb graficzny 1 
COLOR [foreground%]              Tryby graficzne 4, 12, 13 
COLOR [foreground%][,background&]       Tryby graficzne 7-10 

   foreground%  Liczba, która określa kolor pierwszego planu. W trybie
   foreground&  graficznym 0 foreground% jest atrybutem koloru, który
          określa kolor tekstu. W innych trybach graficznych
          foreground% jest atrybutem koloru lub 4-bitową wartością
          koloru (tylko w trybie 4), która określa kolor tekstu
          i rysowanych linii.

  • background%  Liczba, ktora określa kolor tła. W trybie graficznym 0
   background&  background% jest atrybutem koloru. W trybie graficznym 1
          background% jest 4-bitową wartością koloru. W trybach
          7-10 background& jest wartością koloru.

  • border%    Atrybut koloru, który ustawia kolor obwódki ekranu.

  • palette%   Liczba (0 lub 1) okreslajaca, ktory z dwóch zestawów
          atrybutów koloru zostanie użyty:

          palette%  Attribute 1  Attribute 2  Attribute 3
          --------  -----------  -----------  ------------
          0      Green     Red      Brown
          1      Cyan      Magenta    Bright white

  • Dostępne atrybuty i wartości koloru zależą od karty graficznej i trybu
   ekranowego ustawionego przez najświeższe polecenie SCREEN.

  • Jeśli system jest wyposażony w kartę EGA, VGA, lub MCGA, zastosuj
   polecenie PALETTE do zmiany przypisań lub atrybutów koloru.

Zobacz także:  DRAW  PAINT  PALETTE, PALETTE USING  SCREEN
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranu

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 7
  FOR i% = 0 TO 15
    COLOR i%
    PRINT i%
  NEXT i%
Przykład działania polecenia COLOR
↑ Alfabet   Rozdział

 DRAW


Rysuje obiekt.

DRAW łańcuch_komend$

   łańcuch_komend$  Wyrażenie łańcuchowe zawierające jedną lub wiecej
            następujących komend DRAW.

   Komendy rysujące linię i przesuwające kursor:

    D[n%]      Przesuwa kursor w dół n% jednostek.
    E[n%]      Przesuwa kursor w góre i w prawo n% jednostek.
    F[n%]      Przesuwa kursor w dół i w prawo n% jednostek.
    G[n%]      Przesuwa kursor w dół i w lewo n% jednostek.
    H[n%]      Przesuwa kursor w gorę i w lewo n% jednostek.
    L[n%]      Przesuwa kursor w lewo n% jednostek.
    M[{+|-}]x%,y%  Przesuwa kursor do punktu x%,y%. Jesli x% jest
             poprzedzone przez + lub -, przesuwa względem
             bieżącego punktu.
    R[n%]      Przesuwa kursor w prawo n% jednostek.
    U[n%]      Przesuwa kursor w górę n% jednostek.
    [B]       Przedrostek opcjonalny, który przesuwa kursor
             bez rysowania.
    [N]       Przedrostek opcjonalny, który rysuje i cofa
             kursor do jego oryginalnej pozycji.

   Komendy koloru, obrotu i skali:

    An%       Obraca obiekt n% * 90 stopni (n% może być 0, 1,
             2, lub 3).
    Cn%       Ustawia kolor rysowania (n% jest atrybutem koloru).
    Pn1%,n2%     Ustawia kolory wypełnienia i obramowania obiektu
             (n1% jest atrybutem koloru wypełnienia, n2% jest
             atrybutem koloru obramowania).
    Sn%       Określa skalę rysowania przez ustawienie długości
             jednostki przesunięcia kursora. Domyślne n%
             wynosi 4, co jest równoważne 1 pikselowi.
    TAn%       Obraca o kąt n% stopni (-360 do 360).

  • Jeśli opuścić n% w komendach rysowania linii i ruchu kursora, kursor
   przesuwa się o 1 jednostkę.

  • Aby wykonać łańcuch polecenia DRAW, użyj komendy "X":

   DRAW "X"+ VARPTR$(łańcuch_komend$)


Zobacz także:  PALETTE, PALETTE USING    SCREEN  VARPTR$
        Atrybuty i wartości koloru  Różnice w porównaniu z BASICA

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  Trojkat$ = "F60 L120 E60"
  DRAW "C2 X" + VARPTR$(Trojkat$)
  DRAW "BD30 P1,2 C3 M-30,-30"
Przykład działania polecenia DRAW
  MNEMOTECHNIKA: DRAW - rysuj
↑ Alfabet   Rozdział

 GET,  PUT     (w grafice)


GET przechwytuje graficzny obraz ekranu. PUT wyświetla obraz przechwycony
przez GET.

GET [STEP](x1!,y1!)-[STEP](x2!,y2!), nazwa_tablicy[(indeks%)]
PUT [STEP] (x1!,y1!), nazwa_tablicy[(indeks%)] [,actionverb]

   STEP     Określa, że współrzędne są liczone względem bieżącej
          pozycji kursora graficznego.

  • (x1!,y1!)   Współrzedne lewego górnego rogu obrazu przechwytywanego
          przez GET, albo lokacji ekranowej, gdzie PUT ma
          wyświetlić obraz.

  • (x2!,y2!)   Współrzedne prawego dolnego rogu przechwytywanego obrazu.

  • nazwa_tablicy Nazwa tablicy, w której przechowywany jest obraz.

          Zobacz Tablice i kompatybilność obrazów ekranu aby
          określić wymagany rozmiar tablicy.

  • indeks%    Indeks tablicy, od którego zaczyna się przechowywany
          obraz.

  • actionverb  Słowo kluczowe wskazujące, jak wyświetlany jest obraz:

          actionverb  Działanie
          ---------- ---------------------------------------------
          AND    Łączy przechowywany obraz z istniejącym
                obrazem.
          OR     Nakłada przechowywany obraz na obraz
                istniejący.
          PSET    Rysuje przechowywany obraz, wymazując
                obraz istniejący.
          PRESET   Rysuje przechowywany obraz w kolorach
                odwróconych, wymazując istniejący obraz.
          XOR    Rysuje przechowywany obraz lub wymazuje
                poprzednio narysowany, podczas gdy tło jest
                zachowane, wytwarzając efekty animacji.

  • Polecenie PUT winno zawsze być wykonywane w tym samym trybie ekranowym,
   jaki polecenie GET użyło do przechwycenia obrazu, lub w trybie
   kompatybilnym.
   Zobacz Tablice i kompatybilność obrazów ekranu.

Zobacz także:  SCREEN  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  DIM Box%(1 TO 200)
  x1% = 0: x2% = 10: y1% = 0: y2% = 10
  LINE (x1%, y1%)-(x2%, y2%), 2, BF
  GET (x1%, y1%)-(x2%, y2%), Box%
  DO
    PUT (x1%, y1%), Box%, XOR
    x1% = RND * 300
    y1% = RND * 180
    PUT (x1%, y1%), Box%
     sleep 1     'opóźnienie, dodane dla umożliwienia obejrzenia
              efektu przy współczesnych procesorach
  LOOP WHILE INKEY$ = ""
  MNEMOTECHNIKA: GET - dostać się
↑ Alfabet   Rozdział

 LINE


Rysuje na ekranie linię lub prostokąt.

LINE [[STEP](x1!,y1!)]-[STEP](x2!,y2!) [,[kolor%] [,[B | BF] [,styl%]]]

   STEP     Określa, że współrzędne są liczone względem bieżącej
          pozycji kursora graficznego.

  • (x1!,y1!),  Współrzędne ekranowe początku i końca linii.
   (x2!,y2!) kolor%    Atrybut koloru, który ustawia kolor linii lub
          prostokąta. Dostępne atrybuty koloru zależą od karty
          graficznej i trybu ekranowego ustawionego przez
          najświeższe polecenie SCREEN.

  • B       Rysuje prostokąt zamiast linii.

  • BF      Rysuje prostokąt wypełniony.

  • styl%     16-bitowa wartość, której bity określają, kiedy
          piksele są lub nie są rysowane. Używana do rysowania
          linii przerywanych lub kropkowanych.

Zobacz także:  CIRCLE  INPUT, LINE INPUT  PRESET, PSET  SCREEN
        Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  LINE (110, 70)-(190, 120), , B
  LINE (0, 0)-(320, 200), 3, , &HFF00

Przykład działania polecenia LINE
↑ Alfabet   Rozdział

 PAINT


Wypełnia obszar grafiki określonym kolorem lub wzorkiem.

PAINT [STEP] (x!,y!)[,[{kolor% | kafel$}] [,[bordercolor%] [,background$]]]

   STEP      Określa, że współrzędne są liczone względem bieżącej
           pozycji kursora graficznego.

  • (x!,y!)    Współrzędne ekranowe miejsca, gdzie ma się zacząć
           wypełnianie.
  • kolor%     Atrybut koloru, określający kolor wypełnienia.

  • kafel$     Wzór wypełnienia, szerokośc 8 bitów i długości
           do 64 bajtów, definiowany następująco:

            kafel$ = CHR$(arg1) + CHR$(arg2) + ... + CHR$(argn%)

           Argumenty dla CHR$ sa liczbami spomiędzy 0 i 255.
           Każdy CHR$(argn%) definiuje 1-bajtowy, 8-pikselowy
           plaster wzoru oparty na binarnej postaci liczby.

  • bordercolor%  Atrybut koloru, który określa barwę obramowania
           wypełnianego obszaru. PAINT przestaje wypełniać obszar,
           gdy napotka granicę określonego koloru.

  • background$  Jednobajtowy, 8-pikselowy kafelek tła. Wyszczególnienie
           plastra tła pozwala malować ponad obszarem, który już
           został zamalowany.

  • Dostępne atrybuty koloru zależą od karty graficznej i trybu ekranowego
   ustawionego przez najświeższe polecenie SCREEN.

Zobacz także:  ASC, CHR$  CIRCLE  DRAW  LINE  SCREEN
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  CIRCLE (106, 100), 75, 1
  LINE (138, 35)-(288, 165), 1, B
  PAINT (160, 100), 2, 1
Przykład działania polecenia PAINT.
  MNEMOTECHNIKA: PAINT - maluj
↑ Alfabet   Rozdział

 PALETTE,    PALETTE  USING


Zmienia przypisania koloru atrybutom koloru w bieżącym trybie ekranowym.
PALETTE i PALETTE USING działają tylko w systemach wposażonych w karty EGA,
VGA lub MCGA.

PALETTE [atrybut%,kolor&]
PALETTE USING nazwa_tablicy#[(indeks%)]

   atrybut%   Atrybut koloru do zmiany.

  • kolor&    Wartośc koloru do przypisania do atrybutu.

  • nazwa_tablicy#  Tablica wartosci koloru do przypisania
          do zestawu atrybutów bieżącego trybu ekranowego.
          Tablica musi być wystarczająco duża, aby przypisać
          kolory do wszystkich atryutów.

  • index%    Indeks pierwszego elementu tablicy do przypisania
          do atrybutu.

  • Dostępne atrybuty i wartości koloru zależą od karty graficznej i trybu
   ekranowego ustawionego przez najświeższe polecenie SCREEN.

Zobacz także:  COLOR  SCREEN
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  PALETTE 0, 1
  SCREEN 1
  FOR i% = 0 TO 3: a%(i%) = i%: NEXT i%
  LINE (138, 35)-(288, 165), 3, BF
  LINE (20, 10)-(160, 100), 2, BF
  DO
    FOR i% = 0 TO 3
      a%(i%) = (a%(i%) + 1) MOD 16
    NEXT i%
    PALETTE USING a%(0)
  LOOP WHILE INKEY$ = ""

Przykład działania polecenia PALETTE.
↑ Alfabet   Rozdział

 PCOPY


Kopiuje jedną stronę pamięci wideo na inną.

PCOPY strona_źródłowa%,strona_docelowa%

   strona_źródłowa%  Numer strony pamięci wideo do skopiowania.

  • strona_docelowa%  Numer strony pamięci wideo, gdzie ma iść kopia.

  • Wartość identyfikująca stronę pamięci wideo jest zdeterminowana
   przez rozmiar pamięci wideo i bieżący tryb graficzny ekranu.

Przykład:
  PCOPY 1, 3

Zobacz także:  SCREEN  Tryby ekranowe


  MNEMOTECHNIKA: PAGE COPY - kopia strony
↑ Alfabet   Rozdział

 PMAP


Returns the window coordinate equivalent to a viewport coordinate,
as defined by the WINDOW statement, or vice versa.

PMAP (startcoordinate#, n%)

   startcoordinate#  A window or viewport coordinate.
  • n%         A value indicating which coordinate is returned:

             startcoordinate#    n%  Returns
             ---------------------  --  ---------------------
             Window x coordinate   0  Viewport x coordinate
             Window y coordinate   1  Viewport y coordinate
             Viewport x coordinate  2  Window x coordinate
             Viewport y coordinate  3  Window y coordinate

Example:
  'This example requires a graphics adapter that supports screen mode 1.
  SCREEN 1
  WINDOW SCREEN (0, 0)-(100, 100)
  PRINT "Logical x=50, physical x="; PMAP(50, 0)
  PRINT "Logical y=50, physical y="; PMAP(50, 1)

Zobacz także:  POINT  VIEW  WINDOW

↑ Alfabet   Rozdział

 POINT


Zwraca bieżące współrzedne kursora graficznego albo atrybut koloru
określonego piksela.

POINT {(n%) | (x%,y%)}

   (n%)    Wskazuje typ zwracanej współrzędnej:

         n%  Zwraca
         --  ---------------------------------
         0   Bieżąca współrzędna x okna
         1   Bieżąca współrzędna y okna
         2   Bieżąca współrzędna x ekranu
         3   Bieżąca współrzędna y ekranu

  • (x%,y%)  Współrzędne piksela, którego kolor sprawdza POINT.
           Jeśli współrzędne znajdują się na zewnątrz
           bieżącego okna, POINT zwraca -1.

Zobacz także:  COLOR  PMAP  SCREEN  VIEW  WINDOW
         Atrybuty i wartości koloru

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  LINE (0, 0)-(100, 100), 2
  LOCATE 14, 1
  FOR y% = 1 TO 10
    FOR x% = 1 TO 10
      PRINT POINT(x%, y%);
    NEXT x%
    PRINT
  NEXT y%
Przykład działania polecenia POINT.
  MNEMOTECHNIKA: POINT - punkt, wskazywać
↑ Alfabet   Rozdział

 PSET,  PRESET


Rysuje wyszczególniony punkt na ekranie.

PRESET [STEP] (x!,y!) [,kolor%]
PSET [STEP] (x!,y!) [,kolor%]

   STEP    Określa, że x! and y! sa wyrażone względem bieżącej
         lokacji kursora graficznego.

  • (x!,y!)  Współrzędne ekranowe ustawianego piksela.

  • kolor%   Atrybut koloru, ustawiający kolor piksela. Jeżeli
         kolor% jest opuszczony, PRESET używa bieżącego koloru
         tła, a PSET bieżącego koloru pierwszego planu.
         
  • Dostępne atrybuty koloru zależą od karty graficznej i trybu
   graficznego ekranu. Wartości współrzędnych zależą od karty graficznej,
   trybu ekranu i najświeższych poleceń VIEW i WINDOW.

Zobacz także:  SCREEN  VIEW  WINDOW
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  FOR i% = 0 TO 320
    PSET (i%, 100)
    FOR delay = 1 TO 100: NEXT delay
    PRESET (i%, 100)
  NEXT i%
  'Wartość delay w pętli FOR-NEXT = 100 jest za mała dla współczesnych
  ' komputerów. Aby zobaczyć ruch punktu, należy ją ustawić w granicach
  ' 20000 - 100000. (przyp. tłum.)

  MNEMOTECHNIKA: PIXEL SET - ustaw piksel; PIXEL RESET - zgaś piksel
↑ Alfabet   Rozdział

 SCREEN   polecenie


Ustawia tryb graficzny i inne charakterystyki ekranu.

SCREEN tryb% [,[colorswitch%] [,[activepage%] [,visualpage%]]]

   tryb%     Ustawia tryb graficzny. Zobacz. Tryby ekranowe.

  • colorswitch%  Wartość (0 lub 1), która przełąccza pomiędzy
           wyświetlaniem w kolorze i monochromatycznym (tylko
           tryby 0 i 1):

           Tryb  Wartość   Akcja
           ----  --------  --------------
           0    0      Wyłącza kolor
           0    Nie-zero  Aktywuje kolor
           1    0      Aktywuje kolor
           1    Nie-zero  Wyłącza kolor

  • activepage%  Strona obrazu, na którą program zapisuje tekst
           i grafikę.

  • visualpage%  Strona obrazu aktualnie wyświetlana na ekranie.

Zobacz także:  CIRCLE  COLOR  DRAW  LINE   PAINT
         funkcja SCREEN  VIEW  WINDOW  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1    '320 x 200 graphics
  LINE (110, 70)-(190, 120), , B
  LINE (0, 0)-(320, 200), 3, , &HFF00
Przykład działania polecenia SCREEN.
  MNEMOTECHNIKA: SCREEN - ekran
↑ Alfabet   Rozdział

 VIEW


Definiuje rozmiar i połżenie okna graficznego na ekranie.

VIEW [[SCREEN] (x1!,y1!)-(x2!,y2!) [,[kolor%] [,ramka%]]]

   SCREEN        Określa, że współrzędne będą liczone względem
              ekranu, zamiast względem okna.

  • (x1!,y1!)-(x2!,y2!)  Współrzędne przeciwległych rogów okna.
               
  • kolor%        Atrybut koloru, który ustawia kolor wypełniający
              okno.

  • ramka%        Atrybut koloru, który ustawia kolor ramki okna.

  • Jeśli wszystkie argumenty zostaną pominięte, oknem będzie cały ekran.

  • Dostepne atrybuty koloru zależą od karty graficznej i trybu ekranu
   ustawiionego przez najświeższe polecenie SCREEN.

Zobacz także:  CLS  SCREEN  VIEW PRINT  WINDOW
         Atrybuty i wartości koloru  Tryby ekranowe

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  VIEW (10, 10)-(300, 180), , 1
  LOCATE 1, 11: PRINT "Duze okno graficzne";
  VIEW SCREEN (80, 80)-(200, 125), , 1
  LOCATE 11, 11: PRINT "Male okno graficzne";

Przykład działania polecenia VIEW.
  MNEMOTECHNIKA: VIEW - widok
↑ Alfabet   Rozdział

 VIEW  PRINT


Ustawia granice ekranowego okna tekstowego.


VIEW PRINT [górny_wiersz% TO dolny_wiersz%]

   górny_wiersz%  Numer górnego wiersza okna tekstowego.
  • dolny_wiersz%  Numer górnego wiersza okna tekstowego.

  • Jeśli pominąć argumenty górny_wiersz% i dolny_wiersz%, VIEW PRINT
   ustawi cały ekran jako okno tekstowe.

  • Zakresy górny_wiersz% i dolny_wiersz% są zależne od trybu ekranu.

Zobacz także:  CLS  LOCATE  PRINT, LPRINT  SCREEN  WIDTH

Przykład:
  VIEW PRINT 10 TO 15
  FOR i% = 1 TO 100   'wyprowadzenie bedzie przewijane.
    PRINT i%
  NEXT i%

↑ Alfabet   Rozdział

 WINDOW


Definiuje logiczne wymiary aktualnego okna graficznego. Stosuj polecenie
WINDOW do zdefiniowania własnego systemu współrzędnych okna.

WINDOW [[SCREEN] (x1!,y1!)-(x2!,y2!)]

   SCREEN   Odwraca normalny kartezjański kierunek współrzędnej
         ekranowej y tak, że wartości wzrastają od góry ekranu
         do dołu.

  • (x1!,y1!)  Współrzędne logiczne, które mapują lewe-górne współrzędne
         okna.
          
  • (x2!,y2!)  Współrzędne logiczne, które mapują prawe-dolne współrzędne
         okna.

  • WINDOW bez argumentów wyłącza system współrzędnych logicznych.

  • Stosuj polecenie VIEW do zmiany rozmiaru okna.

Zobacz także:  CLS  PMAP  POINT  SCREEN  VIEW  WIDTH

Przykład:
  'Ten przykład wymaga kolorowej karty graficznej.
  SCREEN 1
  FOR i% = 1 TO 10 STEP 2
    WINDOW (-160 / i%, -100 / i%)-(160 / i%, 100 / i%)
    CIRCLE (0, 0), 10
  NEXT i%
Przykład działania polecenia WINDOW.
  MNEMOTECHNIKA: WINDOW - okno
↑ Alfabet   Rozdział
  Atrybuty i wartości koloru


       monitor kolorowy          Monitor monochromatyczny
       -------------------------------  ----------------------------
Atrybut   Domyślna      Kolor      Domyślna    Kolor
koloru    wartość koloru(a) wyświetlany   wartość koloru wyświetlany
----------------------------------------------------------------------------
SCREEN Modes 0, 7, 8, 9(b), 12, i 13 

0      0        Black       0(c)     Off
1      1        Blue              Podkreślenie(d)
2      2        Green       1(c)     On(d)
3      3        Cyan       1(c)     On(d)
4      4        Red        1(c)     On(d)
5      5        Magenta      1(c)     On(d)
6      6        Brown       1(c)     On(d)
7      7        White (biały)   1(c)     On(d)
8      8        Gray       0(c)     Off
9      9        Light Blue           Rozjaśnienie
                               Podkreślenie
10      10        Light green    2(c)     Rozjaśnienie
11      11        Light cyan    2(c)     Rozjaśnienie
12      12        Light red     2(c)     Rozjaśnienie
13      13        Light magenta   2(c)     Rozjaśnienie
14      14        Yellow      2(c)     Rozjaśnienie
15      15        High-intensity  0(c)     Off
               white
               (Jaskrawo biały)
----------------------------------------------------------------------------
SCREEN Modes 1 i 9(e)

0      0        Black       0      Off
1      11        Light cyan    2      Rozjaśnienie
2      13        Light magenta   2      Rozjaśnienie
3      15        High-intensity  0      Off white
               white
               (Jaskrawo biały)
----------------------------------------------------------------------------
SCREEN Modes 2 i 11 

0      0        Black       0      Off
1      15        High-intensity  0      Off white
               white
               (Jaskrawo biały)
----------------------------------------------------------------------------

 (a) Numery kolorów EGA. VGA i MCGA używają display-color values, które
    wytwarzają kolory równoważne wizualnie.
 (b) Dla VGA lub EGA z pamięcią wideo > 64 KB.
 (c) Tylko w trybie 0.
 (d) Off, jeśli użyte jako tło.
 (e) EGA z pamięcią wideo <= 64 KB.

Zobacz także:  COLOR  PALETTE, PALETTE USING  SCREEN
         Tryby ekranowe

↑ Alfabet   Rozdział

  Tryby ekranowe  


W tablicy poniżej zestawiono tryby ekranowe:


--------- Karty MDPA, CGA, Hercules, Olivetti, EGA, VGA, lub MCGA ----------

SCREEN 0: tylko tryb tekstowy

  • 40 x 25, 40 x 43, 40 x 50, 80 x 25, 80 x 43, lub 80 x 50 format tekst.,
   matryca znaku 8 x 8 (8 x 14, 9 x 14, lub 9 x 16 dla EGA lub VGA)
  • 16 kolorów przypisywanych do każdego z 16 atrybutów (z CGA lub EGA)
  • 64 kolory przypisywane do każdego z 16 atrybutów (z EGA lub VGA)
  • Zależnie od rozdzielczości tekstu i karty, 8 stron pamięci wideo,
   (0-7), 4 strony (0-3), 2 strony (0-1) lub 1 strona (0)

----------------------- Karty CGA, EGA, VGA, lub MCGA ----------------------

SCREEN 1: 320 x 200 grafika

  • 40 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 8
  • 16 kolorów tła i jeden lub dwa zestawy 3 kolorów pierwszoplanowych
   przypisywanych przez użycie polecenia COLOR dla CGA 
  • 16 kolorów przypisywanych do 4 atrybutów przy EGA lub VGA
  • 1 strona pamięci wideo (0)

SCREEN 2: 640 x 200 grafika

  • 80 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 8
  • 16 kolorów przypisywanych do 2 atrybutów z EGA lub VGA
  • 1 strona pamięci wideo (0)

--------------------- Karty Hercules, Olivetti, lub AT&T -------------------

SCREEN 3: Wymagana karta Hercules, tylko monitor monochromatyczny

  • 720 x 348 grafika
  • 80 x 25 format tekstowy, matryca znaku 9 x 14
  • Zazwyczaj 2 strony pamięci wideo (0-1); 1 strona, jeżeli zainstalowano
   drugą kartę graficzną - kolorową
  • Polecenie PALETTE nie jest obsługiwane
  • Należy uruchomic sterownik MSHERC.COM przed użyciem trybu 3

SCREEN 4:

  • Obsługuje Olivetti Personal Computers modele M24, M240, M28, M280,
   M380, M380/C, oraz M380/T i AT&T Personal Computers serii 6300
  • 640 x 400 grafika
  • 80 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 16
  • 1 z 16 kolorów przypisywanych jako kolor pierwszoplanowy (wybierany
   poleceniem COLOR); tło jest stałe - czarne
  • 1 strona pamięci wideo (0)
  • Polecenie PALETTE nie jest obsługiwane

---------------------------- Karty EGA lub VGA -----------------------------

SCREEN 7: 320 x 200 grafika

  • 40 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 8
  • Przypisanie 16 kolorów do każdego z 16 atrybutów
  • Przy pamięci karty EGA = 64 KB - 2 strony pamięci wideo (0-1), poza 
   tym 8 stron (0-7)

SCREEN 8: 640 x 200 grafika

  • 80 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 8
  • Przypisanie 16 kolorów do każdego z 16 atrybutów
  • Przy pamięci karty EGA = 64 KB - 1 strona pamięci wideo (0), poza tym
   4 strony (0-3)

SCREEN 9: 640 x 350 grafika

  • 80 x 25 lub 80 x 43 format tekstowy, matryca znaku 8 x 14 lub 8 x 8
  • 16 kolorów przypisywanych do 4 atrybutów (karta z 64 KB pamięci) albo
   64 kolory przypisywane do 16 atrybutów (więcej niż 64 KB pamięci)
  • Przy pamięci karty EGA = 64 KB - 1 strona pamięci wideo (0), poza tym
   2 strony (0-1)

--------------- Karty EGA or, tylko monitory monochromatyczne --------------

SCREEN 10: 640 x 350 grafika, tylko monitor monochromatyczny

  • 80 x 25 lub 80 x 43 format tekstowy, matryca znaku 8 x 14 lub 8 x 8
  • Do 9 pseudokolorów przypisywanych do 4 atrybutów
  • 2 strony pamięci wideo, wymagana pamięć karty 256 KB

----------------------------- Karty VGA lub MCGA ---------------------------
                   
Screen 11 (VGA lub MCGA)

  • 640 x 480 grafika
  • 80 x 30 lub 80 x 60 format tekstowy, matryca znaku 8 x 16 lub 8 x 8
  • Przypisywanie do 256K kolorów do 2 atrybutów
  • 1 strona pamięci wideo (0)

Screen 12 (VGA)

  • 640 x 480 grafika
  • 80 x 30 lub 80 x 60 format tekstowy, matryca znaku 8 x 16 lub 8 x 8
  • Przypisywanie do 256K kolorów do 16 atrybutów
  • 1 strona pamięci wideo (0)

Screen 13 (VGA lub MCGA)

  • 320 x 200 grafika
  • 40 x 25 format tekstowy, matryca znaku 8 x 8
  • Przypisywanie do 256K kolorów do 256 atrybutów
  • 1 strona pamięci wideo (0)


Zobacz także:  Polecenie SCREEN
↑ Alfabet   Rozdział

 Tablice i kompatybilnośc obrazów ekranu


Stosuj wartości 'bits-per-pixel-per-plane' i 'planes' do określenia
wymaganego rozmiaru tablicy przechowującej obraz ekranu graficznego.
Wartości 'bits-per-pixel-per-plane' i 'planes' wraz z rozdzielczością
poziomą określają także, które z trybów ekranowych są kompatybilne:

                                Rozdzielcz.
                  Bits-per-pixel-       pozioma
  Screen mode           per-plane     Planes  (piksele)
  ----------------------------  ---------------  ------  -----------
  1                2         1    320
  2, 4, 11            1         1    640
  3                1         1    720
  7                1         4    320
  8, 9(> 64K video memory), 12  1         4    640
  9(64K video memory), 10     1         2    640
  13               8         1    320


Następujący wzór daje wymagany rozmiar (size%) w bajtach dla tablicy,
w której ma być przechowany obraz:

size% = 4 + INT(((PMAP (x2!, 0) - PMAP (x1!, 0) + 1) *
    (bits-per-pixel-per-plane%) + 7) / 8) * planes% *
    (PMAP (y2!, 1) - PMAP (y1!, 1) + 1)


Operacje GET i PUT są kompatybilne dla trybów ekranowych o tej samej 
rozdzielczości poziomej i wartościach 'bits-per-pixel-per-plane'
i 'planes'. Np. tryby ekranowe 2, 4 i 11 są kompatybilne, i tryby 8 i 12
są kompatybilne.

Zobacz także:  SCREEN  Tryby ekranowe

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Komendy plikowe na wzór DOSa 

CHDIR, DATE$, ENVIRON, ENVIRON$, FILES, KILL, MKDIR, NAME, RMDIR, SHELL, TIME$

 CHDIR,  MKDIR,  RMDIR,  FILES


CHDIR zmienia domyślny katalog (folder). MKDIR tworzy podkatalog (subfolder).
RMDIR usuwa podkatalog (subfolder). FILES wyświetla zawartość katalogu
bieżącego lub wskazanego katalogu.

CHDIR nazwa_ścieżki$
MKDIR nazwa_ścieżki$
RMDIR nazwa_ścieżki$
FILES [filespec$]

   nazwa_ścieżki$ Ścieżka do nowego domyślnego katalogu, podkatalogu do
          utworzenia lub podkatalogu do usunięcia.

  • filespec$    Nazwa pliku lub ścieżka (może zawierać literę dysku
          i DOSowskie znaki niejednoznaczne *, ?). Jeśli filespec$
          nie zostanie określone, FILES wyświetli wszystkie pliki
          z bieżącego katalogu.
    
CHDIR, MKDIR, RMDIR są odpowiednikami takich samych komend DOS-owskich. FILES odpowiada DOSowskiemu DIR/W.
Przykład: MKDIR "C:\TEMP\TEST" CHDIR "C:\TEMP" FILES RMDIR "TEST"
C:\TEMP . <DIR> TEST <DIR> 2147155968 Bytes free
  MNEMOTECHNIKA: CHANGE DIRECTORY - zmień katalog; MAKE DIRECTORY - utwórz katalog; REMOVE DIRECTORY - usuń katalog;
                            FILES - pliki
↑ Alfabet   Rozdział

 DATE$


Funkcja DATE$ zwraca bieżącą datę systemową.
Polecenie DATE$ ustawia datę systemową w komputerze.

DATE$
DATE$ = wyrażenie_łańcuchowe$

   wyrażenie_łańcuchowe$  Data w jednej z następujących form:
                mm-dd-yy, mm-dd-yyyy, mm/dd/yy, mm/dd/yyyy.

  • Funkcja DATE$ zwraca łańcuch w postaci mm-dd-yyyy.
   
DATE$ jest odpowiednikiem DOS-owskiej komendy DATE.
Zobacz także: TIME$ Przykład: PRINT DATE$ DATE$ = "01-01-90" 'Uwaga: Nowa data systemowa pozostaje czynna, dopóki nie zmieni się jej ponownie. PRINT "Date ustawiono na "; DATE$
07-27-2006
Date ustawiono na 01-01-1990↑ Alfabet   Rozdział

 ENVIRON$,  ENVIRON


ENVIRON$ zwraca łańcuch środowiska DOSa.
ENVIRON zmienia lub dodaje łańcuch środowiska do tablicy środowiska DOSa.

ENVIRON$ (env-variable$)
ENVIRON$ (n%)
ENVIRON wyrażenie_łańcuchowe$

   env-variable$    Nazwa zmiennej środowiskowej DOSa.

  • n%          Określa, że ENVIRON$ zwraca n-ty łańcuch
              z tablicy łańcuchów środowiska.

  • wyrażenie_łańcuchowe$  Nazwa i ustawienie DOSowskiej zmiennej
              środowiskowej (jak PATH lub PROMPT) w jednej
              z następujących form:

              env-variable$=env-string$
              env-variable$ env-string$ 

  • Zmiany dokonane przez polecenie ENVIRON są wymazywane, gdy program
   zakończy się.

Przykład:
  ENVIRON "PATH=TEST"
  PRINT ENVIRON$("PATH")

  MNEMOTECHNIKA: ENVIRONMENT - środowisko
↑ Alfabet   Rozdział

 KILL


Usuwa pliki z dysku.

KILL filespec$

   filespec$  Określa plik lub pliki do usunięcia. Może zawierać
          ścieżkę i DOS-owskie znaki niejednoznaczne ? i *.
   
KILL odpowiada DOS-owskiemu DEL. UWAGA! - kasuje pliki bez powtórnego ostrzeżenia!
Przykład: INPUT "Plik do usuniecia: "; f$ KILL f$ Zobacz także: FILES

  MNEMOTECHNIKA: KILL - zabij
↑ Alfabet   Rozdział

 NAME


Przemianowuje plik lub katalog.

NAME stara_nazwa$ AS nowa_nazwa$

   stara_nazwa$ i nowa_nazwa$  Nazwa istniejącego pliku i nowa nazwa
                  dla tego pliku. Każda nazwa może zawierać
                  ścieżkę.
   
NAME jest odpowiednikiem DOS-owskiego RENAME.
Przykład: INPUT "Stara nazwa: "; OldFN$ INPUT "Nowa nazwa : "; NewFN$ NAME OldFN$ AS NewFN$ Zobacz także: FILES

  MNEMOTECHNIKA: NAME AS - nazwij jako
↑ Alfabet   Rozdział

 TIME$


Funkcja TIME$ zwraca bieżacy czas systemowy komputera.
Polecenie TIME$ ustawia czas systemowy w komputerze.

TIME$
TIME$ = wyrażenie_łańcuchowe$

   wyrażenie_łańcuchowe$  Czas wg jednej z następujących form:
               hh     Ustawia godzinę; minuty i sekundy
                     domyślnie jako 00.
               hh:mm    Ustawia godzinę i minuty; sekundy
                     domyślnie jako 00.
               hh:mm:ss  Ustawia godzinę, minuty i sekundy.

  • Funkcja TIME$ zwraca łańcuch w postaci hh:mm:ss.
   
TIME$ jest odpowiednikiem DOS-owskiej komendy TIME.
Zobacz także: DATE$ Przykład: PRINT TIME$ TIME$ = "08:00:58" 'Uwaga: Nowy czas systemowy działa do PRINT "Czas ustawiony na "; TIME$ ' ponownej jego zmiany.
21:47:00
Czas ustawiony na 08:00:58  MNEMOTECHNIKA: TIME - czas
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Wejście/wyjście na plik

CLOSE, EOF, FILEATTR, FREEFILE, GET (plik I/O), INPUT, INPUT$, LINE INPUT, LOC, LOCK, LOF, OPEN, PUT (plik I/O), funkcja SEEK, polecenie SEEK, UNLOCK, WRITE

 CLOSE


Zamyka jeden lub więcej otwartych plików lub urządzeń.

CLOSE [[#]numer_pliku%[,[#]numer_pliku%]...]

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku lub urządzenia.

  • CLOSE bez żadnych argumentów zamyka wszystkie otwarte pliki
   i urządzenia.

Zobacz także:  END  OPEN  RESET  STOP

Przykład:
  CLS
  INPUT "Wpisz nazwe pliku: ", n$
  OPEN n$ FOR OUTPUT AS #1
  PRINT #1, "To jest zapisywane do pliku."
  CLOSE
  OPEN n$ FOR INPUT AS #1
  INPUT #1, a$
  PRINT "Odczyt z pliku: "; a$
  CLOSE

Wpisz nazwe pliku: plik
Odczyt z pliku: To jest zapisywane do pliku.  MNEMOTECHNIKA: CLOSE - zamknij
↑ Alfabet   Rozdział

 EOF


Sprawdza napotkanie końca pliku. EOF zwraca prawdę (nie-zero), jeśli koniec
pliku został osiągnięty.

EOF(numer_pliku%)

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku.

Zobacz także:  CLOSE  LOC  LOF  OPEN

Przykład:
  CLS
  OPEN "TEST.DAT" FOR OUTPUT AS #1
  FOR i% = 1 TO 10
    WRITE #1, i%, 2 * i%, 5 * i%
  NEXT i%
  CLOSE #1
  OPEN "TEST.DAT" FOR INPUT AS #1
  DO
    LINE INPUT #1, a$
    PRINT a$
  LOOP UNTIL (EOF(1))

1,2,5 2,4,10 3,6,15 4,8,20 5,10,25 6,12,30 7,14,35 8,16,40 9,18,45 10,20,50

  MNEMOTECHNIKA: END OF FILE - koniec pliku
↑ Alfabet   Rozdział

 FILEATTR


Zwraca informację o otwartym pliku.

FILEATTR(numer_pliku%,atrybut%)

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku.

  • atrybut%    Określa typ zwracanej informacji. Gdy atrybut%
           wynosi 1, FILEATTR zwraca wartość wskazującą tryb
           dostępu do pliku:

           Wartość  Tryb
           -------  ------
           1     Input
           2     Output
           4     Random
           8     Append
           32    Binary

           When attribute% is 2, FILEATTR returns the DOS file
           handle.

Zobacz także:  OPEN

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR BINARY AS #1
  PRINT FILEATTR(1, 1)
  CLOSE

 32
  MNEMOTECHNIKA: FILE ATTRIBUTES - atrybuty pliku (nie w znaczeniu DOS-owskim!)
↑ Alfabet   Rozdział

 FREEFILE


Zwraca najbliższy wolny numer nieużywanego pliku.

FREEFILE

Zobacz także:  OPEN

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR OUTPUT AS #1
  PRINT "Nastepny numer pliku: "; FREEFILE
  CLOSE

Nastepny numer pliku:  2
  MNEMOTECHNIKA: FREE FILE - wolny plik
↑ Alfabet   Rozdział

 GET,  PUT    (plikowe I/O)


GET czyta z pliku do bufora swobodnego dostępu lub zmiennej.
PUT zapisuje zmienną lub bufor swobodnego dostępu do pliku.

GET [#]numer_pliku%[,[numer_rekordu&][,zmienna]]
PUT [#]numer_pliku%[,[numer_rekordu&][,zmienna]]

   numer_pliku%   Numer otwartego pliku.

  • numer_rekordu&  Dla plików o swobodnym dostępie - numer rekordu
            do odczytania lub zapisu. Dla plików otwartych
            w trybie binarnym - pozycja bajtu, skąd zaczyna się
            odczyt lub zapis.

  • zmienna     Dla GET - zmienna użyta do przechowania odczytu
            z pliku. Dla PUT - zmienna zawierająca dane do zapisu
            w pliku. Zmienna jest zazwyczaj typem zdefiniowanym
            przez użytkownika.

Zobacz także:  FIELD  GET, PUT (Grafika)  LSET, RSET
         funkcje MKn$, CVn       TYPE

Przykład:
  TYPE TestRecord
    Student AS STRING * 20
    Wyniki AS SINGLE
  END TYPE
  DIM Klasa AS TestRecord
  OPEN "FINAL.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = LEN(Klasa)
  Klasa.Student = "MarySa"
  Klasa.Wyniki = 99
  PUT #1, 1, Klasa
  CLOSE #1
  OPEN "FINAL.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = LEN(Klasa)
  GET #1, 1, Klasa
  PRINT "STUDENT:", Klasa.Student
  PRINT "SCORE:", Klasa.Wyniki
  CLOSE #1
  KILL "FINAL.DAT"


Student: MarySa Wyniki: 99
  MNEMOTECHNIKA: GET - dostać się; PUT - kłaść, umieszczać
↑ Alfabet   Rozdział

 LOC


Zwraca bieżącą pozycję na pliku.

LOC(numer_pliku%)

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku lub urządzenia.

  • Dla plików otwartych w trybie binarnym LOC zwraca pozycję ostatnio
   czytanego lub zapisywanego bajtu.

  • Dla plików o swobodnym dostępie LOC zwraca numer ostatniego rekordu
   cztanego z lub zapisywanego do pliku.

  • Dla plików sekwencyjnych LOC zwraca pozycję bieżącego bajtu w pliku,
   podzieloną przez 128.

Zobacz także:  EOF  SEEK

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR RANDOM AS #1
  FOR i% = 1 TO 10
    PUT #1, , i%
  NEXT i%
  SEEK #1, 2
  GET #1, , i%
  PRINT "Dane: "; i%; " Biezacy rekord: "; LOC(1); " Nastepny: "; SEEK(1)


Dane: 2 Biezacy record: 2 Nastepny: 3
  MNEMOTECHNIKA: LOCATION - położenie
↑ Alfabet   Rozdział

 LOCK,  UNLOCK


LOCK ogranicza lub zapobiega dostępowi do pliku w sieciach.
UNLOCK zdejmuje ograniczenia nałożone przez ostatnie polecenie LOCK.

LOCK [#]numer_pliku% [,{rekord& | [start&] TO end&}]
UNLOCK [#]numer_pliku% [,{rekord& | [start&] TO end&}]

   numer_pliku%   Numer otwartego pliku.

  • rekord&      Dla plików o swobodnym dostępie - numer rekordu
            do zabezpieczenia, liczony względem pierwszego
            rekordu w pliku. Dla plików binarnych - numer bajtu
            do zabezpieczenia, liczony względem pierwszego bajtu
            w pliku.

  • start& i end&   Numery pierwszego i ostatniego rekordu lub bajtu
            w zakresie rekordów lub bajtów do zabezpieczenia lub
            odbezpieczenia.

  • Dla plików sekwencyjnych - LOCK i UNLOCK działają na cały plik.

Przykład:
  'Ten przykład działa tylko w środowisku sieciowym.
  OPEN "TEST.DAT" FOR RANDOM AS #1
  FOR i% = 1 TO 10
    PUT #1, , i%
  NEXT i%
  LOCK #1, 2     'Zabezpiecz rekord 2.
  GET #1, 2, i%
  UNLOCK #1, 2    'Odbezpiecz rekord 2.


  MNEMOTECHNIKA: LOCK - zamknij; UNLOCK - odemknij
↑ Alfabet   Rozdział

 LOF


Zwraca długość pliku w bajtach.

LOF(numer_pliku% )

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku.

Przykład:
  INPUT "Wpisz nazwe pliku: "; f$
  OPEN f$ FOR BINARY AS #1
  PRINT "Dlugosc pliku = "; LOF(1)
  CLOSE

Wpisz nazwe pliku: ? test.dat
Dlugosc pliku =  1154  MNEMOTECHNIKA: LENGHT OF FILE - długość pliku
↑ Alfabet   Rozdział

 OPEN


Otwiera plik lub urządzenie.

OPEN plik$ [FOR tryb] [ACCESS dostęp] [lock] AS [#]numer_pliku% [LEN=reclen%]

   plik$     Nazwa pliku lub urządzenia. Nazwa pliku może zawierać
           literę napędu i ścieżkę.

  • tryb      Jeden z następujących trybów: APPEND, BINARY, INPUT,
           OUTPUT, lub RANDOM. Zob. Tryby otwierania plików.

  • dostęp     W środowisku sieciowym określa, czy plik jest otwarty
           do odczytu (READ), zapisu (WRITE), lub obydwu
           (READ WRITE). Zob. Człon ACCESS polecenia OPEN.

  • lock      Okresla zabezpieczenia pliku w środowisku sieciowym:
           współdzielony (SHARED), zabroniony odczyt (LOCK READ),
           zabroniony zapis (LOCK WRITE), zabronione zapis i odczyt
           (LOCK READ WRITE).

  • numer_pliku%  Liczba z zakresu 1 - 255, która identyfikuje plik
           podczas jego otwarcia.

  • reclen%    Dla plików o swobodnym dostępie - długość rekordu
           (domyślna wynosi 128 bajtów). Dla plików sekwencyjnych
           - liczba buforowanych znaków (domyślna wynosi 512 B).

Zobacz także:  CLOSE  FREEFILE  OPEN COM  TYPE
         Alternatywna składnia polecenia OPEN
Przykład:
  CLS
  INPUT "Wpisz nazwe pliku: ", n$
  OPEN n$ FOR OUTPUT AS #1
  PRINT #1, "To jest zapisywane do pliku."
  CLOSE
  OPEN n$ FOR INPUT AS #1
  INPUT #1, a$
  PRINT "Odczyt z pliku: "; a$
  CLOSE


Wpisz nazwe pliku: plik Odczyt z pliku: To jest zapisywane do pliku.
Alternatywna składnia polecenia OPEN:
OPEN tryb2$,[#]nr_pliku%,nazwa$[,reclen%] tryb2$ Wyrażenie łańcuchowe, zaczynające się jedną z następujacych liter, określające tryb otwarcia pliku: O Tryb zapisu sekwencyjnego (Output) I Tryb odczytu sekwencyjnego (Input) R Tryb swobodnego dostępu Odczyt/Zapis (Random) B Tryb binarny A Tryb zapisu sekwencyjnego (Append). Ustawia wskaźnik pliku na końcu pliku i numer rekordu na ostatnim rekordzie w pliku. Polecenia PRINT # lub WRITE # wydłużają (dopisują) plik. • nr_pliku% Liczba z zakresu 1 do 255, która identyfikuje plik podczas otwarcia. • nazwa$ Nazwa pliku (może zawierać dysk i ścieżkę). • reclen% Dla plików o swobodnym dostępie - długość rekordu w bajtach. Dla plików sekwencyjnych - liczba znaków buforowanych. • QBasic obsługuję tą składnię w celu kompatybilności programów napisanych we wcześniejszych wersjach BASICa. Zobacz także: OPEN

  MNEMOTECHNIKA: OPEN - otwórz
↑ Alfabet   Rozdział

 SEEK


Funkcja SEEK zwraca bieżącą pozycję na pliku.
Polecenie SEEK ustawia pozycję dla następnego odczytu lub zapisu.

SEEK(numer_pliku%)
SEEK [#]numer_pliku%, pozycja&

   numer_pliku%  Numer otwartego pliku.

  • pozycja&    Pozycja, gdzie nastąpi kolejny odczyt lub zapis.
           Dla plików o dostępie swobodnym - numer rekordu. Dla
           pozostałych plików - pozycja bajtu względem początku
           pliku. Pierwszy bajt ma pozycję 1.

Zobacz także:  GET, PUT  OPEN

Przykład:
  OPEN "TEST.DAT" FOR RANDOM AS #1
  FOR i% = 1 TO 10
    PUT #1, , i%
  NEXT i%
  SEEK #1, 2
  GET #1, , i%
  PRINT "Dane: "; i%; " Biezacy rekord: "; LOC(1); " Nastepny: "; SEEK(1)


Dane: 2 Biezacy record: 2 Nastepny: 3
  MNEMOTECHNIKA: SEEK - szukaj
↑ Alfabet   Rozdział

 WRITE


Wpisuje dane na ekran lub do pliku sekwencyjnego.

WRITE [[#]numer_pliku%,] lista_wyrażeń

   numer_pliku%   Numer otwartego pliku sekwencyjnego. Jeśli numer
            pliku zostanie pominięty, WRITE pisze na ekranie.

  • lista_wyrażeń   Jedna lub więcej zmiennych lub wyrażeń, oddzielonych
            przecinkami, których wartości są wypisywane na ekran
            lub do pliku.

  • WRITE wypisując, wstawia przecinki między pozycjami i cudzysłowy wokół
   łańcuchów. WRITE wpisuje wartości do pliku w formie, która może być
   czytana przez polecenie INPUT.

Zobacz także:  INPUT, LINE INPUT  OPEN  PRINT, LPRINT

Przykład:
  CLS
  OPEN "LIST" FOR OUTPUT AS #1
  DO
    INPUT "  IMIE:    ", Imie$ 'Czyta wpisy z klawiatury.
    INPUT "  WIEK:    ", Wiek$
    WRITE #1, Imie$, Wiek$
    INPUT "Dodac nowy wpis"; R$
  LOOP WHILE UCASE$(R$) = "T"
  CLOSE #1
  'zwrotne echo z pliku
  OPEN "LIST" FOR INPUT AS #1
  CLS
  PRINT "Zapisy w pliku:": PRINT
  DO WHILE NOT EOF(1)
    LINE INPUT #1, REC$ 'Czyta zapisy z pliku.
    PRINT REC$      'Wypisuje je na ekranie.
  LOOP
  CLOSE #1
  KILL "LIST"

Zapisy w pliku:

"ADAM","30"
"BASIA","20"
  MNEMOTECHNIKA: WRITE - pisz
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Zarządzanie pamięcią

BLOAD, BSAVE, DEF SEG, CLEAR, FRE, PEEK, POKE

 BSAVE,  BLOAD


BSAVE kopiuje zawartość obszaru pamięci do pliku.
BLOAD ładuje plik utworzony przez BSAVE do pamięci.

BSAVE filespec$, offset%, długość&
BLOAD filespec$[,offset%]

   filespec$  Dla BSAVE - plik, do którego kopiowany jest obszar pamięci
         (obraz pamięci bajt po bajcie). Dla BLOAD - plik obrazu
         pamięci utworzony przez uprzednie BSAVE.

  • offset%   For BSAVE, the offset of the starting address of the
         area of memory being saved. For BLOAD, the offset of
         the address where loading starts.

  • długość&  Liczba bajtów do skopiowania (od 0 do 65535).

  • The starting address of the memory area saved or loaded is determined
   by the offset and the most recent DEF SEG statement.

Zobacz także:  DEF SEG  VARPTR, VARSEG  Różnice w porównaniu z BASICA
  MNEMOTECHNIKA: BINARY SAVE - zachowaj binarnie; BINARY LOAD - załaduj binarnie
↑ Alfabet   Rozdział

 DEF SEG


Ustawia adres bieżącego segmentu pamięci.

DEF SEG [=adres]

   adres   Adres segmentu użyty przez BLOAD, BSAVE, CALL ABSOLUTE,
         PEEK, lub POKE; wartość z zakresu 0 - 65535. Jeśli adres
         zostanie opuszczony, DEF SEG resetuje adres bieżącego
         segmentu do domyślnego segmentu danych.
Przykład:
  DEF SEG = 0
  Status% = PEEK(&H417)       'Odczytuje status klawiatury.
  POKE &H417, (Status% XOR &H40)   'Zmienia stan Caps Lock, bit 6.

Zobacz także:  BSAVE, BLOAD  CALL ABSOLUTE  PEEK, POKE
  MNEMOTECHNIKA: DEFINE SEGMENT
↑ Alfabet   Rozdział

 CLEAR


Zamyka wszystkie pliki, zwalnia bufory plikowe, czyści wszystkie zmienne
COMMON, zmiennym numerycznym i tablicowym przypisuje wartość zero, zmiennym
łańcuchowym - łańcuch pusty i inicjalizuje stos. Opcjonalnie, CLEAR także
zmienia wielkość stosu.

CLEAR [,,stos&]

   stos&  Ustawia rozmiar (w bajtach) stosu dla bieżącego programu.

Przykład:
  CLEAR ,,2000

Zobacz także:  ERASE

  MNEMOTECHNIKA: CLEAR - oczyść
↑ Alfabet   Rozdział

 FRE


Zwraca ilość (w bajtach) dostępnej lub nieużywanej pamięci.

FRE(wyrażenie_numeryczne)
FRE(wyrażenie_łańcuchowe$)

   wyrażenie_numeryczne  Wartość, która określa typ pamięci:

             Wartość       FRE zwraca
             -----------------  -----------------------------
             -1         Rozmiar największej tablicy
                       (niełańcuchowej), którą można
                       utworzyć

             -2         Nieużywane miejsce na stosie

             Każda inna liczba  Przestrzeń dostępna
                       dla łańcuchów

  • wyrażenie_łańcuchowe$  Dowolne wyrażenie łańcuchowe. FRE kompaktuje
              wolną przestrzeń dla łańcuchów w pojedynczy blok,
              po czym zwraca ilość miejsca dostępnego dla
              łańcuchów.
Przykład:
  PRINT "Przestrzeń dla lańcuchow", FRE("")
  PRINT "Nieuzywane miejsce na stosie "; FRE(-2)
  PRINT "Przestrzen dla tablic", FRE(-1)


Przestrzen dla lancuchow 30470 Nieuzywane miejsce na stosie 1160 Przestrzen dla tablic 158310
  MNEMOTECHNIKA: FREE - wolny
↑ Alfabet   Rozdział

 PEEK,    POKE


PEEK zwraca wartość bajtu przechowywanego w określonym miejscu pamięci.
POKE wpisuje wartość bajtu do określonego miejsca pamięci.

PEEK(adres)
POKE adres,bajt%

   adres   Pozycja bajtu względem adresu bieżącego segmentu,
         określonego przez DEF SEG, wartość z zakresu 0 - 65535.

  • bajt%   Wartość bajtu do wpisania do pamięci, z zakresu 0 do 255.

Przykład:
  DEF SEG = 0
  Status% = PEEK(&H417)       'Odczytuje status klawiatury.
  POKE &H417, (Status% XOR &H40)   'Zmienia stan Caps Lock, bit 6.

Zobacz także:  DEF SEG
  MNEMOTECHNIKA: PEEK - zerknij; POKE - wetknij
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Operacje na łańcuchach

ASC, CHR$, HEX$, INSTR, LCASE$, LEFT$, LEN, LSET, LTRIM$, funkcja MID$, polecenie MID$, OCT$, RIGHT$, RSET, RTRIM$ SPACE$, STR$, STRING$, UCASE$, VAL

 ASC,  CHR$


ASC zwraca kod ASCII pierwszego znaku w wyrażeniu łańcuchowym.
CHR$ zwraca znak odpowiadający określonemu kodowi ASCII.

ASC(wyrażenie_łańcuchowe$)
CHR$(ascii-code%)

   wyrażenie_łańcuchowe$  Jakieś wyrażenie łańcuchowe.

  • ascii-code%       Kod ASCII żądanego znaku.

Przykład:
  PRINT ASC("Q")  'Wypisze: 81
  PRINT CHR$(65)  'Wypisze: A

Zobacz także:  Tabela kodów ASCII
  MNEMOTECHNIKA: CHARACTER - znak (drukarski)
↑ Alfabet   Rozdział

 HEX$,  OCT$


HEX$ zwraca łańcuch heksadecymalnej reprezentacji liczby dziesiętnej.
OCT$ zwraca łańcuch ósemkowej reprezentacji liczby dziesiętnej.

HEX$(wyrażenie_numeryczne&)
OCT$(wyrażenie_numeryczne&)

   wyrażenie_numeryczne& Jakieś wyrażenie numeryczne. Wyrażenie jest
               zaokrąglane do liczby całkowitej lub długiej
               liczby całkowitej przed przekształceniem.

Przykład:
  INPUT x
  a$ = HEX$ (x)
  b$ = OCT$ (x)
  PRINT x; "dziesietnie to "; a$; " szesnastkowo i "; b$; " ósemkowo."

? 255
 255 dziesietnie to FF szesnastkowo i 377 ósemkowo.↑ Alfabet   Rozdział

 INSTR


Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia łańcucha w innym łańcuchu.

INSTR([start%,]wyrażenie_łańcuchowe1$,wyrażenie_łańcuchowe2$)

   start%        Ustawia pozycję znaku, od którego rozpocznie się
              przeszukiwanie. Jeżeli start% jest opuszczone,
              INSTR rozpoczyna od pozycji 1.

  • wyrażenie_łańcuchowe1$  Łańcuch do znalezienia.
  • wyrażenie_łańcuchowe2$  Łańcuch przeszukiwany.

Zobacz także:  LEFT$, RIGHT$  LEN  MID$

Przykład:
  a$ = "Microsoft QBasic"
  PRINT "Pozycja łańcucha ="; INSTR(1, a$, "QBasic")

Pozycja łańcucha = 11  MNEMOTECHNIKA: IN STRING - w łańcuchu (znaków drukarskich)
↑ Alfabet   Rozdział

 LCASE$,  UCASE$


Przekształca litery w łańcuchu na wszystkie duże lub wszystkie małe.

LCASE$(wyrażenie_łańcuchowe$)
UCASE$(wyrażenie_łańcuchowe$)

   wyrażenie_łańcuchowe$  Jakieś wyrażenie łańcuchowe.

Przykład:
  Test$ = "THE string"
  PRINT Test$
  PRINT LCASE$(Test$); " małymi literami"
  PRINT UCASE$(Test$); " DUŻYMI LITERAMI"

THE string
the string małymi literami
THE STRING DUŻYMI LITERAMI
  MNEMOTECHNIKA: LOWER CASE; (UPPER) CASE - poczet liter małych; (dużych)
↑ Alfabet   Rozdział

 LEFT$,  RIGHT$


Zwraca określoną liczbę znaków łańcucha, liczoną od prawej lub od lewej.

LEFT$(wyrażenie_łańcuchowe$,n%)
RIGHT$(wyrażenie_łańcuchowe$,n%)

   wyrażenie_łańcuchowe$  Jakieś wyrażenie łańcuchowe.

  • n%         Liczba znaków, które mają być zwrócone, poczynając
             od skrajnego z lewej lub skrajnego z prawej.

Przykład:
  a$ = "Microsoft QBasic"
  PRINT LEFT$(a$, 5)   'Wypisze: Micro
  PRINT RIGHT$(a$, 5)  'Wypisze: Basic

Zobacz także:  MID$

  MNEMOTECHNIKA: LEFT - lewa, RIGHT - prawa strona
↑ Alfabet   Rozdział

 LEN


Zwraca liczbę znaków w łańcuchu lub liczbę bajtów wymaganą do przechowania
zmiennej.

LEN(wyrażenie_łańcuchowe$)
LEN(zmienna)

   wyrażenie_łańcuchowe$  Dowolne wyrażenie łańcuchowe.

  • zmienna         Dowolna zmienna niełańcuchowa.

Przykład:
  a$ = "Microsoft QBasic"
  PRINT LEN(a$)  ' Wypisze: 16

Zobacz także:  OPEN

  MNEMOTECHNIKA: LENGHT - długość
↑ Alfabet   Rozdział

 LSET,  RSET


LSET i RSET przenoszą dane do bufora pliku o swobodnym dostepie (w przygoto-
waniu dla polecenia PUT) i justują do prawej lub do lewej wartość zmiennej
łańcuchowej. LSET także kopiuje zawartość jednego rekordu zmiennej do innego.

LSET zmienna_łancuchowa$=wyrażenie_łańcuchowe$
RSET zmienna_łancuchowa$=wyrażenie_łańcuchowe$
LSET zmienna_rekordowa1=zmienna_rekordowa2

   zmienna_łańcuchowa$  Jakaś zmienna łańcuchowa albo pole pliku
               o dostępie swobodnym zdefiniowane poleceniem
               FIELD.

  • wyrażenie_łańcuchowe$ Dla LSET - justowana do lewej wersja
               zmiennej_łancuchowej$. Dla RSET - justowana
               do prawej wersja zmiennej_łancuchowej$.

  • zmienna_rekordowa1   Zmienne rekordowe dowolnego zdefiniowanego
   zmienna_rekordowa2   przez użytkownika typu. Stosuj LSET do przypi-
               sania zmiennej rekordowej o jednym typie danych
               do innego zdefiniowanego przez użytkownika typu
               danych.

Zobacz także:  FIELD  GET, PUT

Przykład:
  OPEN "FILEDAT.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = 10
  FIELD #1, 5 AS Ls1$, 5 AS Rs1$
  LSET Ls1$ = "LSET"
  RSET Rs1$ = "RSET"
  PUT #1, 1
  CLOSE #1
  OPEN "FILEDAT.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = 10
  FIELD #1, 5 AS Ls2$, 5 AS Rs2$
  GET #1, 1
  PRINT "*" + Ls2$ + "*", "*" + Rs2$ + "*"
  CLOSE #1


*LSET * * RSET*
  MNEMOTECHNIKA: LEFT SET; RIGHT SET - układ z lewej; z prawej
↑ Alfabet   Rozdział

 LTRIM$,  RTRIM$


Usuwa z łańcucha wiodące i końcowe spacje.

LTRIM$(wyrażenie_łańcuchowe$)
RTRIM$(wyrażenie_łańcuchowe$)

   wyrażenie_łańcuchowe$  Dowolne wyrażenie łańcuchowe.

Przykład:
  a$ = "  Basic  "
  PRINT "*" + a$ + "*"      'Wypisze: *  Basic  *
  PRINT "*" + LTRIM$(a$) + "*"  'Wypisze: *Basic  *
  PRINT "*" + RTRIM$(a$) + "*"  'Wypisze: *  Basic*

  MNEMOTECHNIKA: LEFT TRIM; RIGHT TRIM - przytnij z lewej; z prawej
↑ Alfabet   Rozdział

 MID$


Funkcja MID$ zwraca część łańcucha (substring).
Polecenie MID$ zastępuje część zmiennej łancuchowej innym łańcuchem.

MID$(wyrażenie_łańcuchowe$,start%[,długość%])
MID$(zmienna_łańcuchowa$,start%[,długość%])= wyrażenie_łańcuchowe$

   wyrażenie_łańcuchowe$  Łańcuch, z którego funkcja MID$ zwraca
              substring, albo łańcuch zamienny użyty przez
              polecenie MID$. Może być dowolnym wyrażeniem
              łańcuchowym.

  • start%        Pozycja pierwszego znaku w substring'u, który
              ma być zwrócony lub zamieniony.

  • długość%       Liczba znaków w substring'u. Jeżeli długość
              zostanie pominięta, MID$ zwróci lub zamieni
              wszystkie znaki na prawo od pozycji startu.
 
  • zmienna_łańcuchowa$ Zmienna łańcuchowa podlegająca modyfikacji
              przez polecenie MID$.

Przykład:
  a$ = "Where is Paris?"
  PRINT MID$(a$, 10, 5)    'Wypisze: Paris
  Text$ = "Paris, France"
  PRINT Text$         'Wypisze: Paris, France
  MID$(Text$, 8) = "Texas "
  PRINT Text$         'Wypisze: Paris, Texas

Zobacz także:  LEFT$, RIGHT$  LEN

  MNEMOTECHNIKA: MIDDLE - środek
↑ Alfabet   Rozdział

 SPACE$


Zwraca łańcuch spacji.

SPACE$(n%)

   n%  Liczba spacji w zwracanym łańcuchu.

Zobacz także:  SPC  STRING$

Przykład:
  FOR i% = 1 TO 5
    x$ = SPACE$ (i%)
    PRINT x$; i%
  NEXT i%


1 2 3 4 5

  MNEMOTECHNIKA: SPACE - przestrzeń, spacja
↑ Alfabet   Rozdział

 STR$,  VAL


STR$ zwraca łańcuchową reprezentację liczby.
VAL konwertuje łańcuchową reprezentację liczby do liczby.

STR$(wyrażenie_numeryczne)
VAL(wyrażenie_łańcuchowe$)

   wyrażenie_numeryczne   Dowolne wyrażenie numeryczne.
  • wyrażenie_łańcuchowe$   Łańcuchowa reprezentacja liczby.

Przykład:
  PRINT "Dziesiętne 65 jest przedstawione szesnastkowo jako ";
  PRINT "&H" + LTRIM$(STR$(41))
  PRINT VAL(RIGHT$("Microsoft 1990", 4))


Dziesiętne 65 jest przedstawione szesnastkowo jako &H41 1990

  MNEMOTECHNIKA: VALUE - wartość
↑ Alfabet   Rozdział

STRING$ 


Zwraca łańcuch o określonej długości złożony z powtórzeń jednego znaku.

STRING$(długość%,{ascii-code% | wyrażenie_łańcuchowe$})


   length%         Długość łańcucha.

  • ascii-code%       Kod ASCII powtarzanego znaku.

  • wyrażenie_łańcuchowe$  Dowolne wyrażenie łańcuchowe. STRING$
               wypełni łańcuch pierwszym znakiem wyrażenia
               _łańcuchowego$.


Zobacz także:  Tabela kodów ASCII

Przykład:
  PRINT STRING$(5, "-");
  PRINT "Hello";
  PRINT STRING$(5, "-")

-----Hello-----  MNEMOTECHNIKA: STRING - ciąg znaków
↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Operacje na liczbach

ABS, ATN, CDBL, CINT, CLNG, COS, CVI, CVL, CVS, CVD, CSNG, CVDMBF, CVSMBF, EXP, INT, LOG, MKI$, MKL$, MKS$, MKD$, MOD, RANDOMIZE, RND, SGN, SIN, SQR, TAN

 ABS,  SGN


ABS zwraca wartość bezwzględną liczby.
SGN zwraca wartość wskazującą znak wyrażenia numerycznego (1 gdy wyrażenie
jest dodatnie, 0 gdy jest równe zeru lub -1 gdy jest ujemne).

ABS(wyrażenie_numeryczne)
SGN(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne  Dowolne wyrażenie numeryczne.

Przykład:
  PRINT ABS(45.5 - 100!)      'Wypisze: 54.5
  PRINT SGN(1), SGN(-1), SGN(0)  'Wypisze: 1    -1    0

↑ Alfabet   Rozdział

 ATN,  COS,  SIN,  TAN


ATN zwraca arcustangens wyszczególnionego wyrażenia numerycznego.
COS, SIN, i TAN zwracają cosinus, sinus i tangens wyszczególnionego kąta.

ATN(wyrażenie_numeryczne)
COS(kąt)
SIN(kąt)
TAN(kąt)

   wyrażenie_numeryczne The ratio between the sides of a right triangle.
  • kąt          Kąt wyrażony w radianach.

  • Funkcja ATN zwraca kąt w radianach.
  • Aby zamienic stopnie na radiany, pomnóż stopnie przez (PI / 180).

Przykład:
  CONST PI=3.141592654
  PRINT ATN(TAN(PI/4.0)), PI/4.0  'Wypisze: .7853981635 .7853981635
  PRINT (COS(180 * (PI / 180)))   'Wypisze: -1
  PRINT (SIN(90 * (PI / 180)))   'Wypisze: 1
  PRINT (TAN(45 * (PI / 180)))   'Wypisze: 1.000000000205103
↑ Alfabet   Rozdział

 CDBL,  CSNG


CDBL konwertuje wyrażenie numeryczne do wartości podwójnej precyzji.
CSNG konwertuje wyrażenie numeryczne do wartości pojedynczej precyzji.

CDBL(wyrażenie_numeryczne)
CSNG(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne  Dowolne wyrażenie numeryczne.

Przykład:
  PRINT 1 / 3, CDBL(1 / 3)  'Wypisze: .3333333 .3333333333333333
  PRINT CSNG(975.3421515#)  'Wypisze: 975.3422

Zobacz także:  CINT, CLNG

↑ Alfabet   Rozdział

 CINT,  CLNG


CINT zaokrągla wyrażenie numeryczne do liczby całkowitej.
CLNG zaokrągla wyrażenie numeryczne do długiej (4-bajtowej)liczby całkowitej.
 

CINT(wyrażenie_numeryczne)
CLNG(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne Dla CINT - dowolne wyrażenie numeryczne
              z zakresu od -32768 do 32767.
              Dla CLNG - dowolne wyrażenie numeryczne
              z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Przykład:
  PRINT CINT(12.49), CINT(12.51)  'Wypisze: 12 13
  PRINT CLNG(338457.8)       'Wypisze: 338458

Zobacz także:  CDBL, CSNG  FIX, INT

↑ Alfabet   Rozdział

 MKI$,  MKL$,  MKS$,  MKD$,  CVI,  CVL,  CVS,  CVD


MKI$, MKL$, MKS$, i MKD$ konwertują liczby do łańcuchów liczbowych, które
mogą być składowane w zmiennych łańcuchowych polecenia FIELD. CVI, CVL, CVS
i CVD konwertuje takie łańcuchy z powrotem na liczby.

MKI$(wyrażenie_całkowite%)
MKL$(wyrażenie_long-integer&) 
MKS$(wyrażenie_pojedynczej_precyzji!)
MKD$(wyrażenie_podwójnej_precyzji#)
CVI(2-bajtowy _łańcuch_liczbowy)
CVL(4-bajtowy _łańcuch_liczbowy) 
CVS(4-bajtowy _łańcuch_liczbowy)
CVD(8-bajtowy _łańcuch_liczbowy)

  Funkcja   Zwraca       Funkcja   Zwraca
  --------  -----------------  --------  ---------------------------
  MKI$    2-bajtowy łańcuch  CVI     Liczbę całkowitą
  MKL$    4-bajtowy łańcuch  CVL     Dlugą liczbę całkowitą
  MKS$    4-bajtowy łańcuch  CVS     Liczbę pojedynczej precyzji
  MKD$    8-bajtowy łańcuch  CVD     Liczbę podwójnej precyzji

Zobacz także:  FIELD  MKSMBF$, MKDMBF$, CVSMBF, CVDMBF


↑ Alfabet   Rozdział

 MKSMBF$,  MKDMBF$,  CVSMBF,  CVDMBF


MKSMBF$ i MKDMBF$ konwertuje liczby formatu IEEE na łańcuchy liczbowe
formatu Microsoft-Binary, które mogą być składowane w zmiennych łańcuchowych
polecenia FIELD. CVSMBF i CVDMBF konwertują takie łańcuchy z powrotem
do liczb formatu IEEE.

MKSMBF$(wyrażenie_pojedynczej_precyzji!)
MKDMBF$(wyrazenie_podwójnej_precyzji#)
CVSMBF (4-bajtowy_łańcuch_numeryczny)
CVDMBF (8-bajtowy_łańcuch_numeryczny)

  Funkcja   Zwraca
  --------  ------------------------------------------------
  MKSMBF$   4-bajtowy łańcuch zawierający liczbę w formacie
         Microsoft-Binary
  MKDMBF$   8-bajtowy łańcuch zawierający liczbę w formacie
         Microsoft-Binary
  CVSMBF   Liczbę pojedynczej precyzji w formacie IEEE

  CVDMBF   Liczbę podwójnej precyzji w formacie IEEE

  • Te funkcje są użyteczne przy uzywaniu plików danych utworzonych
   przez starsze wersje Basica.

Zobacz także:  FIELD  MKn$, CVn

Przykład:
  TYPE Buffer
    SngNum AS STRING * 4
    DblNum AS STRING * 8
  END TYPE
  DIM RecBuffer AS Buffer
  OPEN "TESTDAT.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = 12
  SNum = 98.9
  DNum = 645.3235622#
  RecBuffer.SngNum = MKSMBF$(SNum)
  RecBuffer.DblNum = MKDMBF$(DNum)
  PUT #1, 1, RecBuffer
  GET #1, 1, RecBuffer
  CLOSE #1
  PRINT CVSMBF(RecBuffer.SngNum), CVDMBF(RecBuffer.DblNum)


98.9 645.3235473632812
↑ Alfabet   Rozdział

 EXP,  LOG


EXP zwraca e podniesione do określonej potęgi, gdzie e jest podstawą
logarytmów naturalnych. LOG zwraca logarytm naturalny wyrażenia numerycznego.

EXP(wyrażenie_numeryczne)
LOG(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne  Dla EXP - liczba mniejsza od lub równa 88.02969
               Dla LOG - każde dodatnie wyrażenie numeryczne.

Przykład:
  PRINT EXP(0), EXP(1)     'Wypisze: 1    2.718282
  PRINT LOG(1), LOG(EXP(1))  'Wypisze: 0    1

↑ Alfabet   Rozdział

 FIX,  INT


FIX przycina wyrażenie zmiennoprzecinkowe do jego części całkowitej.
INT zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą niż lub równą
wyrażeniu numerycznemu.

FIX(wyrażenie_numeryczne)
INT(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne  Dowolne wyrażenie numeryczne.

Przykład:
  PRINT FIX(12.49), FIX(12.54)  'Wypisze: 12    12
  PRINT INT(12.54), INT(-99.4)  'Wypisze: 12    -100

Zobacz także:  CINT, CLNG

↑ Alfabet   Rozdział

 MOD


Dzieli jedną liczbę przez drugą i zwraca resztę z dzielenia.

wyrażenie_numeryczne1 MOD wyrażenie_numeryczne2
 wyrażenie_numeryczne1   Dowolne wyrażenia numeryczne. Liczby
    wyrażenie_numeryczne2   rzeczywiste są zaokrąglane do całkowitych.

Przykład:
  PRINT 19 MOD 6.7  'QBasic zaokrągla 6.7 do 7, i następnie dzieli.
            'Wynikiem jest: 5
↑ Alfabet   Rozdział

 RANDOMIZE,  RND


RANDOMIZE inicjalizuje generator liczb pseudolosowych.
RND zwraca liczbę losową pojedynczej precyzji pomiędzy 0 i 1.

RANDOMIZE [seed%]
RND[(n#)]

   seed%  Liczba użyta do inicjalizacji generatora liczb pseudolosowych.
        Jeśli opuszczona, RANDOMIZE upomina się o nią.
  • n#    Wartość, która ustala, jak RND generuje następną liczbę
        losową:

        n#               RND zwraca
        ---------------------------  -----------------------------
        Mniej niż 0          Tą samą liczbę dla każdego n#
        Wiecej niż 0 (lub brak)    Następną liczbę losową
        0               Ostanią wygenerowaną liczbę

Przykład:
  RANDOMIZE TIMER
  x% = INT(RND * 6) + 1
  y% = INT(RND * 6) + 1
  PRINT "Rzut dwoma kostkami: kostka 1 ="; x%; "i kostka 2 ="; y%

Rzut dwoma kostkami: kostka 1 = 3 i kostka 2 = 6↑ Alfabet   Rozdział

 SQR


Zwraca pierwiastek kwadratowy z wyrażenia numerycznego.

SQR(wyrażenie_numeryczne)

   wyrażenie_numeryczne  Wartość większa niż albo równa zero.

Przykład:
  PRINT SQR(25), SQR(2)  'Wypisze: 5 1.414214

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Ustawianie pułapek zdarzeń i błędów

COM, ERDEV, ERDEV$, ERL, ERR, ERROR, KEY (Event Trapping), ON COM, ON ERROR, ON KEY, ON PEN, ON PLAY, ON STRIG, ON TIMER, PEN (zdarzenia), PEN (funkcja), PLAY (Event Trapping), RESUME, SLEEP, STICK, STRIG, funkcja TIMER, polecenie TIMER TRON, TROFF, VARPTR$

 COM,  ON COM...GOSUB


COM uaktywnia, dezaktywuje lub zawiesza wychwytywanie zdarzeń na porcie
komunikacyjnym. Kiedy wychwytywanie zdarzeń jest aktywne, ON COM odsyła
do podprogramu gdy znaki są odbierane przez port.


COM(n%) ON
COM(n%) OFF
COM(n%) STOP
ON COM(n%) GOSUB linia n%       Numer portu (szeregowego) COM (1 lub 2).

  • COM(n%) ON   Uaktywnia wychwytywanie zdarzeń komunikacyjnych.

  • COM(n%) OFF   Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń komunikacyjnych.

  • COM(n%) STOP  Zawiesza wychwytywanie zdarzeń komunikacyjnych.
           Zdarzenia będą przetwarzane, gdy tylko ich wychwyty-
           wanie zostanie uaktywnione przez COM ON.

  • linia      Etykieta lub numer pierwszej linii podprogramu
           wychwytywania zdarzeń.

Zobacz także:  OPEN COM

Przykład:
  COM(1) ON    'Uaktywnia wychwytywanie zdarzeń w porcie 1.
  ON COM(1) GOSUB ComHandler
  DO : LOOP WHILE INKEY$ = ""
  COM(1) OFF
  END

  ComHandler:
    PRINT "Coś zostało wpisane na terminalu przyłączonym do COM1."
    RETURN

↑ Alfabet   Rozdział

 ERDEV,  ERDEV$


ERDEV zwraca kod błędu z ostatniego urządzenia, które spowodowało krytyczny
błąd. ERDEV$ zwraca nazwę urządzenia, które generuje błąd.

ERDEV
ERDEV$ 

  • Młodszy bajt wartości zwracanej przez ERDEV zawiera DOS-owski kod
   błędu. Starszy bajt zawiera informację o atrybucie urządzenia.


Przykład

Zobacz także:  ERR, ERL  ON ERROR


'Ilustruje ERDEV, ERDEV$, ERL, ERR, ERROR, ON ERROR, i RESUME.

  ON ERROR GOTO Handler
10 CHDIR "a:\"        'Powoduje ERR 71 "Disk not ready"
               'gdy brak dyskietki w stacji A.
20 y% = 0
30 x% = 5 / y%        'ERR 11 "Division by zero."
40 PRINT "x% ="; x%
50 ERROR 57          'ERR 57 "Device I/O error."

Handler:
 PRINT
 PRINT "Error "; ERR; " on line "; ERL
 SELECT CASE ERR
  CASE 71
   PRINT "Użyte urzadzenie "; ERDEV$; " kod bledu urzadzenia = "; ERDEV
   RESUME NEXT
  CASE 11
   INPUT "Jaka wartosc chcesz podzielic"; y%
   RESUME         'Powtarza linię 30 z nową wartością y%.
  CASE ELSE
   PRINT "Nieprzewidziany błąd; zakończenie programu."
   END
 END SELECT


Error 71 on line 10 Użyte urzadzenie A: kod bledu urzadzenia = 2 Error 11 on line 30 Jaka wartosc chcesz podzielic? 10 x% = 0 Error 57 on line 50 Nieprzewidziany błąd; zakończenie programu.
↑ Alfabet   Rozdział

 ERR,  ERL


ERR zwraca kod najświeższego błędu.
ERL zwraca numer linii, w której wystąpił błąd, lub najbliższy numer linii
przed linią gdzie wystąpił błąd.

ERR
ERL 

  • ERL nie zwraca etykiet linii. Jeżeli w programie nie ma numerów
   linii, ERL zwraca 0.

Przykład

Zobacz także:  ERDEV, ERDEV$  ERROR  ON ERROR  RESUME
         Kody błędów

↑ Alfabet   Rozdział

 ERROR


Symuluje wystąpienie błędu Basica lub błędu zdefiniowanego przez użytkownika.

ERROR wyrażenie% 

  • wyrażenie%   Kod błedu Basica lub zdefiniowanego przez użytkownika;
           wartość z zakresu 1 do 255. Aby zdefiniować własny błąd,
           zastosuj liczbę która nie jest wymieniona w tabeli
           'Kody błędów'.
Przykład

Zobacz także:  ERDEV, ERDEV$  ERR, ERL  ON ERROR  RESUME

↑ Alfabet   Rozdział

 KEY     (Wychwytywanie zdarzeń)


KEY aktywuje, dezaktywuje lub zawiesza wychwytywanie zdarzeń klawiatury.
Kiedy wychwytywanie jest aktywne, ON KEY przechodzi do podprogramu gdy
zostaje naciśnięty klawisz.

KEY(n%) ON
KEY(n%) OFF
KEY(n%) STOP
ON KEY(n%) GOSUB linia
 n%     Wartość, która określa klawisz funkcyjny, klawisz
         strzałki lub klawisz zdefiniowany przez użytkownika:

           n%    Klawisz
           ------  --------------------------------------------
           0     Wszystkie klawisze wymienione tutaj (tylko
                KEY(0) ON, KEY(0) OFF i KEY(0) STOP).

           1-10   Klawisze funkcyjne F1-F10.

           11    Klawisz strzałki w górę.
           12    Klawisz strzałki w lewo.
           13    Klawisz strzałki w prawo.
           14    Klawisz strzałki w dół.

           15-25   Klawisze zdefiniowane przez użytkownika.
                Po więcej informacji - zobacz:
                Deklarowanie klawiszy użytkownika.

           30, 31  Klawisze funkcyjne F11 and F12.


  • KEY(n%) ON   Aktywuje wychwytywanie zdarzeń dla określonego klawisza.

  • KEY(n%) OFF  Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń klawiszowych.

  • KEY(n%) STOP  Zawiesza wychwytywanie zdarzeń klawiszowych. Zdarzenia
           będą przetwarzane znowu, gdy wychwytywanie zostanie
           aktywowane przez KEY ON.

  • linia     Etykieta albo numer pierwszej linii podprogramu
           obsługi zdarzenia.

Zobacz także:  KEY (Przypisanie)  Deklarowanie klawiszy użytkownika

Przykład:
  'Ten przykład wymaga wyłączenia Caps Lock i Num Lock.
  CONST ESC = 27
  KEY 15, CHR$(&H4) + CHR$(&H1F)       'Set up Ctrl+S as KEY 15.
  ON KEY(15) GOSUB PauseHandler
  KEY(15) ON
  WHILE INKEY$ <> CHR$(ESC)
    PRINT "Press Esc to stop, Ctrl+S to pause."
    PRINT
  WEND
  END

  PauseHandler:
    SLEEP 1
    RETURN


Press Esc to stop, Ctrl+S to pause. Press Esc to stop, Ctrl+S to pause. Press Esc to stop, Ctrl+S to pause. Press Esc to stop, Ctrl+S to pause. Press Esc to stop, Ctrl+S to pause. Press Esc to stop, Ctrl+S to pause.
↑ Alfabet   Rozdział

 PEN,    ON  PEN


PEN aktywuje, dezaktywuje lub zawiesza wychwytywanie zdarzeń pióra
świetlnego. Kiedy wychwytywanie jest aktywne, ON PEN przechodzi
do podprogramu, gdy aktywowane jest pióro.

PEN ON
PEN OFF
PEN STOP
ON PEN GOSUB linia
 PEN ON   Aktywuje wychwytywanie zdarzeń pióra.

  • PEN OFF   Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń pióra.

  • PEN STOP  Zawiesza wychwytywanie zdarzeń pióra. Zdarzenia
         będą przetwarzane znowu, gdy wychwytywanie zostanie
         aktywowane przez PEN ON.

  • linia    Etykieta albo numer pierwszej linii podprogramu
         obsługi zdarzenia.


Zobacz także:  Funkcja PEN

Przykład:
  'Ten przykład wymaga pióra świetlnego.
  ON PEN GOSUB Handler
  PEN ON
  PRINT "Esc - wyjscie."
  DO UNTIL INKEY$ = CHR$(27): LOOP
  END

Handler:
  PRINT "Pióro jest w wierszu"; PEN(6); ", kolumnie"; PEN(7)
  RETURN
↑ Alfabet   Rozdział

  funkcja PEN

Zwraca status pióra świetlnego.

PEN(n%)

   n%  Określa zwracaną informację na temat stanu pióra:

      n%  Zwraca
      --  ---------------------------------------------------------
      0   Czy pióro było użyte od ostatniego wywołania (-1, gdy tak,
         0, gdy nie)
      1   Współrzędna ekranowa x ostatniego naciśnięcia pióra
      2   Współrzędna ekranowa y ostatniego naciśnięcia pióra
      3   Bieżący stan przełącznika pióra (-1, gdy wciśnięty, 
         0 gdy nie
      4   Współrzędna ekranowa x miejsca, gdzie pióro ostatnio
         pozostawało na ekranie
      5   Współrzędna ekranowa y miejsca, gdzie pióro ostatnio
         pozostawało na ekranie
      6   Wiersz znaku przy ostatnim naciśnięciu pióra
      7   Kolumna znaku przy ostatnim naciśnięciu pióra
      8   Wiersz znaku, gdzie pióro ostatnio pozostawało na ekranie
      9   Kolumna znaku, gdzie pióro ostatnio pozostawało na ekranie

Przykład:
  DO
   P = PEN(3)
   LOCATE 1, 1: PRINT "Pen is ";
   IF P THEN PRINT "down" ELSE PRINT "up "
   PRINT "X ="; PEN(4), " Y ="; PEN(5); " "
  LOOP

Zobacz także:   polecenia PEN, ON PEN  SCREEN  Tryby ekranowe


Pen is up X = 0 Y = 0
↑ Alfabet   Rozdział

 ON  ERROR


Aktywuje obsługę błedu i gdy wystąpi błąd wykonania programu, kieruje
program do podprogramu obsługi błedu, albo wznawia wykonywanie.

ON ERROR {GOTO linia | RESUME NEXT}
 GOTO linia   Przechodzi do pierwszej linii podprogramu
           obsługi błędu, określonej przez etykietę albo numer
           linii. Aby dezaktywować obsługę błedu, zapisz GOTO 0.

  • RESUME NEXT  Wznawia wykonywanie programu od polecenia następnego
           po tym, które spowodowało błąd wykonania. Stosuj
           funkcję ERR do uzyskania kodu tego błędu.

  • Jeśli nie stosuje się ON ERROR, każdy błąd wykonania powoduje
   zakończenie programu.

Przykład

Zobacz także:  ERDEV, ERDEV$  ERR, ERL  ERROR  GOTO  RESUME

↑ Alfabet   Rozdział

 PLAY,    ON  PLAY


PLAY aktywuje, dezaktywuje lub zawiesza wychwytywanie zdarzeń dźwiękowych.
Kiedy wychwytywanie jest aktywne, ON PLAY przechodzi do podprogramu, gdy
bufor muzyczny zawiera mniej, niż określoną liczbę nut.

PLAY ON
PLAY OFF
PLAY STOP
ON PLAY(limit_kolejki%) GOSUB linia
 PLAY ON    Aktywuje wychwytywanie zdarzeń dźwiękowych.

  • PLAY OFF    Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń dźwiękowych.

  • PLAY STOP   Zawiesza wychwytywanie zdarzeń dźwiękowych. Zdarzenia
           będą przetwarzane znowu, gdy wychwytywanie zostanie
           aktywowane przez PLAY ON.

  • limit_kolejki%  Liczba z zakresu 1 do 32. ON PLAY przechodzi
           do podprogramu gdy mniej niż limit_kolejki% nut zostało
           w buforze muzycznym.

  • linia     Etykieta albo numer pierwszej linii podprogramu
           obsługi zdarzenia.

Przykład:
  ON PLAY(3) GOSUB Background
  PLAY ON
  Music$ = "MBo3L8ED+ED+Eo2Bo3DCL2o2A"
  PLAY Music$
  LOCATE 2, 1: PRINT "Press any key to stop.";
  DO WHILE INKEY$ = "": LOOP
  END

  Background:
    i% = i% + 1
    LOCATE 1, 1: PRINT "Background called "; i%; "time(s)";
    PLAY Music$
    RETURN

Zobacz także:  PLAY (Muzyka)  Funkcja PLAY

↑ Alfabet   Rozdział

 TIMER  ON,    ON  TIMER


TIMER aktywuje, dezaktywuje lub zawiesza wychwytywanie zdarzeń zegara.
Jeśli wychwytywanie jest aktywne, ON TIMER przechodzi do podprogramu
gdy upłynie określona ilość sekund.

TIMER ON
TIMER OFF
TIMER STOP
ON TIMER(n%) GOSUB linia
 TIMER ON   Aktywuje wychwytywanie zdarzeń zegara.

  • TIMER OFF   Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń zegara.

  • TIMER STOP  Zawiesza wychwytywanie zdarzeń zegara. Zdarzenia
          będą przetwarzane znowu, gdy wychwytywanie zostanie
          aktywowane przez TIMER ON.

  • n%      Liczba sekund, która ma upłynąć, zanim ON TIMER
          przejdzie do podprogramu wychwytywania zdarzeń; wartość
          z zakresu 1 do 86400 (24 godziny).

  • linia     Etykieta albo numer pierwszej linii podprogramu
          obsługi zdarzenia.

Zobacz także:  Funkcja TIMER

Przykład:
  ON TIMER(1) GOSUB TimeUpdate
  TIMER ON
  CLS
  PRINT "Time: "; TIME$
  StartTime = TIMER
  WHILE TimePast < 10
    TimePast = TIMER - StartTime
  WEND
  END

  TimeUpdate:
    LOCATE 1, 7: PRINT TIME$
    RETURN
↑ Alfabet   Rozdział

 STRIG,   ON STRIG Statements


STRIG aktywuje, dezaktywuje lub zawiesza przechwytywanie zdarzeń joystick'a.
Kiedy wychwytywanie jest aktywne, ON STRIG przechodzi do podprogramu gdy
zostaje naciśnięty określony przycisk joystick'a.

STRIG(n%) ON
STRIG(n%) OFF
STRIG(n%) STOP
ON STRIG(n%) GOSUB linia

 n%        Wartości określające przycisk joystick'a:

            n%  Przycisk
            --  --------------------------
            0   Dolny przycisk, joystick A
            2   Dolny przycisk, joystick B
            4   Górny przycisk, joystick A
            6   Górny przycisk, joystick B


  • STRIG(n%) ON   Aktywuje wychwytywanie zdarzeń joystick'a.

  • STRIG(n%) OFF   Dezaktywuje wychwytywanie zdarzeń joystick'a.

  • STRIG(n%) STOP  Zawiesza wychwytywanie zdarzeń joystick'a. Zdarzenia
            będą przetwarzane znowu, gdy wychwytywanie zostanie
            aktywowane przez STRIG ON.

  • linia       Etykieta albo numer pierwszej linii podprogramu
            obsługi zdarzenia.

Przykład:
  'Ten przykład wymaga joystick'a.
  ON STRIG(0) GOSUB Handler
  STRIG(0) ON
  PRINT " Esc - wyjscie."
  DO UNTIL INKEY$ = CHR$(27): LOOP
  END

Handler:
  PRINT "Nacisnieto przycisk joystick'a."
  RETURN

Zobacz także:  STICK  Funkcja STRIG

↑ Alfabet   Rozdział

 RESUME


Wznawia wykonywanie programu po zadziałaniu podprogramu obsługi błędu.

RESUME
RESUME [{linia | NEXT}]
 linia  Etykieta lub numer linii, od której wznawia się wykonywanie.
       jeśli numer jest 0 lub jest opuszczony, wykonywanie rozpocznie
       się od polecenia, które spowodowało błąd.

  • NEXT  wznawia wykonywanie od polecenia następnego po tym, które
       spowodowało błąd.

Przykład

 Zobacz także:  ERROR  ON ERROR

↑ Alfabet   Rozdział

 SLEEP


Zawiesza wykonywanie programu.

SLEEP [sekundy&]
 sekundy&  Liczba sekund zawieszenia programu.

  • Jeśli sekundy& wynosi 0 lub jest opuszczone, program pozostaje
   zawieszony, dopóki nie zostanie naciśnięty klawisz albo nie nastąpi
   zdarzenie podlegające wychwytywaniu.

Przykład:
  PRINT "10 sekund drzemki..."
  SLEEP 10
  PRINT "Obudź się!"

Zobacz także:  WAIT

10 sekund drzemki...
Obudź się!↑ Alfabet   Rozdział

 STICK


Zwraca współrzędne joystick'a.

STICK(n%)
 n%  Wskazuje zwracaną współrzędną:

      n%  Returns
      --  --------------------------
      0   Współrzędna x joystick'a A
      1   Współrzędna y joystick'a A
      2   Współrzędna x joystick'a B
      3   Współrzędna y joystick'a B

  • musisz wywołać STICK(0) zanim STICK(1), STICK (2), lub STICK(3).
   STICK(0) zarejestrują bieżące współrzedne.

Przykład:
  Temp% = STICK(0)
  PRINT STICK(2), STICK(3)

Zobacz także:  Funkcja STRIG  Polecenia STRIG, ON STRIG

↑ Alfabet   Rozdział

 funkcja STRIG


Zwraca status przycisku joystick'a.

STRIG(n%)
 n%  Wartość określająca stan joysticka:

   n%  Stan
   --  ---------------------------------------------------------------
   0   Dolny przycisk joystick'a A był naciśnięty po ostatnim STRIG(0)
   1   Dolny przycisk joystick'a A jest właśnie wciśnięty
   2   Dolny przycisk joystick'a B był naciśnięty po ostatnim STRIG(2)
   3   Dolny przycisk joystick'a B jest właśnie wciśnięty
   4   Górny przycisk joystick'a A był naciśnięty po ostatnim STRIG(4)
   5   Górny przycisk joystick'a A jest właśnie wciśnięty
   6   Górny przycisk joystick'a B był naciśnięty po ostatnim STRIG(6)
   7   Górny przycisk joystick'a B jest właśnie wciśnięty

  • STRIG zwraca -1 gdy warunek jest prawdziwy, w przeciwnym razie 0.

Przykład :
  PRINT "Press Esc to exit."
  DO
    IF STRIG(0) OR INKEY$ = CHR$(27) THEN EXIT DO
  LOOP
  DO
    BEEP         'BEEP gdy przycisk A jest wciśnięty.
  LOOP WHILE STRIG(1)

Zobacz także:  STICK  Polecenia STRIG, ON STRIG

↑ Alfabet   Rozdział

 TIMER  (funkcja)


Zwraca liczbę sekund, która upłynęła od północy.

TIMER

  • Stosuj TIMER do mierzenia czasu w programie lub fragmencie programu,
   albo - z poleceniem RANDOMIZE - do inicjalizacji generatora liczb
   pseudolosowych.

Przykład:
  RANDOMIZE TIMER

 Zobacz także: RANDOMIZE, RND  Polecenia TIMER, ON TIMER

↑ Alfabet   Rozdział

 TRON,  TROFF


TRON i TROFF włączają i wyłączają śledzenie poleceń programu (w procesie
poszukiwania błędów).

TRON
TROFF

  • Własciwości debuggera QBasica czynią te polecenia niepotrzebnymi.

Istotnie, śledzenie programu krok po kroku zapewnia klawisz F8, natomiast TRON nawet nie daje się skutecznie uruchomić. Za to w GW-Basicu sa one jedynym narzędziem do śledzenia programu; są tam uruchamiane w trybie bezpośrednim. (Przyp. tłum.)
Zobacz także: Klawisze uruchamiające
↑ Alfabet   Rozdział

 VARPTR$


Zwraca łańcuchową reprezentację adresu zmiennej do stosowania w poleceniach
DRAW i PLAY.

VARPTR$(commandstring$)
 commandstring$  Zmienna łańcuchowa zawierająca komendy
            dla DRAW i PLAY.

Przykład:
  Scale$ = "CDEFGAB"
  PLAY "L16"
  FOR i% = 0 TO 6
    PLAY "O" + STR$(i%)
    PLAY "X" + VARPTR$(Scale$)
  NEXT i%

Zobacz także:  DRAW  PLAY (Muzyka)  VARPTR, VARSEG

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Operatory boolowskie (logiczne)

 NOT,  AND,  OR,  XOR,  EQV,  IMP


Operatory boolowskie (operatory logiczne) wykonują operacje na bitach,
operacje boolowskie (logiczne) albo testują wielorakie relacje. Zwracają
wartość Prawda (nie-zero) lub Fałsz (zero), która może zostać użyta
do podejmowania decyzji.

wynik = wyrażenie1 operator_boolowski wyrażenie2 operator_boolowski Jeden z następujących operatorów boolowskich:

    NOT         Dopełnienie bitowe (zaprzeczenie)
    AND         Koniunkcja
    OR         Dysjunkcja (łączne "or")
    XOR         Rozłączne "or"
    EQV         Równoważność
    IMP         Implikacja

  • Wyniki zwracane przez każdy z operatorów pokazano w tabeli prawdy
   poniżej. T oznacza Prawdę (nie-zero), F - Fałsz (zero):

    Wyrażenie1  Wyrażenie2  NOT AND OR  XOR EQV IMP
    ----------- ----------- --- --- --- --- --- ---
    T      T      F  T  T  F  T  T
    T      F      F  F  T  T  F  F
    F      T      T  F  T  T  F  T
    F      F      T  F  F  F  T  T

  • Operatory boolowskie są wykonywane po operacjach arytmetycznych
   i operacjach relacji, w kolejności nastepstwa.

  • Przed wykonaniem operacji boolowskiej wyrażenia są przekształcane
   do liczb całkowitych (integer) lub długich liczb całkowitych
   (long integer).

  • Jeśli przekształcone wyrażenie jest równe 0 lub -1, operacja boolowska
   zwraca jako wynik 0 lub -1. Ponieważ operatory boolowskie wykonują
   obliczenia na bitach, użycie wartości innych niż 0 dla Fałszu i -1
   dla Prawdy może prowadzić do nieprzewidzianych wyników.
↑ Alfabet   Rozdział
« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Typy danych 


  Typy danych:  INTEGER,  LONG,  SINGLE,  DOUBLE,  STRING


Określa typ danych w poleceniach deklaratywnych lub listach parametrów:

 • INTEGER   16-bitowa zmienna całkowitoliczbowa.
 • LONG     32-bitowa zmienna całkowitoliczbowa.  SINGLE    32-bitowa zmienna zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji.
 • DOUBLE    64-bitowa zmienna zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.
 • STRING * n% Zmienna łańcuchowa o stałej długosci n% bajtów.  STRING    Zmienna łańcuchowa o zmiennej długości

Zobacz także:  AS    Zestaw znaków QBasica   COMMON   DECLARE
        DEF FN     DIM, REDIM      FUNCTION
        SHARED, STATIC        SUB   TYPE

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) sierpień 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Dźwięk (PC speaker) 

BEEP, funkcja PLAY, polecenie PLAY (muzyka), SOUND

Zobacz także:
PLAY ON, PLAY OFF, PLAY STOP, VARPTR$

 BEEP


Generuje dźwięk brzęczyka z głośnika komputera.

BEEP 

↑ Alfabet   Rozdział

 funkcja PLAY


Zwraca liczbę nut pozostałą w buforze muzycznym.

PLAY(n)

   n  Jakieś wyrażenie numeryczne.

Przykład:
  Music$ = "MBT180o2P2P8L8GGGL2E-P24P8L8FFFL2D"
  PLAY Music$
  WHILE PLAY(0) > 5: WEND
  PRINT "Just about done!"

Zobacz także:  PLAY (Muzyka)  PLAY, ON PLAY (Event Trapping)

Just about done!↑ Alfabet   Rozdział

  polecenie PLAY (Muzyka)


Odgrywa nuty.

PLAY commandstring$
 commandstring$  Wyrażenie łańcuchowe zawierające jedna lub
            wiecej następujących komend PLAY:

   Oktawy i tony:
    Ooktawa  Ustawia bieżącą oktawę (0 - 6).
    < lub >  Przesuwa w górę lub w dół 0 jedną oktawę.
    A - G   Gra określoną nutę w bieżącej oktawie.
    Nnuta   Gra określoną nutę (0 - 84) z siedmiooktawowego zakresu
          (0 - pauza).

   Czas trwania i tempo:
    Ldługość  Ustawia długość każdej nuty (1-64). L1 jest całą nutą,
          L2 jest półnutą itd.
    ML     Ustawia muzykę legato.
    MN     Ustawia muzykę normalnie.
    MS     Ustawia muzykę staccato.
    Ppauza   Określa pauzę (1 - 64). P1 pauzuje całą nutę, P2 jest
          pauzą półnutową itd.
    Ttempo   Ustawia tempo w ćwierćnutach na minutę (32 - 255).

   Komendy trybu:
    MF     Gra muzykę na pierwszym planie.
    MB     Gra muzykę w tle.

   Krzyżyk i bemol:
    # or +   Podwyższa nutę o pół tonu
    -     (bemol) Obniża nutę o pół tonu.
    .     Przedłuża czas grania nuty 3/2 raza.

  • Aby wykonać podłańcuch komend PLAY z łańcucha PLAY, zastosuj
   komendę "X":

   PLAY "X"+ VARPTR$(commandstring$)


Przykład:
  'Gra gamę w 7 różnych oktawach:
  scale$ = "CDEFGAB"
  PLAY "L16"
  FOR i% = 0 TO 6
    PLAY "O" + STR$(i%)
    PLAY "X" + VARPTR$(scale$)
  NEXT i%

Zobacz także:  BEEP   PLAY Function  PLAY, ON PLAY (Event Trapping)
         SOUND  VARPTR$     Różnice w porównaniu z BASICA

↑ Alfabet   Rozdział

 SOUND


Generuje dźwięk przez głośnik komputera.

SOUND częstotliwość, czas

   częstotliwość  Częstotliwość dźwięku w hercach; wartość z zakresu
            37 do 32767.

  • czas       Liczba cykli zegarowych trwania dźwięku; wartość
            z zakresu 0 do 65535. W sekundzie jest 18.2 cykli.

Przykład:
  FOR i% = 440 TO 1000 STEP 5
  SOUND i%, i% / 1000
  NEXT i%

Zobacz także:  PLAY

↑ Alfabet   Rozdział
Przekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - sierpień 2006« Ogólny spis treści »    « Indeks »


 Pozostałe słowa kluczowe 

ACCESS, APPEND, BINARY, INPUT, OUTPUT, RANDOM, AS, FIELD, LET, NEXT, OFF, ON,
KEY (definiowanie klawiszy użytkownika),
tryby otwarcia plików, funkcja PEN, RESET, STEP, TO, USING

 ACCESS


Określa typ dostępu użytkownika do otwieranego pliku.

ACCESS {READ | WRITE | READ WRITE}

   READ     Otwiera plik tylko do odczytu.

  • WRITE     Otwiera plik tylko do zapisu.

  • READ WRITE  Otwiera plik równocześnie do odczytu i zapisu. Tryb 
          READ WRITE działa tylko dla plików o swobodnym dostępie
          i plików binarnych oraz plików otwartych 'for APPEND'
          (do dopisywania - dostęp sekwencyjny).

Zobacz także:  OPEN

↑ Alfabet   Rozdział

 APPEND,  BINARY,  INPUT,  OUTPUT,  RANDOM


Słowa kluczowe APPEND, BINARY, INPUT, OUTPUT, i RANDOM są używane
w poleceniu OPEN do określenia trybu otwarcia pliku. INPUT, OUTPUT
i RANDOM są także używane w poleceniu OPEN COM.

  • APPEND określa, że plik będzie otwarty do zapisu sekwencyjnego
   i ustawia wskaźnik pliku na końcu pliku. Polecenie PRINT #
   lub WRITE # wówczas poszerza plik (dodaje do pliku).

  • BINARY określa tryb binarny. W trybie binarnym można czytać
   lub zapisywać informację na pozycji każdego bajtu w pliku stosując
   polecenia GET lub PUT. 

  • INPUT określa, że plik jest otwierany do odczytu sekwenyjnego.

  • OUTPUT określa, że plik jest otwierany do zapisu sekwencyjnego.

  • RANDOM określa, że plik jest otwierany w trybie swobodnego dostępu.
   RANDOM jest domyślnym trybem otwarcia.


Zobacz także:  OPEN  OPEN COM  PRINT, LPRINT  WRITE

↑ Alfabet   Rozdział

 AS


Wykonuje różne działania jako część następujących poleceń:

  • W poleceniach COMMON, DECLARE, DEF FN, DIM, FUNCTION, REDIM, SHARED,
   STATIC, i SUB określa typ zmiennej.

  • W poleceniu TYPE określa typ elementu w typie danych użytkownika.

  • W poleceniu OPEN przypisuje numer pliku do pliku lub urządzenia.

  • W poleceniu FIELD określa nazwę pola.

  • W poleceniu NAME określa nową nazwę pliku.


Zobacz także:  COMMON  DECLARE   DEF FN  DIM, REDIM
         FIELD   FUNCTION  NAME   OPEN
         SHARED, STATIC    SUB    TYPE

↑ Alfabet   Rozdział

 FIELD


Przydziela miejsce zmiennym w buforze pliku o swobodnym dostępie.

FIELD [#]numer_pliku%, długość_pola% AS zmienna_łańcuchowa$
          [,długość_pola% AS zmienna_łańcuchowa$] ...

   numer_pliku%     Numer otwartego pliku.

  • długość_pola%    Liczba znaków w polu.

  • zmienna_łańcuchowa$ Zmienna identyfikująca pole i zawierająca
              dane pola.


  • Zmienne rekordowe zwykle stanowią lepszy sposób obsługi danych
   w rekordach.

Przykład:
  OPEN "FILEDAT.DAT" FOR RANDOM AS #1 LEN = 80
  FIELD #1, 30 AS name$, 50 AS address$

Zobacz także:  GET, PUT  LSET, RSET  TYPE
         Różnice w porównaniu z BASICA

↑ Alfabet   Rozdział

 KEY     (Deklarowanie klawiszy zdefiniowanych przez użytkownika)


Deklaruje klawisze zdefiniowane przez użytkownika.

Aby zadeklarować klawisz użytkownika, zastosuj następujące odmiany
polecenia KEY:

KEY n%, CHR$(keyboardflag%) + CHR$(scancode%)

   n%        Wartość z zakresu 15 do 25, która identyfikuje
            klawisz.

  • keyboardflag%  Jedna z następujących wartości, lub suma tych
            wartości, określająca czy definiowany klawisz jest
            użyty w kombinacji z klawiszami Shift, Ctrl, Alt,
            NumLock lub Caps Lock, albo z klawiszami klawiatury
            rozszerzonej:

            Wartość     Klawisz
            -------------  -----------------------------------
            0        Bez keyboard flag
            1 do 3      Którykolwiek Shift
            4        Ctrl
            8        Alt
            32        NumLock
            64        Caps Lock
            128       Dodatkowe klawisze klawiatury 
                    101-kkawiszowej

            Aby określić wielokrotne kombinacje, dodaj wartości
            do siebie. Np. wartość 12 określa, że klawisz
            użytkownika jest użyty w kombinacji z Ctrl i Alt
            (4 + 8).

  • scancode%    Kod klawiaturowy deklarowanego klawisza.
            Zobacz Kody klawiatury.

Zobacz także:  KEY (Przypisanie)  KEY, ON KEY (Zdarzenia)

↑ Alfabet   Rozdział

 [ LET ]


Przypisuje wartośc wyrażenia do zmiennej.

[LET] zmienna=wyrażenie

   zmienna    Dowolna zmienna. Nazwy zmiennych mogą składać się
          z maksymalnie 40 znaków i muszą zaczynać się od litery.
          Akceptowane znaki to A-Z, 0-9, i kropka (.).

  • wyrażenie   Dowolne wyrażenie dostarczające wartość dla zmiennej.

  • Stosowanie opcjonalnego słowa LET nie jest zalecane. Polecenie
   przypisania zmienna=wyrażenie działa tak samo z LET jak i bez LET.

Zobacz także:  LSET, RSET

↑ Alfabet   Rozdział

 NEXT

Słowo kluczowe NEXT

Zwiększa i sprawdza licznik w pętli FOR...NEXT albo, gdy użyte z RESUME,
kontynuuje wykonywanie programu po obsłudze błędu.

Zobacz także:  FOR...NEXT  RESUME

↑ Alfabet   Rozdział

 OFF


Wyłącza wyświetlanie przypisania klawiszy funkcyjnych, gdy jest użyte
z poleceniem KEY (przypisania), albo wyłącza wychwytywanie zdarzeń,
jeśli jest użyte w COM OFF, KEY OFF, PEN OFF, PLAY OFF, STRIG OFF 
i TIMER OFF.

Zobacz także:  COM, ON COM  KEY, ON KEY   KEY (Przypisanie)
         PEN, ON PEN  PLAY, ON PLAY  STRIG, ON STRIG
         TIMER, ON TIMER

↑ Alfabet   Rozdział

 ON


Przejawia różne działania jako część następujących poleceń:

  • Użyte w poleceniu ON ERROR włącza przechwytywanie błędów.

  • Włącza przechwytywanie zdarzeń w poleceniach COM ON, KEY ON,
   PEN ON, PLAY ON, STRIG ON i TIMER ON.

  • W poleceniach ON COM, ON KEY, ON PEN, ON PLAY, ON STRING
   i ON TIMER określa zdarzenie do przechwycenia.

  • Określa wyrażenie w poleceniach ON...GOSUB i ON...GOTO.


Zobacz także:  COM, ON COM   KEY, ON KEY    ON ERROR
         ON...GOSUB, ON...GOTO        PEN, ON PEN
         PLAY, ON PLAY  STRIG, ON STRIG  TIMER, ON TIMER

↑ Alfabet   Rozdział

 Polecenie OPEN,   tryby otwarcia plików (File Modes)


Słowa kluczowe APPEND, BINARY, INPUT, OUTPUT, i RANDOM są używane
w poleceniu OPEN do kreślenia trybu otwarcia pliku. INPUT, OUTPUT
i RANDOM są także używane w poleceniu OPEN COM.

  • APPEND określa, że plik będzie otwarty do zapisu sekwencyjnego
   i ustawia wskaźnik pliku na końcu pliku. Polecenie PRINT #
   lub WRITE # wówczas poszerza plik (dodaje do pliku).

  • BINARY określa tryb binarny. W trybie binarnym można czytać
   lub zapisywać informację na pozycji każdego bajtu w pliku stosując
   polecenia GET lub PUT.

  • INPUT określa, że plik jest otwierany do odczytu sekwenyjnego.

  • OUTPUT określa, że plik jest otwierany do zapisu sekwencyjnego.

  • RANDOM określa, że plik jest otwierany w trybie swobodnego dostepu.
   RANDOM jest domyślnym trybem otwarcia.


Zobacz także:  OPEN  OPEN COM  PRINT, LPRINT  WRITE

↑ Alfabet   Rozdział

 RESET


Zamyka wszystkie otwarte pliki i urządzenia.

RESET

Zobacz także:  CLOSE  END  OPEN  STOP

↑ Alfabet   Rozdział

 STEP


W pętli FOR...NEXT określa, o ile będzie zwiększany licznik przy każdej
iteracji. W poleceniach graficznych określa, że współrzędne piksela
są liczone względem bieżącej pozycji kursora graficznego.

Zobacz także:  CIRCLE  FOR...NEXT  GET, PUT  LINE

↑ Alfabet   Rozdział

 TO

Określa zakresy dla:

  • członu CASE w poleceniu SELECT CASE;
  • licznika pętli w pętli FOR...NEXT;
  • rekordów do "zamknięcia" lub "otwarcia" w poleceniu LOCK...UNLOCK;
  • dolnej i górnej granicy w poleceniach DIM i REDIM.

Zobacz także:  DIM, REDIM  FOR...NEXT  LOCK, UNLOCK  SELECT CASE

↑ Alfabet   Rozdział

 USING


Określa formatowanie w poleceniach PRINT USING i LPRINT USING, oraz
przydział palety w poleceniu PALETTE USING.

Zobacz także:  PALETTE, PALETTE USING  PRINT USING, LPRINT USING

↑ Alfabet   Rozdział


REMLINE . BAS


  Program REMLINE.BAS, służący do usuwania zbędnych numerów linii
 z programów napisanych w starszych wersjach Basica, jest równocześnie
 ilustracją wywołania procedur SUB i FUNCTION oraz użycia poleceń SHARED
 i STATIC. Listing programu zawiera obszerne komentarze, które także
 zostały spolszczone.
  Z uwagi na niezgodność standardu polskich znaków między DOS-em
 i Windows, listing ten prezentowany jest tu w paru wersjach:


    REMLINE1.BAS - to wersja przeznaczona dla DOS-a i QBasic'a;

    Remline1.txt - wersja tekstowa dla oglądania pod Windows;

    REMLINE.BAS - oryginał (z komentarzami po angielsku).

↑ AlfabetPrzekład: D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec - październik 2006
http://deger.republika.pl