QBasic Help - pomoc dla  QBasic'a  i  GW-Basic'a
"Podręcznik przetrwania"   •   Interfejs QB   •   Od tłumacza   •   Powrót

  •  Spis treści w układzie oryginału:
      • Stosowanie Pomocy   •   Stosowanie menu i poleceń   •   Stosowanie okien dialogowych   •   Konwencje składni   ••   Linia komend QBasic'a   •   Zestaw znaków   •  Słowa kluczowe, według zadań   •   Ograniczenia środowiska QBasic'a   •   Nazwy, łańcuchy i liczby   •   Tablice   •   Procedury i pliki   •   Różnice wersji   •   Konwersja programów z BASICA   •   Ponad QBasic   ••   Zestawienie skrótów klawiaturowych:   •   Klawisze edycyjne   •   Klawisze przeglądu i wyszukiwania   •   Klawisze uruchamiające   •   Klawisze pomocy   ••   Kody:   •   znaków ASCII   •   klawiatury   •   błędów •
  •  Indeks alfabetyczny   •   Słowa kluczowe zgrupowane wg zadań:       • Sterowanie przebiegiem programu   •   Deklaracja stałych i zmiennych, tablice   •   Definiowanie i wywoływanie procedur i funkcji   •   Wejście/wyjście urządzeń   •  Wyświetlanie grafiki   •   Komendy plikowe DOSa, środowisko DOSa   •   Wejście/wyjście na plik   •   Zarządzanie pamięcią   •   Operacje na łańcuchach   •   Operacje na liczbach   •   Ustawianie pułapek zdarzeń i błędów   •   Operatory boolowskie   •   Dźwięk   • Pozostałe słowa kluczowe •
  •  Tabele i zestawienia umieszczone w hasłach:   •   Tryby ekranu   •   Atrybuty i wartości koloru   •   Tablice i kompatybilność obrazów ekranu   •   Tryby otwierania plików   •   Alternatywna składnia polecenia OPEN   •   Typy danych   •   Przykład obsługi błędów   •   Znaki formatujące w poleceniu PRINT USING   •

  •   GW-Basic   •   Przewodnik użytkownika   •   Odmienności GW-Basic-a   •Przekład i HTML: D.A.M. Deger (Damian Gawrych), lipiec - październik 2006
http://deger.republika.pl