« Ogólny spis treści »    « Indeks »

  POMOC:   Korzystanie z Pomocy  

   Korzystając z Pomocy QBasica:

    • Aby otrzymać pomoc na temat słowa kluczowego Basica, umieść na nim
     kursor lub kliknij prawym klawiszem myszy. (Lub dwukrotnie lewym 
     - przyp. tłum.)

    • Aby otrzymać pomoc na temat menu QBasica, poleceń lub okien 
     dialogowych, umieść kursor na pozycji menu, lub na przycisku <Help>
     i naciśnij F1.

    • Aby przeglądać tematy Pomocy QBasica, naciśnij Alt+H, a następnie
     podświetloną literę, aby wybrać polecenie.

    • Aby przewijać informacje w Pomocy, naciskaj PgDn lub PgUp.

    • Aby skopiować informację z Pomocy (np. przykłady programów) do okna  
     Viev, użyj poleceń z menu Edit.

    • Aby zamknąć okno Pomocy, naciśnij Esc.

   W oknie Pomocy możesz wyświetlać informacje o:

    • tematach Pomocy (oznaczonych przez podświetlone strzałki < >);

    • slowach kluczowych Basica.

   Aby przesunąć kursor do tematu Pomocy, naciśnij Tab lub pierwszą literę  
   tematu. Aby wyświetlić temat lub informację o słowie kluczowym, umieść
   kursor gdziekolwiek wewnątrz tematu lub słowa i naciśnij F1 lub kliknij  
   prawym klawiszem myszy.

   QBasic pamięta ostatnie 20 tematów Pomocy, które przeglądałeś. Aby je
   przejrzeć powtórnie, naciśnij Alt-F1, lub klikaj wielokrotnie przycisk
   < Back >.

D.A.M. Deger (Damian Gawrych) lipiec 2006