MS-DOS

MS-DOS

Znajomość różnego rodzaju systemów operacyjnych jest niezwykle ważna, szczególnie w przypadku, kiedy pasjonujemy się komputerami, ich działaniem czy możliwością wprowadzenia zmian, instalacji nowych systemów operacyjnych lub ulepszania już tych istniejących.

Czym jest MS-DOS?

System operacyjny, znany w skrócie jako MS-DOS, to specyficzny system, który działa głównie w trybie tekstowym. Przez niektórych znawców tematu, MS-DOS określany jest mianem systemu jednozadaniowego, co oznacza, że w danej chwili, niestety, ale tylko jeden program może pracować pod jego nadzorem.

Zakres działania MS-DOS

Wśród głównych czynności, jakie możliwe są do wykonania przez ten system operacyjny, należy między innymi sterowanie pracą wszelkiego rodzaju urządzeń zewnętrznych. W tym tez momencie zadanie DOS-u polega na wyświetlaniu danych na monitorze, obsłudze podłączonej klawiatury czy tzw. złączy szeregowych i równoległych. Co więcej, używanie tego systemu pozwala także na zarządzanie pamięcią operacyjną (i tu możliwe jest zarówno zwalnianie pamięci, jak i przydzielanie odpowiedniej pamięci zadaniu). Pracując na systemie możemy zarządzać informacjami, które zapisane są np. w pamięci zewnętrznej poprzez organizację systemu plików (tworzenie ich, zapisywanie, odczytywanie czy też kasowanie).

Błąd odczytu

MS-DOS kontroluje również poprawność pracy sprzętu, a także organizację pracy w przypadku awarii (np. podczas tzw. błędu odczytu z klawiatury, błędu zapisu w pamięci zewnętrznej, czy braku dostępu do urządzenia zewnętrznego).